Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora utvrdilo je privremene ukupne rezultate izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Popis kandidata poredanih po broju ostvarenih glasova te rezultati izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu po pojedinim sastavnicama nalaze se u prilogu. 

Protiv privremenih rezultata izbora može se podnijeti pisani obrazloženi prigovor u roku od 8 radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora. Prigovori se podnose na e-mail studentski-izbori@unizg.hr  ili na urudžbeni ured Rektorata, Trg maršala Tita 14, Zagreb.

Privremeni ukupni rezultati izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Privremeni ukupni rezultati po sastavnicama