Ime: Martinjak

Prezime: Miroslav

Titula: prof. mr. art.

e-mail adresa: miroslav.martinjak@zg.t-com.hr

Telefon/mobitel: +385 1 481 45 92

Životopis:

Rođen je 4. kolovoza 1951. godine u Voći Gornjoj, od oca Franje i majke Silvije rođene Hohnjec.

Osmogodišnju školu završio je u rodnom mjestu, a srednju u Interdijecezanskoj vjerskoj školi u Zagrebu na Šalati. Godine 1970. upisuje Katolički bogoslovni fakultet koji završava 1976. godine. Paralelno pohađa Institut za crkvenu glazbu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Zaređen je za prezbitera 1976. godine, a zatim imenovan kapelanom u Samoboru. Nakon dvije godine pastoralne službe odlazi na studij crkvene glazbe u Rim, gdje studira sedam godina, postigavši magisterij iz Gregorijanskog pjevanja, licencijat iz Musicae sacrae, diplomu četverogodišnjeg studija Orgulja (Organo liturgico), te baccalaureat iz Composizione sacra.

Nakon završenog studija crkvene glazbe u Rimu počinje predavati kolegije iz područja crkvene glazbe na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, Institutu za crkvenu glazbu i Katehetskom institutu. Godine 1986. imenovan je asistentom pri Katedri liturgike. Na temelju habilitacijske radnje pod naslovom Riječ i melodija u liturgijsko glazbenim vrstama i komisijskog kolokvija pred tročlanom komisijom (prof. A. Klobučar, dr. V. Zagorac i dr. J. Baloban) 1993. godine je promaknut u naslovnog docenta pri Katedri liturgike, a 1994. godine imenovan sveučilišnim docentom pri istoj katedri.

Od godine 1992. član je Biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za liturgiju, a od 1995. godine stalni je član europskog udruženja crkvenih glazbenika Conferénce Européenne des Associations de Musique d’Église (CEDAME). Od 2001. godine glavni je urednik časopisa Sv. Cecilija. Godine 2002. imenovan je od kardinala Josipa Bozanića, zagrebačkog nadbiskupa, za dirigenta (regens chori) u zagrebačkoj katedrali. Aktivni je član Društva Tkalčić za povjesnicu zagrebačke nadbiskupije.

Godine 2000. promaknut je u zvanje izvanrednog profesora, a godine 2005. u zvanje redovitog profesora na Katedri liturgike. Godine 2008. izabran je za predsjednika Hrvatskog društva crkvenih glazbenika. Dugi niz godina (0d 1996. do 2012.) bio je predstojnik Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013. promaknut je u redovitog profesora u trajnom zvanju.

Napisao je mnoštvo liturgijskih skladbi, obrada, psalama, itd.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Osnove gregorijanskog pjevanja
Crkvena glazbena kultura
Svećenička pjevačka služba

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Crkvena glazbena kultura

Studij crkvene glazbe (Institut za crkvenu glazbu):

Semiologija I
Povijest crkvene glazbe
Dirigiranje gregorijanskog pjevanja
Harmonizacija gregorijanskog pjevanja

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Gregorijansko pjevanje baština i vrelo rimske liturgije, Zagreb, 1996.

Orguljska pratnja gregorijanskih napjeva, Zagreb, 2004

CD, Svećenička pjevačka služba, Zagreb, 2004

Gregorijanska nadahnuća, Zagreb

Dijalektika sakralno-profano u crkvenoj glazbi, u: Religijske teme u glazbi, Zbornik radova međunarodnog simpozija u Zagrebu, Zagreb 2004.

Stvaranje svijeta i glazba, u Biblija danas, biblijska prapovijest; časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela, tromjesečnjak, godina I. (VIII.), 2(2003.).

O Gregorijanskom pjevanju, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika, listopad 2007.

Karizmatski napjevi, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika, studeni 2007.

Ambrozijansko pjevanje, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika, prosinac 2007.

Grgur Veliki, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika, siječanj 2008.

Gregorijanski oblici i prva notacija,Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika,  veljača 2008.

Najznačajniji rukopisi diastematske notacije iz X, XI, I XII. stoljeća, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika,  ožujak 2008.

Novi oblici i počeci decadence Gregorijanskog pjevanja, Internetske stranice Hrvatskog društva crkvenih glazbenika, travanj 2008.

Obnova gregorijanskog pjevanja, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika, svibanj 2008.

Svećenik i pjevanje u: Službeni vjesnik zagrebačke nadbiskupije br. 2/2010, Zagreb 2010

IZRADA PREZENTACIJA ZA SEMIOLOGIJU, GREGORIJANSKO DIRIGIRANJE, HARMONIZACIJU GR. PJEVANJA, SVEĆENIČKA PJEVAČKA SLUŽBA I CRKVENA GLAZBENA KULTURA, ZAGREB, 2012-13.

TRANSKRIPCIJA I IZDAVANJE MUKA PO MATEJU, MARKU LUKI I IVANU, Zagreb, 20014.

Recenzija zbornika: Pasijonski almanah, passionis annuarium, pasionski ljetopis 2017. pasijoni na slovenskem in hrvaškem, pasioni u Sloveniji i Hrvatskoj

Liturgijske skladbe u glazbenom prilogu časopisa sv. Cecilija

Uredništvo časopisa sv. Cecilije

Misa za puk i orgulje

Misa Laetare za muški zbor

Sva si lijepa o Marijo-motet

Skladbe za Zlatnu Harfu (Dodji k nama, Nedjelja sviće)

Himna za osnovnu školu Donja Voća

Psalmi: Ps 22, Ps 29, Ps 69, Ps 103, Ps 113, Ps 118, Ps 119, Ps 122, Ps 128, Ps 130 i Ps 139