Okrugli stol „Vjeronauk u Republici Hrvatskoj. Doprinos ekumenskom i međureligijskom dijalogu.“

U srijedu 15. lipnja, na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je Okrugli stol „Vjeronauk u Republici Hrvatskoj. Doprinos ekumenskom i međureligijskom dijalogu.“ Na Okruglom stolu sudjelovali su vjeroučitelji mentori, članovi projektnog tima RELIGOBRAZ pod vodstvom prof. dr. sc. Ružice Razum, voditeljice projekta, te predstavnici vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj: Sunčica Vidulić Lelija i Renata Horvat, predstavnice Evangeličke (luteranske) crkve u Hrvatskoj, biskup Peter Szen (Reformirana Kršćanska Kalvinska Crkva u Hrvatsko), mr. sc. Svjetlana Mraz (Baptistička Crkva), Robert Bogešić (Evanđeoska pentekostna crkva,), o. Dejan Belčovski (Makedonska Pravoslavna Crkva – Ohridska arhiepiskopija), o. Petar Kozakiević i Vukašin Cvetojević, voditelj Katihetskog ureda (Srpska Pravoslavna Crkva), Luciano Moše Prelević (glavni rabin Koordinacije židovskih općina u RH i CG).

 

Nakon srdačnih pozdrava dekana Fakulteta, prof. dr. sc. Josipa Šimunovića, Okrugli stol započeo je uvodnim predavanjem voditeljice projekta prof. dr. sc. Ružice Razum „Doprinos vjeronauka suživotu u multikulturalnom društvu. Predstavljanje rezultata komparativne analize kurikuluma vjeronauka u RH“. Profesorica je istaknula da je religija, osobito religijsko obrazovanje, neizostavan element interkulturalnoga odgoja i obrazovanja.  Razumijevanje religijskih razlika kao pozitivnog elementa potrebno je stoga promicati u školi te je o njima potrebno učiti, ali i kritički analizirati: „Škola je mjesto koje mora pružiti cjelovite informacije o religiji, njezinoj važnosti za promicanje kvalitete suživota i stvaranje društvene tolerancije koja će dopustiti postojanje drugog i drugačijeg pokraj nas. Interkulturalno znanje gradi most prema prihvaćanju drugih.“ Naglasila je da konfesionalna religijska nastava može postati radionicom interkulturalnosti. „Ekumenski i međureligijski dijalog je dio opće kulture, a teško da možemo biti kompetentni na razini opće kulture ako smo neinformirani i nepismeni na razini međureligijskog i ekumenskog dijaloga. Iako je u Republici Hrvatskoj vjeronauk konfesionalan i usmjeren na pripadnike određene religije, on može omogućiti postizanje interkulturalnih ciljeva. Potrebno je stoga na razini vjeronaučnog kurikuluma, ali i na provedbenoj razini, još snažnije otvoriti prostor temama koje će poticati ostvarivanje interkulturalnih ciljeva.“ Predstavljeni su i rezlultati analize islamskog, katoličkog i pravoslavnog vjeronaučnog kurikuluma. Prisutnost interkulturalnih ciljeva osobito je zastupljena u katoličkom vjeronauku. No, neupitno je da je otvorenost interkulturalnome obrazovanju očita i u islamskome i u pravoslavnome vjeronauku. Vjeronauk je važan za školu i za društvo, kao takav treba ostvarivati ciljeve sustava odgoja i obrazovanja, kao i ciljeve pojedine konfesije, istaknula je prof. dr. sc. Razum. Imajući u vidu ova dva komplementarna područja „vjeronaučna nastava treba intenzivnije davati svoj doprinos ciljevima međureligijskog i ekumenskog dijaloga s obzirom na izazove suvremenog društva.“

 

Uslijedila je rasprava sa sudionicima koju je moderirao doc. dr. sc. Tomislav Kovač, a u kojoj su svi predstavnici vjerskih zajednica afirmirali potrebu učenja o drugima unutar vlastitih konfesija/religija, ali i važnost učenja o vlastitom identitetu jer bez poznavanja nas samih teško možemo upoznati drugoga. Predstavnici drugih vjerskih zajednica istaknuli su određene poteškoće u ostvarivanju vjeronaučne nastave u okviru školskoga sustava. Svi su jednodušno istaknuli radost i zadovoljstvo zbog ovoga susreta i mogućnosti da zajedno promišljamo o ovoj važnoj temi.

Susret je završio stvaranjem mreže kontakta s predstavnicima vjerskih zajednica za rad na idućem zajedničkom projektu, a to je izrada osobnih religijskih karata svake vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj. Izrada osobnih religijskih karata dio je aktivnosti projekta RELIGOBRAZ, a ima za cilj  stjecanje znanja o drugome, ali ne iz perspektive vlastite religije, nego upravo iz perspektive drugoga.

 

Bio je to prvi susret takve vrste, a koji će se nastaviti daljnjom suradnjom na izradi osobnih religijskih karata. Zajednička suradnja predstavnika svih vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj zacijelo može pridonijeti  kvalitetnijem suživotu u obliku zajedničkog djelovanja za mir i pozitivnu toleranciju, stjecanju znanja o drugome i uklanjanju predrasuda.

Okrugli stol održan je u okviru projekta RELIGOBRAZ kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.