Matični broj znanstvenika: 258056

E-mail adresa: katarinakoprek@hotmail.com

CRORis-CROSBI: Katica s. Katarina Koprek

Google Scholar

Nakon završene srednje glazbene škole „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu 1979., pohađala je i diplomirala studij glazbe na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ (ICG) pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu 1987. te studij kršćanske duhovnosti na Institutu za kršćansku duhovnost istoga fakulteta 1989. Od 1987. do 1994. je orguljašica i voditeljica crkvenog zbora i liturgijskog pjevanja u župi sv. Blaž – Zagreb i župi Majke Božje u Remetama – Zagreb. Studij glazbe nastavila je 1994. u Rimu na „Pontificium Institutum Musicae Sacrae“ (PIMS) gdje je 2000. godine postigla magisterij, a 2002. godine i doktorat znanosti s naslovom disertacije „Semio-modalità gregoriana“. Disertaciju je u cijelosti objavila udruga „Associazione internazionale Studi di canto gregoriano“ (Centro di misicologia Walter Stauffer, Cremona) godine 2002. i 2003. u časopisu „Studi gregoriani“.

Godine 2003. izabrana je u zvanje višega asistenta na Institutu za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Institutu za crkvenu glazbu od 2003. do 2009. predaje kolegije Povijest glazbe i Glazbeni folklor, a od 2009. kolegije Opća teorija gregorijanskog pjevanja, Interpretacija gregorijanskog koralaSemiologija. Na Katehetskom Institutu od 2003. predaje kolegije Glazbena kultura i Glazbeni praktikum u katehezi. U znanstveno-nastavno zvanje docenta u području humanističkih znanosti, polje: znanost o umjetnosti – muzikologija i etnomuzikologija, izabrana je 2008., a u zvanje izvanredne profesorice 2014. Od 2003. do 2019. vanjski je suradnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U ljetnom semestru ak. god. 2009./2010. predavala je na Teologiji u Rijeci, Područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od ak. god. 2009./2010. vanjski je suradnik na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, gdje predaje kolegij Musica sacra.

Sudjelovala je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Stalni je član uredničkoga vijeća časopisa „Sveta Cecilija”, uredničkoga vijeća međunarodnoga časopisa „Disputatio philosophica“ te članica izvršnoga uredništva časopisa za odgoj i obrazovanje “Croatian Journal of Education”. Članica je Hrvatskoga muzikološkog društva, Društva glazbenih teoretičara, Hrvatskoga mariološkog instituta, AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano). Bila je članica predsjedništva Društva crkvenih glazbenika u Zagrebu. Dopisna je članica međunarodne Marijanske Akademije u Rimu (Pontificia Academia Mariana Internationalis) Od 2020. godine do 2023. vršila je službu Predstojnice Instituta za crkvenu glazbu KBF.

Objavila je više desetaka članaka iz područja crkvene glazbe te paleografije i semiologije gregorijanskih napjeva u domaćim i stranim časopisima (Studi gregorianiDisputatio philosophicaSv. CecilijaLađaPovijesni priloziObnovljeni životTeresianumNova prisutnost…) i zbornicima radova.