Ime: Franjo

Prezime: Podgorelec

Titula: izv. prof. dr. sc.

e-mail adresa: franjo.podgorelec@gmail.com

Telefon:  +385 1 450 05 00

CROSBI: Franjo Podgorelec

Google Scholar

Životopis:

Rođen u Lapšini, općina Sv. Martin na Muri, 19. prosinca 1962., gdje je završio osnovnu školu, a srednju u »Centru srednjih šol« u Domžalama kraj Ljubljane. Karmelskom redu (Red »Bosonoge braće BDM od gore Karmela« u Zagrebu) pristupio je 1988. godine, čiji punopravni član postaje polaganjem svečanih zavjeta 1993. 1988. godine upisao je i Katolički bogoslovni fakultet, gdje je 1994. godine diplomirao teologiju. Iste godine zaređen je za svećenika te upisao specijalizaciju iz Duhovne teologije na Papinskom teološkom fakultetu »Teresianum« u Rimu, gdje je i magistrirao 1996. godine. Iz iste specijalizacije i na istom učilištu, 4. svibnja 2000., obranom doktorske disertacije L’infanzia spirituale nei manoscritti di P. Gerardo Stantić pod vodstvom prof. dr. sc. Jesúsa Castellana, postigao je akademski stupanj doktora teologije. Od akademske godine 1999./2000. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije u sklopu Instituta za kršćansku duhovnost, a potom na Katehetskom institutu i Filozofsko-teološkom studiju. Predaje kao gost predavač Duhovnu teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Jedan je od utemeljitelja te Predstojnik »Sustavnog studija duhovnosti« i „Teologije posvećenog života“ (Obrazovno-formativne ustanove Hrvatske karmelske provincije sv. Oca Josipa i Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica). U suradničko zvanje višeg asistenta iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane moralne teologije pri Katedri moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izabran je 26. travnja 2002. godine. Mišljenjem matičnoga povjerenstva od 9. lipnja 2005. godine i Odlukom Fakultetskog vijeća KBF-a od 27. lipnja iste godine, izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta pri istoj Katedri na mandat od pet godina, a reizabran je u isto znanstveno-nastavno zvanje 20. lipnja 2010. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je 9. siječnja 2018.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Duhovno bogoslovlje

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Sustavno duhovno bogoslovlje

Obvezno-izborni kolegij:

Dinamika duhovnoga života

Izborni kolegiji:

Povijest kršćanske duhovnosti
Uvod u život i djela Terezije Avilske

Seminar:

Teološka analiza časopisa „Duhovni život“

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Svetost u Crkvi. Neke suvremene teološke rasprave o svetosti, u: Riječki teološki časopis, 12 (2004.), 2, 455-472.

Kontemplativna molitva u iskustvu i djelima Terezije Avilske, u: Bogoslovska smotra, 75 (2005.) 1, 131-146.

Lik Sluge Božjega p. Gerarda Tome Stantića (1876-1956), u: Dario TOKIĆ (ur.), Baština za budućnost: Karmel u Somboru 1904.-2004. Zbornik s Međunarodnog znanstvenog simpozija, 13. i 14. srpnja 2004. u Somboru, Zagreb – Sombor, 2005.

Smjernice za duhovnost u demokratskom društvu, u: Bogoslovska smotra, 100 (2010.) 4, 1033-1060.

Uvod u Duhovnu teologiju, Zagreb, 2010.

Ekleziološka utemeljitev koncilske duhovnosti, u: Bogoslovni vestnik, 73 (2013.) 2, 195-204.

Suvremeni izazovi globaliziranog svijeta. Antropološko-ekološka kriza, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 2, 349-366. (koautor: Ante Bekavac).

Razvoj glavnih teza o duhovnosti tijekom koncila, u: Tonči MATULIĆ – Mario CIFRAK – Ružica RAZUM – Nenad MALOVIĆ – Andrea FILIĆ (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-2012.). Zagreb, 15.-17. studenoga 2012., KBF – KS – GK, Zagreb, 2015., 499-510.

Uloga molitve i askeze za osobni i zajedničarski život Reda bosonogih karmelićana, u: Diacovensia, 23 (2015.) 4, 511-534.

Tendencije u suvremenoj duhovnosti u svjetlu iskustva i nauka sv. Terezije Avilske (1515.-1582.), u: Diacovensia, 24 (2016.) 2, 299-320.

Teološka analiza štovanja Božjeg milosrđa kod sv. Faustine Kowalske, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 4, 941-957. (koautor: Eligio Bellulo).

Odabrane metode kršćanske meditacije. Povijest, teologija i pedagogija, Zagreb, 2017.