Doktorandica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gospođa Anita Ćuže, sa svojom mentoricom doc. dr. sc. Anom Aleksić, provodi istraživanje o dobrobiti studenata, njihovim osobnim karakteristikama i okruženju na fakultetu.

Kako bi se dobili što pouzdaniji rezultati, ovim putem gospođa Ćuže, uz suglasnost dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu doc. dr. sc. Marija Cifraka, moli za suradnju, u smislu ispunjavanja anketnog upitnika, studente KBF-a. 

Anketni upitnik strogo poštuje etičke i sigurnosne standarde, ne prikupljaju se nikakvi osobni podatci te je anketa u potpunosti anonimna. Rezultati će biti korišteni isključivo za svrhe znanstvenog istraživanja.

Link za anketni upitnik:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD17OnAf1Kaz_qEfThOnWVSmpkwinsTDtz1BI5_-f6Ueu3_g/viewform?vc=0&c=0&w=1