Ime: Vesna

Prezime: Šepat Kutnar

Titula: mr. art.

e-mail adresa: vesnas.kutnar@net.amis.hr 

Telefon/mobitel: +385 1 231 8959; +385 91 554 6066

Životopis:

Rođena je 1968. godine u Zagrebu. Maturirala je klavir 1986. godine na Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski u klasi prof. Maje Žepić. Završila je jednu godinu izvanredno orgulje u klasi prof. Očić Turkulin. Diplomirala je klavir i klavirsku pedagogiju 1990. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. J. Murai te stekla zvanje akademska glazbenica pijanistica i profesorica klavira. Osvojila je drugu nagradu na natjecanju studenata u kategoriji klavirskih tria 1990. godine. Usavršavala se u Beču kod prof. N. Flores i prof. R. Kehrer. Postdiplomski studij upisala je u Grazu te magistrirala Klavierkammermusik u klasi prof. K. Wittlich na Universitätu u Grazu 2000. godine, kada je obranila magistarski rad pod naslovom Gesichtspunkte zu Smetanas Trio g mol te održala dva magisterijska koncerta. 2002. godine Sveučilište u Zagrebu priznalo joj je diplomu magisterija i stečeni akademski stupanj magistra umjetnosti u specijalizaciji komorne glazbe za klavir. Stručno se usavršavala na internacionalnim majstorskim tečajevima u Weimaru, Goslaru i Zagrebu. Sudjelovala je na stručnim pedagoškim seminarima za profesore klavira.

Radila je kao korepetitorica na Akademiji dramskih umjetnosti, na Muzičkoj akademiji, u Školi suvremenog plesa Ane Maletić, kao korepetitorica uz zborove Lira i Cossetto te kao suradnik Simfonijskog orkestra HRT-a. Radila je kao profesorica klavira na Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski i u Školi suvremenog plesa Ane Maletić (od 1990. do 1995.), kao i na subotnjem tečaju Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu za voditelje crkvenih glazbenika. Od 1990. godine na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu – od 2002. godine u zvanju više predavačice, a od 2013. u trećem reizboru za trajno zvanje – predaje glasovir, komornu glazbu, klavirski duo, korepeticiju, glazbeni praktikum za liturgijski pastoral i glasovir – klasiku.

Osnivač je, umjetnički voditelj i pijanistica profesionalnog okteta Ansambla salonske glazbe s kojim je održala više koncertnih nastupa u zemlji. Nastupala je solo, u klavirskom duu i triu, kao umjetnički suradnik gudačima, duhačima i pjevačima na koncertnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Izradila je nastavni plan i program za nove kolegije Instituta za crkvenu glazbu, izradila skripte Umijeće muziciranja u klavirskom duu, pripremala studente za javne nastupe te državna i međunarodna natjecanja na kojima su osvojene brojne nagrade. Bila je mentorica završnih i diplomskih radova. Snimila je CD klavirskog dua, J.Haydn – Sedam posljednjih riječi Spasitelja na Križu. Članica je Hrvatskog društva komornih i orkestralnih umjetnika. Članica je Ravnateljstva Hrvatskog glazbenog zavoda, a od 2016. umjetnička je voditeljica Društvenog komornog ansambla Hrvatskog glazbenog zavoda. Voditeljica je sedmogodišnjeg projekta promenadnih koncerata u maksimirskom perivoju te projekta Adventskog koncertnog ciklusa Strauss u Oktogonu. Aktivno nastupa kao komorna glazbenica i umjetnički suradnik.

Nastava:

Studij Crkvene glazbe:

Glasovir I, II, III i IV

Izborni predmeti:

Glasovir klasika
Glasovir klasika – dodatni sat
Komorna glazba – klavirski duo I i II
Korepeticija
Glazbeni praktikum za liturgijski pastoral II i III

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

CD J.Haydn – Sedam posljednjih riječi Spasitelja na Križu