U četvrtak, 11. srpnja 2019. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Osobitosti zajedničarske dimenzije kontemplativnoga života prema djelu „Oblak neznanja“  dr. sc. Mislava Kovačića, lic. theol.  pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mirjana Pinezić, predsjednica; izv. prof. dr. sc. Franjo Podgorelec, mentor-član i izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na VIII. redovitoj sjednici, održanoj dana 24. svibnja 2019. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT