Ime: Ines

Prezime: Fočić

Titula: predavač

e-mail adresa: inesfoc@yahoo.com

Telefon/mobitel: 

Životopis:

Rođena je u Splitu 15. siječnja 1954. U Zadru je maturirala u Gimnaziji i na Srednjoj glazbenoj školi. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu na prvom odjelu za kompoziciju i glazbenu teoriju kao profesor teorijskih glazbenih predmeta.

Najduže je radila u srednjim glazbenim školama B. Berse i V. Lisinskog u Zagrebu, gdje predaje Solfeggio, Harmoniju, Polifoniju, Metodiku glazbene nastave i Zbor. Uz redovnu nastavu i pripremanje za natjecanje i prijemne ispite na Muzičkoj akademiji, sa svojim učenicima radi na harmonizaciji i obradi hrvatskih svjetovnih i duhovnih pučkih napjeva za zbor ili razna glazbala.

Od 2003. godine radi na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski suradnik, a od 2011. u redovnom radnom odnosu. Predaje Analizu glazbenih oblika, Solfeggio, Harmoniju, Poznavanje glazbala.

Od 2002. godine vodi Ženski zbor Sveta Mati Slobode. Članica je HDCG i HDGT.

Suautorica je Nastavnih planova i programa za osnovne glazbene škole za Solfeggio, 2006., te za srednje glazbene škole za Solfeggio, 2008. (suautorstvo: Golčić I./Pavić D./Fočić I.).

Autorica je nekoliko priručnika (skripta) za Solfeggio.

Kourednica knjiga s notama: Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću HDCG 2014. (Prša T./Ljubičić R./Fočić I.), Pjevačko društvo „Vijenac“ i Ivan pl. Zajc, KBF i HDCG 2017. (Koprek K./Fočić I./Čop V.)

U dugogodišnjoj pedagoškoj praksi, odgojila je mnoge naraštaje glazbenika, bila mentorica studentima Muzičke akademije i studentima Instituta za crkvenu glazbu, koji su u njezinim razredima hospitirali i polagali ispite iz Metodike. Također je kao mentorica podučavala mnoge mlade profesore, pripremajući ih za stručni ispit, a još više ih je u njezinim razredima polagalo stručne ispite iz Solfeggia, Harmonije, Polifonije.

Nastava:

Studij Crkvene glazbe (Institut za crkvenu glazbu):

Solfeggio I
Solfeggio II
Solfeggio III
Solfeggio IV
Osnove solfeggia 1
Osnove solfeggia 2
Analiza glazbenih oblika I
Analiza glazbenih oblika II

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene škole, Solfeggio, 2006 (suautorstvo: Golčić I./Pavić D./Fočić I.)

Nastavni planovi i programi za srednje glazbene škole, Solfeggio, 2008 (suautorstvo: Golčić I./Pavić D./Fočić I.)

Monografija Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću – Matija pl. Ivšić (1894. – 1963.), HDCG 2014.  (urednici: Prša T./Ljubičić R./Fočić I.)

stručni članak: Analiza odabranih skladbi Matije pl. Ivšića, HDCG 2014. objavljen u monografiji Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću – Matija pl. Ivšić (1894. – 1963.)

Pjevačko društvo „Vijenac“ i Ivan pl. Zajc – Skladbe Ivana pl. Zajca posvećene pjevačkom društvu „Vijenac“, KBF i HDCG 2017. (urednice: Koprek K./Fočić I./Čop V.)

Priručnik za solfeggio i teoriju glazbe – Osnove solfeggia 1, 2015. (skripta za izborni predmet)

Priručnik za solfeggio i teoriju glazbe – Osnove solfeggia 2, 2016. (skripta za izborni predmet)

Zadatci za vježbanje teorije glazbe, 2017. (skripta za izborni predmet)

Analiza glazbenih oblika, 2018. (skripta)

Vježbe za intonaciju i diktat – priručnik iz solfeggia, 2018. (skripta)

recenzentica 6 udžbenika za srednje glazbene škole (svi odobreni od MZOS-a):

  • Golčić I.: Solfeggio S4, HKD sv. Jeronima, 2017..
  • Golčić I.: Solfeggio S3, HKD sv. Jeronima, 2015..
  • Golčić I.: Solfeggio S2, HKD sv. Jeronima, 2013..
  • Golčić I.: Solfeggio S1, HKD sv. Jeronima, 2013..
  • Golčić I.: Solfeggio PR1, HKD sv. Jeronima, 2010..
  • Golčić I.: Solfeggio PR2, HKD sv. Jeronima, 2010.

recenzentica udžbenika za osnovne glazbene škole (svi odobreni od MZOS-a):

  • Golčić I.: Solfeggio 6, HKD sv. Jeronima, 2009.,
  • Golčić I.: Solfeggio 5, HKD sv. Jeronima, 2008.,
  • Golčić I.: Solfeggio 4, HKD sv. Jeronima, 2006.,
glazbena korektura: M. Martinjak: Muke Gospodina našega Isusa Krista, Kršćanska sadašnjost, 2015.

Anton Tamarut, Poruke iz hrvatskog Nazareta. Propovijedi nadbiskupa Antona Tamaruta u svetištu Majke Božje na Trsatu, Preluk, Opatija, 2001. (u suradnji s Matijom Korenom).