Matični broj znanstvenika:

E-mail adresa: marko.vukovic@kbf.unizg.hr

CRORis-CROSBI: Marko Vuković

Rođen je 17. ožujka 1985. godine u Rijeci, Republika Hrvatska, kao prvo od sedmero djece Slave Vukovića i Ivanke r. Salopek. Iz Rijeke u Karlovac seli 1989. godine, u Karlovcu mu je prebivalište do danas. Osnovnoškolsko obrazovanje započinje 1991. godine kao učenik Osnovne škole “Grabrik”, a nastavlja 1997. godine u Osnovnoj školi “Dubovac” – obje u Karlovcu. Osnovnu školu završava 1999. godine, te iste godine u Zagrebu upisuje Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti, Voćarska cesta 106, kao pitomac Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa u Zagrebu (danas “Međubiskupijsko sjemenište”). Maturirao je 2003. godine s odličnim uspjehom. Nakon mature upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, petogodišnji filozofsko-teološki smjer, kao bogoslov Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu diplomirao je 2009. godine s vrlo dobrim uspjehom te je postigao akademski stupanja bakalaureat u teologiji (usklađivanjem s bolonjskim procesom priznata istovjetnost studija sa stupnjem magistra teologije). Iste je godine zaređen za katoličkog svećenika. Nakon svećeničkog ređenja, dekretom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, imenovan je župnim vikarom Župe sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci. Tu službu vrši dvije godine, do 2011. godine. Iste 2011. godine, dekretom istoga Nadbiskupa, imenovan je župnim vikarom župe Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, služba koju vrši do 2013. godine. U isto je vrijeme bio zaposlen kao profesor katoličkog vjeronuka u Gimnaziji Velika Gorica. Nastavu je izvodio tijekom školskih godina 2011./2012. i 2012./2013. Tijekom školske godine 2012./2013., dana 25. listopada 2012. godine položio je i Stručni ispit za vjeroučitelje. Stručni ispit održan je u Zagrebu u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti.

 Završetkom službe u Župi Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, 2013. godine, prekida i radni odnos u Gimnaziji Velika Gorica. Iste godine, dekretom zagrebačkog Nadbiskupa, postaje upraviteljem župe Bl. Ivana Merza u Španskom u Zagrebu. U toj službi ostaje godinu dana te 2014. godine odlukom Nadbiskupa postaje Nadbiskupskim tajnikom. Službu Nadbiskupskog tajnika vrši dvije godine, do 2016. godine, kada je upućen na poslijediplomski studij u Rim (Italija) na Papinskom sveučilištu Lateran na Papinski institut Ivan Pavao II za teologiju braka i obitelji koji 2018. godine mijenja ime u Papinski teološki institut Ivan Pavao II za znanosti braka i obitelji. Pitomac je  Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima. Akademski stupanj licencijata iz teologije postigao je  25. listopada 2018. godine polaganjem završnog ispita i obranom teme licencijatskog rada: “Fondamenti teologici del termine “Dono di sé” in Karol Wojtyła.” (Teološki temelji pojma “Dar sebe” u Karola Wojtyłe) s ukupnom ocjenom 29/30 (Magna cum laude). Nakon postignutog licencijata nastavlja doktorski studij na istome Institutu i trenutno je  pri završetku pisanja doktorske dizertacije na temu: “Formazione del carattere mediante l’amicizia nella tradizione neoaristotelica contemporanea nordamericana e la vocazione all’amore in Karol Wojtyła.” (Oblikovanje karaktera pomoću prijateljstva u neoaristotelovskoj suvremenoj sjevernoameričkoj tradiciji i poziv na ljubav kod Karola Wojtyłe).

Ime: Marko

Prezime: Vuković

Titula: lic. theol.

e-mail adresa: marko.vukovic@kbf.unizg.hr

Životopis:

Rođen je 17. ožujka 1985. godine u Rijeci, Republika Hrvatska, kao prvo od sedmero djece Slave Vukovića i Ivanke r. Salopek. Iz Rijeke u Karlovac seli 1989. godine, u Karlovcu mu je prebivalište do danas. Osnovnoškolsko obrazovanje započinje 1991. godine kao učenik Osnovne škole “Grabrik”, a nastavlja 1997. godine u Osnovnoj školi “Dubovac” – obje u Karlovcu. Osnovnu školu završava 1999. godine, te iste godine u Zagrebu upisuje Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti, Voćarska cesta 106, kao pitomac Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa u Zagrebu (danas “Međubiskupijsko sjemenište”). Maturirao je 2003. godine s odličnim uspjehom. Nakon mature upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, petogodišnji filozofsko-teološki smjer, kao bogoslov Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu diplomirao je 2009. godine s vrlo dobrim uspjehom te je postigao akademski stupanja bakalaureat u teologiji (usklađivanjem s bolonjskim procesom priznata istovjetnost studija sa stupnjem magistra teologije). Iste je godine zaređen za katoličkog svećenika. Nakon svećeničkog ređenja, dekretom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, imenovan je župnim vikarom Župe sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci. Tu službu vrši dvije godine, do 2011. godine. Iste 2011. godine, dekretom istoga Nadbiskupa, imenovan je župnim vikarom župe Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, služba koju vrši do 2013. godine. U isto je vrijeme bio zaposlen kao profesor katoličkog vjeronuka u Gimnaziji Velika Gorica. Nastavu je izvodio tijekom školskih godina 2011./2012. i 2012./2013. Tijekom školske godine 2012./2013., dana 25. listopada 2012. godine položio je i Stručni ispit za vjeroučitelje. Stručni ispit održan je u Zagrebu u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti.

 Završetkom službe u Župi Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, 2013. godine, prekida i radni odnos u Gimnaziji Velika Gorica. Iste godine, dekretom zagrebačkog Nadbiskupa, postaje upraviteljem župe Bl. Ivana Merza u Španskom u Zagrebu. U toj službi ostaje godinu dana te 2014. godine odlukom Nadbiskupa postaje Nadbiskupskim tajnikom. Službu Nadbiskupskog tajnika vrši dvije godine, do 2016. godine, kada je upućen na poslijediplomski studij u Rim (Italija) na Papinskom sveučilištu Lateran na Papinski institut Ivan Pavao II za teologiju braka i obitelji koji 2018. godine mijenja ime u Papinski teološki institut Ivan Pavao II za znanosti braka i obitelji. Pitomac je  Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima. Akademski stupanj licencijata iz teologije postigao je  25. listopada 2018. godine polaganjem završnog ispita i obranom teme licencijatskog rada: “Fondamenti teologici del termine “Dono di sé” in Karol Wojtyła.” (Teološki temelji pojma “Dar sebe” u Karola Wojtyłe) s ukupnom ocjenom 29/30 (Magna cum laude). Nakon postignutog licencijata nastavlja doktorski studij na istome Institutu i trenutno je  pri završetku pisanja doktorske dizertacije na temu: “Formazione del carattere mediante l’amicizia nella tradizione neoaristotelica contemporanea nordamericana e la vocazione all’amore in Karol Wojtyła.” (Oblikovanje karaktera pomoću prijateljstva u neoaristotelovskoj suvremenoj sjevernoameričkoj tradiciji i poziv na ljubav kod Karola Wojtyłe).

Profesori Katedre pastoralne teologije

Profesori emeritusi Katedre pastoralne teologije

Umirovljeni profesori Katedre pastoralne teologije