Ime: Milan

Prezime: Hibšer

Titula: doc. art. (profesor crkvene glazbe, magistar sakralne glazbe, profesor filozofije i religijske kulture) 

e-mail adresa: milan.hibser@gmail.com

Telefon/mobitel: 098/620-175

Životopis:

Diplomirao je filozofiju i religijsku kulturu na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Nakon studija filozofije upisuje Institut za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu gdje orgulje studira i diplomira kod prof. Mirte Kudrne a improvizaciju kod prof. Ante Knešaureka. Redovito pohađa seminare i majstorske tečajeve interpretacije orguljaške glazbe od kojih valja istaknuti: José Luis González Uriol (Španjolska), Roman Perucki (Poljska), Mario Penzar (Hrvatska), Karen de Pastel (Austrija), Danijel Drilo (Njemačka), Gabriel Bestion de Camboulas (Francuska), Lorenzo Ghielmi (Italija) itd. Završio je magistarski studij  orgulja i sakralne glazbe (sa najvišim ocjenama – pohvalama summa cum laude), na Akademiji za glasbo u Ljubljani u klasi prof. Maria Perestegija (orgulje), prof. Maksa Strmčnika (improvizacija) i prof. Ivana Florjanca (orguljaška kompozicija). Za magistarski recital, izvedem na orguljama franjevačke crkve u Ljubljani, dobio je Prešernovu nagradu. Kao orguljaš korepetitor, improvizator i aranžer snimio je nekoliko CD-a. Bavi se skladanjem liturgijske, komorne, zborske i orguljaške glazbe te je pridruženi član Hrvatskog društva skladatelja i član Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. Za svoj skladateljski rad dobio je dvije brončane nagrade na međunarodnom natječaju za nove skladbe “CRO PATRIA”, 2018. i 2019. godine te srebrnu nagradu na natječaju Hrvatskog sabora kulture 2020. godine. Jedan je od rijetkih hrvatskih orguljaša koji se aktivno bavi orguljaškom improvizacijom. Član je uredničkog vijeća znanstvenog časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija. Kao orguljaš nastupao je u BiH, Sloveniji, Austriji, Italiji, Češkoj i Mađarskoj a u Hrvatskoj je svirao na svim većim festivalima orguljaške glazbe (Orgulje Zagrebačke katedrale, Ciklus orgulje Heferer, Zvuci orgulja Zagrebačke katedrale, Ars organi Sisciae, Orguljaška baština otoka Visa, Orguljaške večeri u Požeškoj katedrali, Orguljski festival “Petar Nakić” itd.) Glavni je orguljaš u svetištu sv. Antuna Padovanskog na Sv. Duhu u Zagrebu a povremeno je svirao i u Zagrebačkoj katedrali. Predaje improvizaciju, organografiju i orgulje na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta.

Nastava:

Studij crkvene glazbe (Institut za crkvenu glazbu):

Improvizacija I
Improvizacija I – izborni
Improvizacija II
Improvizacija II – izborni
Organografija
Organografija – Izborni
Orgulje I-IV

Orgulje I-IV dodatni sat

Program cjeloživotnog obrazovanja “Liturgijska glazbena kultura”

Improvizacija liturgijskih skladbi

Osnove organografije

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Članak u časopisu “Sveta Cecilija” – “Crkveni glazbenik i njegov instrument – povijest orgulja (1)”

Članak u časopisu “Sveta Cecilija” – “Crkveni glazbenik i njegov instrument – akustika i svirale (2)”

Članak u časopisu “Sveta Cecilija” – “Crkveni glazbenik i njegov instrument – registri orgulja (3)”

Članak u časopisu “Sveta Cecilija” – “Crkveni glazbenik i njegov instrument – registri orgulja (4)”

Članak u časopisu “Sveta Cecilija” – “Crkveni glazbenik i njegov instrument – registri orgulja (5)”
 
 Članak u časopisu “Sveta Cecilija” – “Crkveni glazbenik i njegov instrument – registri orgulja (6)”
 
 Članak u časopisu “Sveta Cecilija” – “Crkveni glazbenik i njegov instrument – sviraonik (7)”
 
Nosač zvuka “Hrvatske korizmene popijevke”
Nosač zvuka “Mučenice vjernosti”
Nosač zvuka “O, sveče veliki”