Ime: Katica s. Katarina

Prezime: Koprek

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: katarinakoprek@hotmail.com

Telefon/mobitel: 

CROSBI: Katica s. Katarina Koprek

Google Scholar

Životopis:

Nakon završene srednje glazbene škole „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu 1979., pohađala je i diplomirala studij glazbe na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ (ICG) pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu 1987. te studij kršćanske duhovnosti na Institutu za kršćansku duhovnost istoga fakulteta 1989. Od 1987. do 1994. je orguljašica i voditeljica crkvenog zbora i liturgijskog pjevanja u župi sv. Blaž – Zagreb i župi Majke Božje u Remetama – Zagreb. Studij glazbe nastavila je 1994. u Rimu na „Pontificium Institutum Musicae Sacrae“ (PIMS) gdje je 2000. godine postigla magisterij, a 2002. godine i doktorat znanosti s naslovom disertacije „Semio-modalità gregoriana“. Disertaciju je u cjelosti objavila udruga „Associazione internazionale Studi di canto gregoriano“ (Centro di misicologia Walter Stauffer, Cremona) godine 2002. i 2003. u časopisu „Studi gregoriani“.

Godine 2003. izabrana je u zvanje višega asistenta na Institutu za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Institutu za crkvenu glazbu od 2003. do 2009. predaje kolegije Povijest glazbe i Glazbeni folklor, a od 2009. kolegije Opća teorija gregorijanskog pjevanja, Interpretacija gregorijanskog korala, Semiologija. Na Katehetskom Institutu od 2003. predaje kolegije Glazbena kultura i Glazbeni praktikum u katehezi. U znanstveno-nastavno zvanje docenta u području humanističkih znanosti, polje: znanost o umjetnosti – muzikologija i etnomuzikologija, izabrana je 2008., a u zvanje izvanredne profesorice 2014. Od 2003. vanjski je suradnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U ljetnom semestru ak. god. 2009./2010. predavala je na Teologiji u Rijeci, Područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od ak. god. 2009./2010. vanjski je suradnik na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, gdje predaje kolegij Musica sacra.

Sudjelovala je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Stalni je član uredničkoga vijeća časopisa „Sveta Cecilija”, uredničkoga vijeća međunarodnoga časopisa „Disputatio philosophica“ te članica izvršnoga uredništva časopisa za odgoj i obrazovanje “Croatian Journal of Education”. Članica je Hrvatskoga muzikološkog društva, Društva glazbenih teoretičara, Hrvatskoga mariološkog instituta, AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano) te predsjedništva Društva crkvenih glazbenika u Zagrebu.

Nastava:

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Glazbena kultura

Studij Crkvene glazbe:

Povijest i opća teorija gregorijanskog pjevanja
Interpretacija gregorijanskog pjevanja I
Interpretacija gregorijanskog pjevanja II
Interpretacija gregorijanskog pjevanja III
Interpretacija gregorijanskog pjevanja IV
Semiologija II

Izborni kolegij:

Glazbeni praktikum u katehezi

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Katarina Koprek, Semio-modalità gregoriana, FTI, Zagreb 2003.

Budućnost s tradicijom – ur. 2005.

Zlatna prošlost – ur. 2013., Fundamentum cantus gregoriani, seu choralis – ur. 2016.

K. Koprek, SNAGA PJEVANE RIJEČI Paleografsko-semiološke prosudbe srednovjekovnih gregorijanskih napjeva, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, Zagreb 2013.

K.  Koprek, Il manoscrittoCantorale fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo’ di Dubrovnik (Croazia ) „Teresianum“, Rivista della Pontificia Facolta Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritulita –N. 1. Teresianum, Roma, 2008., str. 135.-145.

K.  Koprek, Gregorijanski manual ‘Fundamentum cantus gregoriani seu choralis’ (1760) Mihajla Šiloboda – Bolšića  „Historical Contributions“ (Povijesni prilozi),  (33) 2007. str. 311-330.

K. Koprek, Štovanje Gospe Lurdske u hrvatskom glazbenom stvaralaštvu  „Obnovljeni život“, Časopis za filozofiju i religijske znanosti 2011/1., str.33-52.

K. Koprek Glazba kao sredstvo evangelizacije Razmišljanja o duhovnoj, svetoj i liturgijskoj glazbi  „Obnovljeni život“ 2/2008 str.127-137.

K. Koprek, Liturgijsko-marijanski elementi u dubrovačkom glazbenom rukopisu ‘Cantorale fratrum BMV de Monte Carmeli’ iz 1755. godine, u: „VELIKA PROTETURICA, Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hrvatskog mariološkog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, KS, Zagreb, 2009., str .313 -330

K.  Koprek, Šilobodov doprinos koralnom pjevanju u zagrebačkoj biskupiji 18. i 19. stoljeća, u: „Mihalj Šilobod i njegovo djelo“ Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Mihalj Šilobod i njegovo djelo“ održanog 6. studenoga 2008. godine u Svetoj Nedjelji (ur. Dr. sc. Alojz Jembrih), Samobor, 2009., str. 165-185.

K. Koprek „Jačke“ – čuvarice hrvatske pučke glazbene baštine, Nova prisutnost, časopis za intelektualna i duhovna pitanja, god. 13 (2015) br.1, str. 55-67.

K. Koprek, Glazbeni priručnik Fundamentum cantus greoriani seu choralis Mihaela Šiloboda  Mihael Šilobod Fundamentum cantus greoriani seu choralis, (urr. Martina Mičija Palić, Katarina Koprek ) Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji, 2016., 17-33.

K. Koprek (2018) „Doprinos melografa Miroslava Vuka Croate (1930-2005) hrvatskoj tradicijskoj glazbenoj kulturi“, Nova prisutnost, časopis za intelektualna i duhovna pitanja, god. 16 (2018) br.1, str. 101-116

K. Koprek, „Sveta glazba: glazbena baština Rimske Crkve – gregorijanski koral“ Diacovensia teološki prilozi Vol. 26 No.4, 2018., Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu str. 681-695.

K. Koprek, „Povijest i poslanje Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ u Zlatna prošlost Monografija prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (urr.) Katarina Koprek, Ruža Domagoja Ljubičić, Marija Ferlindeš,  KBF i HDCG, Zagreb, 2013., str. 17-59.

K. Koprek, „Popijevke Blaženoj Djevici Mariji Lurdskoj i Fatimskoj u hrvatskim molitvenicima i pjesmaricama XIX. i XX. stoljeća“.   Ukazanja Blažene Djevice Marije između povijesti, vjere i teologije Zbornik radova XXII. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa Lurd, 4.-8. rujna 2008. (ur. Vlado Košić) Kršćanska sadašnjost, Hrvatski mariološki institut Zagreb, 2013., str. 42. -76.

K. Koprek, „SICUT PSALLIT ECCLESIA ROMANA“Duhovno-glazbena analiza gregorijanskih napjeva iz benediktinske tradicije grada Trogira u Benediktinski samostan Sv. Nikole u Trogiru. Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei  – Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja (urr. Vanja Kovačić, o. Jozo Milanović osb), Trogir 2014., str. 303-318.

K. Koprek, „Sakralna glazba Ivana Zajca“ u: Ivan Zajc (1832-1914) Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću (ur. Stanislav Tuksar) HMD, Zagreb, 2016., str. 131-151.

K. Koprek, Tihomir Prša, (2017.) „Marijanske skladbe u glazbenom opusu Matije Ivšića“ Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije, Zbornik radova mariološko-marijanskog simpozija, KBF, KS, Zagreb, 389.-408.

K. Koprek, Ivan pl. Zajc i glazbeno pjevačko društvo „Vijenac“ Pjevačko društvo „Vijenac“ i Ivan pl. Zajc. Skladbe Ivana pl. Zajca posvećene pjevačkom društvu „Vijenac“ (urr. Katarina Koprek, Ines Fočić, Viktorija Čop), KBF, HDCG, Zagreb 2017., 9-22.

K. Koprek, Neumatska notacija u istraživanjima Albe Vidakovića, Vidakoviću u čast (Zbornika radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija prigodom 100. obljetnice rođenja i 50 obljetnice smrti Albe Vidakovića održanog od 15. do 18. svibnja 2014. godine u Subotici) Katoličko društvo „Ivan Antunović“ /ur. Miroslav Stantić/, Subotica 2918., str. 89-104.

K. Koprek, „Marijin lik u hrvatskim duhovnim šansonama Glazbeno-liturgijsko-teološka pitanja i perspektive“ Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive Zbornik radova XXIII. međunarodnoga mariološko-marijanskog kongresa, Rim, 4. – 9. rujna 2012. (urr. A. Filić i T. Filić) KBF, KS, Zagreb, 2018. str. 257-268

 

Objavila je više desetaka članaka iz područja crkvene glazbe te paleografije i semiologije gregorijanskih napjeva u domaćim i stranim časopisima (Studi gregoriani; Disputatio philosophica; Sv. Cecilija; Lađa; Povijesni prilozi; Obnovljeni život; Teresianum; Nova prisutnost…) i zbornicima radova.