Ime: Anica s. Slavka

Prezime: Sente

Titula: prof.

Životopis:

Slavka, Anica Sente, dominikanka, Kongregacije svetih anđela čuvara, crkvena i akademska glazbenica, rođena je 15. ožujka 1948. godine u Martincu Orehovičkom, Hrvatsko zagorje.

Glasovir je počela učiti kod s. Anđele Rukavina, a kasnije kod s. Danice Drlan. Pohađala je i završila srednju muzičku školu Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Diplomirala je na Institutu za crkvenu glazbu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1971., a potom orgulje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1979. godine.

Nakon završetka studija počela je raditi kao profesorica na Institutu za crkvenu glazbu gdje je predavala glasovir, orgulje i solfeggio. Potom odlazi na daljnji studij u Rim 1981. godine.

Od 1981. do kraja 1989. u Rimu je, uz studij, radila na hrvatskoj postaji Radio Vatikana. Godinu dana je na Papinskom institutu Musica sacra pohađala predmete iz gregorijanskog pjevanja i polifonije.

Na Papinskom sveučilištu Angelicum studirala je duhovnost, a na Salesianumu završila je  tečajeve za odgojitelje i animatore.

Nakon povratka u domovinu, u prosincu 1989., nastavila je raditi na Institutu za crkvenu glazbu predavajući razne glazbene i pedagoške predmete: orgulje, teoriju glazbe, solfeggio, didaktiku, metodiku, seminar, sviranje polifonije i povijest glazbe.

1998. godine diplomirala je na Institutu za teološku kulturu laika u Zagrebu, i stekla naslov diplomirani teolog.

Voditeljica je liturgijskog pjevanja u svojoj redovničkoj zajednici i u župi Krista Kralja u Zagrebu. Urednica je glasila sestara dominikanki Ave Maria.

Piše stručne članke u hrvatskoj književnoj reviji Marulić, kao i u časopisu Croatica christiana periodica. Uredila je i pripremila drugo izdanje knjige Osnove glazbene teorije dr. Đure Tomašića, 2003., u nakladničkoj kući Erudit.

Napisala je knjigu Svećenik čovjek za druge (2003.), u nakladničkoj kući Glas Koncila, brošuru o sv. Dominiku I Crkva se ne sruši (1986.) i Razgovor sa sv. Katarinom Sijenskom (1987.).

Okušala se kao skladateljica jednoglasnih i višeglasnih popijevki, Fuge i Preludija, što objavljuje 2004. u vlastitoj nakladi, u pjesmarici Dok me bude Bogu svom ću pjevati. Iste godine skladbe su snimljene na dvostrukom istoimenom nosaču zvuka i izdane u nakladničkoj kući Laudato.

Sastavila je i objavila (2004.), u vlastitoj nakladi, pjesmaricu Pjevaj u klicanju s prigodnim kanonima i pjesmama.