Održan Dan otvorenih vrata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

,

Dana 5. travnja ove godine održan je Dan otvorenih vrata Fakulteta s početkom u 10 sati te završetkom u 17 sati.  Potonji se sastojao od upoznavanja pridošlih maturanata sa studijskim programima, znanstvenim područjima, katedrama i kolegijima koji se izvode na Fakultetu kroz pripremljene materijale i sadržaje. U programu su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Denis Barić, izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić, doc. dr. sc. Taras Barščevski i dr. sc. Jakov Rađa. Studenti Katarina Habajec, Josip Konjarik, Ilija Lešić, Tena Lončarević, Isabelle Markunović, Petar Smolić, Katarina Stojanović i Jakov Vuković su nastojali maturantima približiti studentski život i aktivnosti. Program je završio neformalnim druženjem posjetitelja s profesorima i studentima. Zahvaljujemo našim studentima na aktivnom radu zahvaljujući kojem je Dan otvorenih vrata uspješno završio.

Doc. dr. sc. Ana Biočić

Doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar