Ime: Katica s. Katarina

Prezime: Koprek

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: katarinakoprek@hotmail.com

Telefon/mobitel: 

CROSBI: Katica s. Katarina Koprek

Google Scholar

Životopis:

Nakon završene srednje glazbene škole „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu 1979., pohađala je i diplomirala studij glazbe na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ (ICG) pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu 1987. te studij kršćanske duhovnosti na Institutu za kršćansku duhovnost istoga fakulteta 1989. Od 1987. do 1994. je orguljašica i voditeljica crkvenog zbora i liturgijskog pjevanja u župi sv. Blaž – Zagreb i župi Majke Božje u Remetama – Zagreb. Studij glazbe nastavila je 1994. u Rimu na „Pontificium Institutum Musicae Sacrae“ (PIMS) gdje je 2000. godine postigla magisterij, a 2002. godine i doktorat znanosti s naslovom disertacije „Semio-modalità gregoriana“. Disertaciju je u cijelosti objavila udruga „Associazione internazionale Studi di canto gregoriano“ (Centro di misicologia Walter Stauffer, Cremona) godine 2002. i 2003. u časopisu „Studi gregoriani“.

Godine 2003. izabrana je u zvanje višega asistenta na Institutu za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Institutu za crkvenu glazbu od 2003. do 2009. predaje kolegije Povijest glazbe i Glazbeni folklor, a od 2009. kolegije Opća teorija gregorijanskog pjevanja, Interpretacija gregorijanskog korala, Semiologija. Na Katehetskom Institutu od 2003. predaje kolegije Glazbena kultura i Glazbeni praktikum u katehezi. U znanstveno-nastavno zvanje docenta u području humanističkih znanosti, polje: znanost o umjetnosti – muzikologija i etnomuzikologija, izabrana je 2008., a u zvanje izvanredne profesorice 2014. Od 2003. vanjski je suradnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U ljetnom semestru ak. god. 2009./2010. predavala je na Teologiji u Rijeci, Područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od ak. god. 2009./2010. vanjski je suradnik na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, gdje predaje kolegij Musica sacra.

Sudjelovala je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Stalni je član uredničkoga vijeća časopisa „Sveta Cecilija”, uredničkoga vijeća međunarodnoga časopisa „Disputatio philosophica“ te članica izvršnoga uredništva časopisa za odgoj i obrazovanje “Croatian Journal of Education”. Članica je Hrvatskoga muzikološkog društva, Društva glazbenih teoretičara, Hrvatskoga mariološkog instituta, AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano) te predsjedništva Društva crkvenih glazbenika u Zagrebu.

Nastava:

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Glazbena kultura

Studij Crkvene glazbe:

Povijest i opća teorija gregorijanskog pjevanja
Interpretacija gregorijanskog pjevanja I
Interpretacija gregorijanskog pjevanja II
Interpretacija gregorijanskog pjevanja III
Interpretacija gregorijanskog pjevanja IV
Semiologija II

Izborni kolegij:

Glazbeni praktikum u katehezi

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Katarina Koprek, Semio-modalità gregoriana, FTI, Zagreb 2003.

Budućnost s tradicijom – ur. 2005.

Zlatna prošlost – ur. 2013., Fundamentum cantus gregoriani, seu choralis – ur. 2016.

K. Koprek, SNAGA PJEVANE RIJEČI Paleografsko-semiološke prosudbe srednovjekovnih gregorijanskih napjeva, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, Zagreb 2013.

K. Koprek, Il manoscrittoCantorale fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo’ di Dubrovnik (Croazia) „Teresianum“, Rivista della Pontificia Facolta Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritulita –N. 1. Teresianum, Roma, 2008., str. 135-145.

K. Koprek, Gregorijanski manual ‘Fundamentum cantus gregoriani seu choralis’ (1760) Mihajla Šiloboda – Bolšića  „Historical Contributions“ (Povijesni prilozi),  (33) 2007. str. 311-330.

K. Koprek, Štovanje Gospe Lurdske u hrvatskom glazbenom stvaralaštvu  „Obnovljeni život“, Časopis za filozofiju i religijske znanosti 2011/1., str. 33-52.

K. Koprek Glazba kao sredstvo evangelizacije Razmišljanja o duhovnoj, svetoj i liturgijskoj glazbi  „Obnovljeni život“ 2/2008 str. 127-137.

K. Koprek, Liturgijsko-marijanski elementi u dubrovačkom glazbenom rukopisu ‘Cantorale fratrum BMV de Monte Carmeli’ iz 1755. godine, u: „VELIKA PROTETURICA, Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hrvatskog mariološkog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, KS, Zagreb, 2009., str. 313-330.

K. Koprek, Šilobodov doprinos koralnom pjevanju u zagrebačkoj biskupiji 18. i 19. stoljeća, u: „Mihalj Šilobod i njegovo djelo“ Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Mihalj Šilobod i njegovo djelo“ održanog 6. studenoga 2008. godine u Svetoj Nedjelji (ur. Dr. sc. Alojz Jembrih), Samobor, 2009., str. 165-185.

K. Koprek „Jačke“ – čuvarice hrvatske pučke glazbene baštine, Nova prisutnost, časopis za intelektualna i duhovna pitanja, god. 13 (2015) br.1, str. 55-67.

K. Koprek, Glazbeni priručnik Fundamentum cantus greoriani seu choralis Mihaela Šiloboda Mihael Šilobod Fundamentum cantus greoriani seu choralis, (urr. Martina Mičija Palić, Katarina Koprek) Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji, 2016., 17-33.

K. Koprek (2018) „Doprinos melografa Miroslava Vuka Croate (1930-2005) hrvatskoj tradicijskoj glazbenoj kulturi“, Nova prisutnost, časopis za intelektualna i duhovna pitanja, god. 16 (2018) br.1, str. 101-116.

K. Koprek, „Sveta glazba: glazbena baština Rimske Crkve – gregorijanski koral“ Diacovensia teološki prilozi Vol. 26 No.4, 2018., Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu str. 681-695.

K. Koprek, „Povijest i poslanje Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ u Zlatna prošlost Monografija prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (urr.) Katarina Koprek, Ruža Domagoja Ljubičić, Marija Ferlindeš, KBF i HDCG, Zagreb, 2013., str. 17-59.

K. Koprek, „Popijevke Blaženoj Djevici Mariji Lurdskoj i Fatimskoj u hrvatskim molitvenicima i pjesmaricama XIX. i XX. stoljeća“. Ukazanja Blažene Djevice Marije između povijesti, vjere i teologije Zbornik radova XXII. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa Lurd, 4.-8. rujna 2008. (ur. Vlado Košić) Kršćanska sadašnjost, Hrvatski mariološki institut Zagreb, 2013., str. 42.-76.

K. Koprek, „SICUT PSALLIT ECCLESIA ROMANA“Duhovno-glazbena analiza gregorijanskih napjeva iz benediktinske tradicije grada Trogira u Benediktinski samostan Sv. Nikole u Trogiru. Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei – Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja (urr. Vanja Kovačić, o. Jozo Milanović osb), Trogir 2014., str. 303-318.

K. Koprek, „Sakralna glazba Ivana Zajca“ u: Ivan Zajc (1832-1914) Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću (ur. Stanislav Tuksar) HMD, Zagreb, 2016., str. 131-151.

K. Koprek, Tihomir Prša, (2017.) „Marijanske skladbe u glazbenom opusu Matije Ivšića“ Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije, Zbornik radova mariološko-marijanskog simpozija, KBF, KS, Zagreb, 389.-408.

K. Koprek, Ivan pl. Zajc i glazbeno pjevačko društvo „Vijenac“ Pjevačko društvo „Vijenac“ i Ivan pl. Zajc. Skladbe Ivana pl. Zajca posvećene pjevačkom društvu „Vijenac“ (urr. Katarina Koprek, Ines Fočić, Viktorija Čop), KBF, HDCG, Zagreb 2017., 9-22.

K. Koprek, Neumatska notacija u istraživanjima Albe Vidakovića, Vidakoviću u čast (Zbornika radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija prigodom 100. obljetnice rođenja i 50 obljetnice smrti Albe Vidakovića održanog od 15. do 18. svibnja 2014. godine u Subotici) Katoličko društvo „Ivan Antunović“ /ur. Miroslav Stantić/, Subotica 2918., str. 89-104.

K. Koprek, „Marijin lik u hrvatskim duhovnim šansonama Glazbeno-liturgijsko-teološka pitanja i perspektive“ Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive Zbornik radova XXIII. međunarodnoga mariološko-marijanskog kongresa, Rim, 4. – 9. rujna 2012. (urr. A. Filić i T. Filić) KBF, KS, Zagreb, 2018. str. 257-268.

 

Objavila je više desetaka članaka iz područja crkvene glazbe te paleografije i semiologije gregorijanskih napjeva u domaćim i stranim časopisima (Studi gregoriani; Disputatio philosophica; Sv. Cecilija; Lađa; Povijesni prilozi; Obnovljeni život; Teresianum; Nova prisutnost…) i zbornicima radova.