Ime: Davorin

Prezime: Babić

Titula: viši predavač

e-mail adresa: davorin.babic@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: +385 1 4890 453

Životopis:

Rođen 25. 01. 1961. godine u Slavonskom Brodu. 1979. g. maturirao na Pedagoško-obrazovnom Centru u Zagrebu. 1984. g. diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, profesor tjelesnog odgoja. Od 1984. do 1993. godine radi u Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Zagrebu.
01. 10. 1993. g. u Zagrebu izabran prvi put u naziv predavača za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
04. 10. 1999. g. u Zagrebu izabran po drugi put u nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti, grane kineziologije te ogranka tjelesne i zdravstvene kulture na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
30. 01. 2004. g. u Zagrebu izabran prvi put u nastavno zvanje višeg predavača iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti, grane kineziologije te ogranka tjelesne i zdravstvene kulture na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
27. 05. 2009. g. u Zagrebu izabran drugi put u nastavno zvanje višeg predavača iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti, grane kineziologije te ogranka tjelesne i zdravstvene kulture na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
26. 11. 2014. g. u Zagrebu izabran treći put u nastavno zvanje višeg predavača iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti, grane kineziologije te ogranka tjelesne i zdravstvene kulture na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
1991. g. Metodologija praćenja i vrednovanja tjelesno zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja u prva četiri razreda osnovne škole; Fakultet za fizičku kulturu, voditelji projekta dr. Vladimir Findak, dr. Dušan Metikoš i dr. Miloš Mraković. 1991. g. imenovan mentorom u izvođenju djela programa (vježbe) iz predmeta Kineziološka metodika za potrebe studenata Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

1993. g. organizirao nastavu za studentice i studente na KBF-u. 1994. g. uvođenje studenata na natjecanja prvenstava Zagrebačkog sveučilišta u sportu (košarka, nogomet, stolni tenis i Cross), sve aktivniji rad i uspješni rezultati. 1998. g. organizirao uvođenje predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture u nastavne programe na sljedećim institutima: Katehetski institut, Institut za crkvenu glazbu i Institut kršćanske duhovnosti. Voditelj radionice na stručnom skupu 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 17.-21.06.2003. g. pod naslovom: ”Nastava i sport na visokim učilištima”, radionica Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu.

2004. g. vodio radionicu na 13. Ljetnoj školi kineziologa Hrvatske pod nazivom „Programske osnove za visoka učilišta„. 2005. g. vodio radionicu na 14. Ljetnoj školi kineziologa Hrvatske pod nazivom „ECTS i Bolonjska deklaracija„.

2006. g. voditelj sveučilišne reprezentacije grada Zagreba koja je nastupala na Sveučilišnom športskom prvenstvu Republike Hrvatske i osvojila 1. mjesto. 2006. g. vodio radionicu na 15. Ljetnoj školi kineziologa Hrvatske pod nazivom „Kvaliteta nastave tjelesne i zdravstvene kulture na Visokim učilištima Hrvatske„.

2008. g. imenovan vanjskim suradnikom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmet Kineziološka metodika. 2008. g. član radne grupe za izradu „Nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture za visoka učilišta„ koji je jednoglasno usvojen na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu 16.09.2008. 2008. g. sudjelovao u izradi primjedbi na „Odluku Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za izbor/reizbor u nastavna zvanja„ koje je rektorski zbor prihvatio na svojoj sjednici 25.09.2008.

2010. g. član organizacionog odbora Europskog sveučilišnog prvenstva u futsalu, te izbornik ženske futsal reprezentacije Sveučilišta iz Zagreba.

2011. g. odlukom rektora imenovan zamjenikom voditelja Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu.

– 1999. g. do danas član predsjedništva Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu
– 2004. g. do danas dopredsjednik Udruge nastavnika TZK Sveučilišta u Zagrebu
– 2002. – 2006. g. član Upravnog odbora Zagrebačke sveučilišne športske udruge
– 2003. g. član radne skupine Udruge za šport studenata i rekreaciju djelatnika Sveučilišta u Zagrebu
– 2007. g. član Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu
– 2010. g. član Skupštine Hrvatskog akademskog sportskog saveza
– 2010. g. član Organizacijskog odbora Europskog sveučilišnog prvenstva u futsalu
– 2011. g. zamjenik voditelja Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu
1991. – 1992. g. Spomenica za sudjelovanje u Domovinskom ratu
1999. g. Zahvalnica istaknutom mentoru za uspješnu suradnju na kolegiju Kineziološka metodika
2001. g. Zlatna značka Saveza pedagoga fizičke kulture Hrvatske
2009. g. Zahvalnica sa zlatnom značkom Hrvatskog kineziološkog saveza
2012. g. Zahvalnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za dugogodišnju suradnju na osposobljavanju studenata na kolegiju
               Kineziološka metodika
2018. g. Povelja za životno djelo “Zaslužni kineziolog”

Nastava:
Tjelesna i zdravstvena kultura:
Filozofsko-teološki studij, 1. godina
Filozofsko-teološki studij, 2. godina
Studij Teološko-religijskih znanosti, 1. godina
Studij Religijske pedagogije i katehetike, 2. godina
Institut za crkvenu glazbu, 1. godina
Institut za crkvenu glazbu, 2. godina

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 1. Šafarić, Z., Bosnar, K., Babić, D., I. Bagarić (2005) Gender and professional interests as factors in sport related knowledge acquisition. U: Milanović D., F. Prot ( Ed ). “Sciience and Profession – Challenge for the Future “, Proceeding Book, 4 th International scientific conference on kinesiology, Opatija, Croatia, September 7-11, 2005. str 754-756., Zagreb: Kineziološki fakultet, ISBN 953-6378-52-3
 2. Bosnar, K., Šafarić, Z., Busch, T., Bagarić, I., Babić, D., F. Prot (2006). Razlike u deklarativnom znanju atletike učenika i učenica različite dobi. U : Findak, V. ( ur. ), “ Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije “, Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 20.-24.06.2006., str. 80-83. Zagreb, Hrvatski kineziološki savez
 3. Šafarić, Z., Busch, T., Babić, D., I. Bagarić, (2006). Konstrukcija testa deklarativnog znanja atletike. U: Findak, V. ( ur ), “Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije”, Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 20.-24.06.2006., str. 249-254. Zagreb, Hrvatski kineziološki savez
 4. Bagarić, I., Babić, D., Sedar, M., Vadjon, I., Busch, T., Z. Šafarić (2006). Nastava tjelesne I zdravstvene culture i sport na Sveučilištu u Zagrebu. U: Maleš, B., Rausavljević, N., S. Kovač (Ed), “ Contemporary Kinesiology “, Proceedings of the 1 st International Conference, Kupres 16-17 September 2006., str.231- 235. Split: Fakultet Prirodnih Znanosti, Matematike i Kineziologije, ISBN 953-7155-06-4
 5. Bagarić, I., Babić, D. Ižaković, D., Berlot, S., Drašinac, G., Selmanović, A. (2007). Usporedba provođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture na visokim učilištima Hrvatske. II. International symposium of new technologies in sports, Sarajevo 2007., 13. -15. 04. 2007., str. 366-369.
 6. Bagarić, I., Babić, D., Blagojević, V. i Strahonja, M. (2008). Subjektivna procjena studenata sportaša o natjecanju u malom nogometu na Studentskom sportskom prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu. 17. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 458-464.
 7. Šafarić, Z., Novak, D., Babić, D. (2008). Analiza ocjena studenata iz aplikativnog dijela programa kolegija Kineziološka metodika u akademskoj godini 2006./07. godini. 17. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 567-572.
 8. Šafarić, Z., Babić, D., Novak, D. (2008). Morfološke, motoričke I funkcionalne značajke učenika viših razreda osnovne škole. Međunarodna znanstveno – stručna konferencija. Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, Zagreb. Zbornik radova, str. 119-127.
 9. Šafarić, Z., Babić, D., Kunješić, M. (2009). Intezitet opterećenja pri provedbi kružnog organizacijskog oblika rada. 18. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 337-341.
 10. Bagarić, I., Babić, D., Čuić, S., Fuštar Božić, S. (2010). Individualizirani pristup kategoriziranim sportašima u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu. 19. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 304-307.
 11. Šafarić, Z., Oštrić, I., Babić, D., (2010). Prikaz inteziteta opterećenja vježbanja tijekom provedbe izmjeničnog načina rada – korak dalje u pogledu individualizacije nastavnog procesa. 19. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 385-388.
 12. Kolić, S., Šafarić, Z., Babić, D., (2011). Analiza opterećenja vježbanja tijekom provedbe različitih sadržaja u završnom dijelu sata. 20. Ljetna škola kineziologa RH. Poreč. Zbornik radova, str. 430-436.
 13. Bagarić, I., Fuštar Božić, S., Babić, D., (2012). Ususret dobivanju ECTS-a u nastavi tjeslesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu te intenzifikacija tog procesa. 21. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova
 14. Šafarić, Z., Neljak, B., Babić, D., (2013). Analiza ocjena studenata na modulu kineziologija u edukaciji u akademskoj 201172012. godini. 22. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 553-556.
 15. Šafarić, Z., Babić, D., Ajman, H., (2013). Trend in increase of the explosive strength in primary and secondary school students. 8. FIEP congress, Bratislava. Book of abstracts, str. 209-210.
 16. Šafarić, Z., D. Babić, M. Novak, L. Kolić: „ SITUACIJSKI KONDICIJSKI TRENING S TENISAČIMA U KOLICIMA“, 23. Ljetna škola kineziologa Poreč, 24. – 28. 6. 2014., str. 441-444, stručni rad
 17. Petrić, V., Šafarić Z., Babić D.,: “ Kineziolog kao promotor tjelesne aktivnosti I zdravog načina života u školstvu putem moderne tehnologije: društvene mreže”, 24. Ljetna škola kineziologa Hrvatske, Poreč, 30.6. – 4.7.2015., str. 281-284, stručni rad
 18. Petrić, V., Šafarić Z., Babić D., (2015): “ Educating school children through olimpic games”. 10. International conference on kinanthropology, Brno, summary
 19. Čule, M., Babić D., Šafarić Z., (2016). Motoričke sposobnosti u tjelesnoj I zdravstvenoj kulturi: Stanje fleksibilnosti kod učenika srednjih škola, 25. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč, 28.6 – 2.7.2016., str.176-179, orginalni znanstveni rad
 20. Babić, D., Busch T., (2018). Unapređenje izrade izvedbenog nastavnog plana i programa, 27. Ljetna škola kineziologa  RH, Poreč, 27.6. – 30.6.2018., str.158-161, stručni rad