Matični broj znanstvenika: 250044

E-mail adresa: franjo.podgorelec@gmail.com

Telefon:  +385 1 450 05 00

CRORis-CROSBI: Franjo Podgorelec

Google Scholar

Rođen u Lapšini, općina Sv. Martin na Muri, 19. prosinca 1962., gdje je završio osnovnu školu, a srednju u »Centru srednjih šol« u Domžalama kraj Ljubljane. Karmelskom redu pristupio je 1988. godine, čiji punopravni član postaje polaganjem svečanih zavjeta 1993. Diplomirao je 1994. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Iste godine zaređen je za svećenika u zagrebačkoj prvostolnici te upisao specijalizaciju iz Duhovne teologije na Papinskom teološkom fakultetu »Teresianum« u Rimu, gdje je i magistrirao 1996. godine. Iz iste specijalizacije i na istom učilištu, 4. svibnja 2000., obranom doktorske disertacije L’infanzia spirituale nei manoscritti di P. Gerardo Stantić pod vodstvom prof. dr. sc. Jesúsa Castellana, postigao je akademski stupanj doktora teologije. Od akademske godine 1999./2000. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije u sklopu Instituta za kršćansku duhovnost, a potom na Katehetskom institutu i Filozofsko-teološkom studiju. Predaje kao gost predavač Duhovnu teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Jedan je od utemeljitelja »Sustavnog studija duhovnosti« (aktualni Predstojnik) i „Teologije posvećenog života“ (Obrazovno-formativne ustanove Hrvatske karmelske provincije sv. Oca Josipa). U suradničko zvanje višeg asistenta iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane duhovne teologije pri Katedri moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izabran je 26. travnja 2002. godine. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta izabran je 27. lipnja 2005. a reizabran 20. lipnja 2010. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je 9. siječnja 2018. Na više radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju teologije i znanstvenoj grani duhovne teologije, na Katedri moralne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Instituta religijskih znanosti izabran je 28. travnja 2023. godine.