Preporuke i smjernice za izvođenje nastave na visokoškolskim ustanovama – NVZVO

Preporuke – visoka učilišta_31_08_2020_HZJZ