Odluka Rektora Sveučilišta u Zagrebu o produljenju roka prijave radova na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

,

Odluka