Matični broj znanstvenika: 311323

e-mail adresa: nikola.vranjes@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: +385 99 5966 091

CRORis-CROSBI: https://www.croris.hr/osobe/profil/27340

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=6mlUFVoAAAAJ

ORCID ID: 0000-0002-0895-0284

Izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ podrijetlom je sa Plitvičkih Jezera. Rođen je 20.8.1976. god. u Korenici, općina Plitvička Jezera, Republika Hrvatska. Nakon završene osnovne škole na Plitvicama, upisao je srednju hotelijersko-turističku školu. Maturirao je u srednjoj školi “dr. Antuna Barca“ u Crikvenici 1996. god. Nakon primitka u Bogoslovsko Sjemenište u Rijeci 1996. godine, u jesen iste godine upisuje se i na Teologiju u Rijeci – Područni studij Katoličkog bogoslovnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KBF). Završni ispit koji se zahtjeva za bakalaureat položio je 16.10.2002. godine.

          Godine 2003. zaređen je za svećenika Riječke nadbiskupije i upućen na poslijediplomski studij u Rim. Poslijediplomsku specijalizaciju iz područja pastoralne teologije započeo je na Papinskom Lateranskom Sveučilištu u Rimu (Pontificia Universitas Lateranensis). Magistarski studij završio je 27.6.2005. godine. Naslov magistarske radnje je: I fedeli laici in Croazia dal Concilio Vaticano II fino ad oggi (Vjernici laici u Hrvatskoj od Drugog Vatikanskog Sabora do danas). Radnju je izradio pod vodstvom prof. dr. Lorenza Dattrina. Doktorski studij na istom Sveučilištu iz područja pastoralne teologije započeo je akademske godine 2005./2006. Naslov doktorske teze je: I fedeli laici nella missine della Chiesa in Croazia oggi. Sfide e prospettive (Vjernici laici u misiji Crkve u Hrvatskoj danas. Izazovi i perspektive). Mentor radnje bio je prof. dr. Denis Biju-Duval. Doktorsku radnju obranio je 17.6.2008. god. U jesen 2008. godine započeo je raditi kao vanjski suradnik iz pastoralne teologije na Teologiji u Rijeci, područnom studiju KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Od 1.1.2009., zaposlen je na Katedri pastoralne teologije na istom fakultetu za potrebe Teologije u Rijeci i to u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta

          Od 2009. god. upisan je u popis znanstvenika i istraživača u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH pod brojem 311323. Dana 1.2.2010. izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta pri Katedri pastoralne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu za potrebe područnog studija u Rijeci. Na Teologiji u Rijeci predavao je sljedeće kolegije: Fundamentalni pastoralPastoral sakramenataPastoral braka i obitelji, te izborne kolegije i seminare. Od početka akademske godine 2011./2012. predavao je i kolegij: Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, koji je kasnije preimenovan u Uvod u misterij Krista i povijest dogmi. Od akademske godine 2010./2011. pomaže studentima u izradi završnih/diplomskih radova kojih je i mentor. Od akademske godine 2008./2009. sudjeluje u radu različitih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. U dva mandata bio je glavni i odgovorni urednik Riječkog teološkog časopisa.

          Dana 23.2.2012. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a dana 23.5.2012. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Katedri pastoralne teologije KBF-a u Zagrebu za potrebe područnog studija Teologije u Rijeci. Bio je i član Hrvatske sekcije Europskoga društva za katoličku teologiju sa sjedištem u Leuvenu, Belgija. Sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju iz pastoralne teologije na KBF-u Zagrebu, te je i mentor više licencijatskih i doktorskih radova. Početkom listopada 2016. imenovan je i vršiteljem dužnosti predstojnika Teologije u Rijeci na godinu dana. Dana 13.7.2017. godine izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija. Od 15.3.2019. djeluje kao izvanredni profesor na katedri pastoralne teologije KBF-a u Zagrebu, za potrebe Teologiji u Rijeci. Od 1.10.2023., djeluje na Katedri pastoralne teologije KBF-a u Zagrebu u sjedištu poslodavca.

Pri HBK bio je član Vijeća za laike Vijeća za život i obitelj, a sada je član Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju. U Uredu za pastoral Riječke nadbiskupije djeluje kao teološki ekspert i savjetnik. Sudjeluje i u izvođenju nastave na Metropolitanskom pastoralnom institutu u Rijeci na kojemu je i član odbora za Teološko-pastoralni seminar Riječke metropolije. Do sada je objavio više desetaka znanstvenih i stručnih radova, te šest knjiga iz pastoralne teologije. Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim simpozijima i stručnim skupovima.

Profesori Katedre pastoralne teologije

Profesori emeritusi Katedre pastoralne teologije

Umirovljeni profesori Katedre pastoralne teologije