Matični broj znanstvenika: 

E-mail adresa: milan.dancuo@gmail.com

CRORis-CROSBI: Milan Dančuo

Google Scholar

Rođen je 1985. u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole u Vrbovcu, upisuje Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju gdje 2003. maturira. Iste godine započinje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2005. nastavlja studij teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu na kojem 2008. postiže akademski stupanj diplomiranog teologa. Na Papinskom liturgijskom institutu Papinskog ateneja sv. Anzelmo postiže 2012. stupanj magistra liturgijskih znanosti obranom magistarskog rada pod naslovom La struttura bipartita del prefazio. Studio storico-teologico delle fonti occidentali pod mentorstvom prof. dr. Enrica Mazze. Na istom Papinskom liturgijskom institutu u Rimu uspješno brani 2023. godine doktorsku disertaciju pod naslovom Sacramentarium Zagrebiense. Studio ed edizione liturgica del codice MR 126 della Biblioteca Metropolitana di Zagabria pod mentorstvom prof. dr. Dominika Jurczaka i postiže akademski stupanj doktora znanosti. Od 2016. zaposlen je na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 2011. godine.