Odluka Dekana o završetku studija za studente FTS-a po starom programu