E-mail adresa: mislav.kutlesa@kbf.unizg.hr

CRORis-CROSBI: Mislav Kutleša

 Google Scholar

Rođen je 26. listopada 1980. u Zagrebu. 2002. godine stupa u bogoslovno sjemenište i upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na istoimenom fakultetu završava prve dvije godine filozofsko-teološkog studija, dok preostale godine filozofsko-teološkog studija završava u Rimu (Italija) na Pontificia Università Lateranense. Za vrijeme filozofsko-teološkog studija u Rimu član je Papinskoga rimskog velikog sjemeništa (Pontificio Seminario Romano Maggiore). 2008. godine u Zagrebu je zaređen za svećenika zagrebačke nadbiskupije. Po završetku filozofsko-teološkog studija 2007. godine upisuje poslijediplomski studij iz moralne teologije na Accademia Alfonsiana – Istituto Superioredi Teologia Morale (viši institut moralne teologije). Magisterij završava 2009. godine magistarskim radom na temu “Il giuramento d’Ippocrate alla luce del Magisterodella Chiesacattolica” (Hipokratova zakletva u svjetlu nauka Katoličke Crkve). Iste godine upisuje doktorat iz moralne teologije, također na Accademia Alfonsiana, koji uspješno brani u svibnju 2012. godine. Naziv doktorske disertacije glasi “„Il nuovo modello di unità del genere umano“ secondo Giovanni Paolo II: l’umanità nello sviluppo di una nuova etica del genere umano” („Novi model jedinstva ljudskog roda“ u Ivana Pavla II: čovječanstvo u razvoju nove etike ljudskoga roda). U vrijeme poslijediplomskog studija član je Hrvatskog papinskog zavoda sv. Jeronima u Rimu.

U razdoblju od 2012./2020. godine prefekt je u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu.

Od rujna 2020. godine povjerenik je za pastoral braka i obitelji u Zagrebačkoj nadbiskupiji, te duhovni asistent u župi sv. Leopolda Bogdana Mandića, Ljubljanica-Voltino.

Od akad. god. 2012./2013. zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta, a od akad. god. 2013./2018. višeg asistenta pri Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 11. lipnja 2018. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta pri Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U razdoblju od akademske godine 2020./2021. do 2023./2024. prodekan je za organizacijska pitanja i područni studij KBF-a.