Poruka rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa