Ime: Milan

Prezime: Dančuo

Titula: Mr. sc.

e-mail adresa: milan.dancuo@gmail.com

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 1985. u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole u Vrbovcu, upisuje Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju gdje 2003. maturira. Iste godine započinje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2005. nastavlja studij teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu na kojem 2008. postiže akademski stupanj diplomiranog teologa. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 2011. godine. Na Papinskom liturgijskom institutu Papinskog ateneja sv. Anzelmo postiže 2012. stupanj magistra liturgijskih znanosti kada pod mentorstvom prof. dr. Enrica Mazze brani magistarski rad pod naslovom La struttura bipartita del prefazio. Studio storico-teologico delle fonti occidentali. Od 2012. upisan je na doktorski studij istog Papinskog liturgijskog instituta u Rimu. Od 2015. surađuje kao vanjski suradnik na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od 2016. zaposlen u suradničkom zvanju asistenta.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Liturgijsko vrijeme i prostor

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Osnove liturgike

Stručni studij Teologije:

Osnove liturgike

Izborni predmeti:

Euharistijske anafore. Ustroj i teološka analiza

Objavljeni znanstveni radovi:

Uvođenje zaručnika u simbole, znakove i sadržaj slavlja vjenčanja, u: J. Šalković (ur.), Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. Međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, Zagreb 2015., str. 169-179

Adventska teologija nade: primjeri iz O-antifona, u: Sveta Cecilija 3-4 (2015.), str. 3-8

Klanjanje svetomu Križu. Povijesno-teološka promišljanja, u: Živo vrelo 3 (2017.), str. 2-8

Krist – naša Pasha, u: Živo vrelo 4 (2017.), str. 7-11

Liturgijsko slavlje – usmjerenost pojedinca prema zajedništvu, u: Živo vrelo 7 (2017.), str. 7-12

Slaviti otajstvo Radosti. O ljepoti i krizi radosti u slavljenju Božića, u: Živo vrelo 13 (2017.), str. 2-7

Euharistija – spomenčin Krista i izraz zajedništva Crkve, u: Živo vrelo 3 (2018.), str. 2-7

Vrijeme Crkve i punina spasenja. Oplemenjivati vrijeme živeći liturgiju, u: Živo vrelo 5 (2018.), str. 10-17

Jednostavnost u liturgijskoj arhitekturi i umjetnosti, u: Živo vrelo 6 (2018.), str. 10-17

Sakramentalna djelotvornost. Mysterium – actio – vita, u: Živo vrelo 7 (2018.), str. 2-8

Biblijska tipologija i liturgija. Crkva u otvorenosti Božjemu spasenjskom djelu, u: Živo vrelo 10 (2018.), str. 2-8

Hvalospjev starca Šimuna Sad otpuštaš. Evanđeoski hvalospjev u Povečerju, u: Živo vrelo 12 (2018.), str. 13-19

Slovo i duh. O liturgijskim odredbama i smislu slavlja. Povijesni presjek, u: Živo vrelo 1 (2019.), str. 10-17