Ime: Mislav

Prezime: Kutleša

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: mkutlesakbf@gmail.com

CROSBI: Mislav Kutleša

 Google Scholar

Životopis:

Rođen je 26. listopada 1980. u Zagrebu. 2002. godine stupa u bogoslovno sjemenište i upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na istoimenom fakultetu završava prve dvije godine filozofsko-teološkog studija, dok preostale godine filozofsko-teološkog studija završava u Rimu (Italija) na Pontificia Università Lateranense. Za vrijeme filozofsko-teološkog studija u Rimu član je Papinskoga rimskog velikog sjemeništa (Pontificio Seminario Romano Maggiore). 2008. godine u Zagrebu je zaređen za svećenika zagrebačke nadbiskupije. Po završetku filozofsko-teološkog studija 2007. godine upisuje poslijediplomski studij iz moralne teologije na Accademia Alfonsiana – Istituto Superioredi Teologia Morale (viši institut moralne teologije). Magisterij završava 2009. godine magistarskim radom na temu “Il giuramento d’Ippocrate alla luce del Magisterodella Chiesacattolica” (Hipokratova zakletva u svjetlu nauka Katoličke Crkve). Iste godine upisuje doktorat iz moralne teologije, također na Accademia Alfonsiana, koji uspješno brani u svibnju 2012. godine. Naziv doktorske disertacije glasi “„Il nuovo modello di unità del genere umano“ secondo Giovanni Paolo II: l’umanità nello sviluppo di una nuova etica del genere umano” („Novi model jedinstva ljudskog roda“ u Ivana Pavla II: čovječanstvo u razvoju nove etike ljudskoga roda). U vrijeme poslijediplomskog studija član je Hrvatskog papinskog zavoda sv. Jeronima u Rimu.

U razdoblju od 2012./2020. godine prefekt je u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu.

Od rujna 2020. godine povjerenik je za pastoral braka i obitelji u Zagrebačkoj nadbiskupiji, te duhovni asistent u župi sv. Leopolda Bogdana Mandića, Ljubljanica-Voltino.

Od akad. god. 2012./2013. zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta, a od akad. god. 2013./2018. višeg asistenta pri Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 11. lipnja 2018. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta pri Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Osnovna moralna teologija II
Bioetika, spolni i ženidbeni moral

Poslijediplomski studij:

Dostojanstvo ljudske osobe na početku i kraju ljudskog individualnog života

Izborni predmet:

Sakrament pomirenja u ekonomiji spasenja

Seminar:

Bračni moral od Drugog vatikanskog koncila do apostolske pobudnice Amoris laetitia

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

  • Mislav KUTLEŠA – Mladen ŠKVORC, Evolucija moralno-pravnog položaja istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 1, 213-235.
  • Mislav KUTLEŠA, Vjera u perspektivi navještaja milosrđa u sakramentu pomirenja, u: Bogoslovska smotra, 83 (2016.) 3, 649-670.
  • Mislav KUTLEŠA, Kršćansko oblikovanje odgovornog roditeljstva pred izazovima novih modela roditeljstva, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 4, 813-837.
  • Mislav KUTLEŠA – Mladen ŠKVORC, Etički izazovi reproduktivne medicine i Zakona o medicinskoj pomognutoj oplodnji u kontekstu istospolnih zajednica, u: Nova prisutnost, 15 (2017.) 1, 101-116.
  • Mislav KUTLEŠA, Dijaloški odnos bioetike i biopolitike: pravo na život osoba starije životne dobi, u: Diacovensia, 26 (2018.) 3, 437-456.
  • Mislav KUTLEŠA, Božanski zakon u arhitekturi teologalnih kreposti, u: Riječki teološki časopis, 51 (2018.) 1, 101-120.
  • Mislav KUTLEŠA, Krepost umjerenosti u ekonomsko-financijskom poslovanju prema dokumentu Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, u: Uzvjerovah, zato besjedim (2Kor, 4,13). Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života, Josip Šimunović – Silvija Migles (ur.), Zagreb, 2019., 505-533.
  • Mislav KUTLEŠA – Josip DOLIĆ, Koncept i “svojstva” naravi ljudske osobe u onto-antropološkim i etičkim izazovima i kritikama razvoja umjetne inteligencije, u: Obnovljeni život 76 (2021.) 1, 23-35.