Ime: Konstilija

Prezime: Nikolić-Markota

Titula: umjetnička savjetnica

e-mail adresa: konstilija@inet.hr

Telefon/mobitel: 

Životopis:

Rođena je 11. kolovoza 1966. godine. Glazbeno obrazovanje započela je u Muzičkoj školi »Ivan Zajc« kod profesorice Miroslave Jakopanec i nastavila ga u Muzičkoj školi »Pavao Markovac« u klasi prof. Vilme Kleiner, a poslije i Viline Sočo-Runić. Redovito je nastupala na koncertima i smotrama muzičkih škola te sudjelovala na državnim natjecanjima. Studij klavira diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1989. godine u klasi prof. Stjepana Radića. Na Odsjeku informacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je 2000. godine diplomirala studij muzeologije. Na istom studiju započela je postdiplomski doktorski studij s temom Interpretacija i komunikacija glazbe i njenih vrijednosti pod mentorstvom prof. dr. Tomislava Šole.

Izvanredni studij orgulja pohađala je od 1990. do 1993. godine na Institutu za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. s. Imakulate Malinka.

Od 1990. godine radi na Institutu za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najprije honorarno, a od 1998. godine je u stalnom radnom odnosu u zvanju višeg predavača za kolegije Glasovir te Metodika nastave instrumenata s tipkama.

Sudjeluje u organizaciji stručnih seminara te umjetničkih produkcija i koncerata studenata na Fakultetu i izvan njega. Prevodi stručnu literaturu za časopise, izrađuje nastavne tekstove te objavljuje znanstvene i stručne članke s tematikom interpretacije umjetničke literature. Također je održala niz predavanja na stručnim skupovima vezanih uz interpretaciju ili metodički pristup tumačenju glazbene literature.

Održavala je koncerte u domovini i inozemstvu te surađivala s nekoli­ko solista i zborova. Izdala je nosač zvuka A. Dvořák – Biblijske pjesme op. 99 u suradnji sa profesoricom s. Cecilijom Pleša. Nastupala je u klavirskom duu s prof. Vesnom Šepat-Kutnar s kojom je snimila nosač zvuka J. Haydn – Sedam posljednjih riječi Spasitelja našega na križu.

Nastava:

Studij Crkvene glazbe:

Glasovir I – IV
Glasovir dodatni sat – barok
Metodika nastave instrumenata s tipkama
Interpretacija i komunikacija glazbe
Glazbeni praktikum za liturgijski pastoral II – III

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

nosač zvuka A. Dvořák – Biblijske pjesme op. 99 (u suradnji sa profesoricom s. Cecilijom Pleša)

nosač zvuka J. Haydn – Sedam posljednjih riječi Spasitelja našega na križu (u suradnji s profesoricom Vesnom Šepat-Kutnar)

Nastavni materijali:

Interpretacija i komunikacija glazbe