Održana Skupština Saveza Društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu (ALUMNI UNIZG) i Alumni priča Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: E-profesionalizam zdravstvenih djelatnika

U utorak 5. srpnja 2022. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je Skupština Saveza Društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu (ALUMNI UNIZG), u sklopu koje je ispričana sedma u nizu ciklusa Alumni priča u organizaciji Saveza, Alumni priča Medicinskog fakulteta: E-profesionalizam zdravstvenih djelatnika.

Na Skupštini su u ime Društva bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (DBS-KBF/AMAC-FTC), redovitog člana Saveza ALUMNI UNIZG, sudjelovali prof. dr. sc. Tonči Matulić, predsjednik i doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić, tajnica Društva.  

Vijest o događanju može se pročitati na poveznici:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/odrzana-skupstina-saveza-alumni-unizg-i-alumni-prica-medicinskoga-fakulteta-e-profesionalizam-zd/

Snimku događanja može se pogledati na poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=v6WABoAAH5o