Matični broj znanstvenika: 406014

E-mail adresa: ivan.plese@kbf.unizg.hr; ivanplese.ocd@gmail.com

Ivan Pleše rođen je 10. studenoga 1992. godine u Zagrebu. Osnovnu školu Milke Trnine, Križ, pohađao je od 1999. do 2007. godine. Nakon završenog osnovnoškolskog obrazovanja upisuje program opće gimnazije u Srednjoj školi Ivan Švear, Ivanić Grad. Školske godine 2010./2011. s odličnim uspjehom polaže državnu maturu te na taj način završava srednjoškolsko obrazovanje i upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, filozofsko-teološki studij.

Godine 2011. ulazi u postulaturu Reda bosonoge braće Blažene Djevice Marije od Gore Karmela (OCD) te upisuje prvu godinu studija u akademskoj godini 2011./2012.

Po završetku prve godine studija, odlazi u karmelićanski novicijat u Krk i potom u Graz (Austrija). Nakon završetka jednogodišnjeg novicijata nastavlja studij na KBF-u Zagrebu gdje 3. srpnja 2017. godine završava filozofsko-teološki studij obranom diplomskog rada „Vjera u iskustvu puta i hoda: promišljanja o liturgijskim procesijama“ i polaganjem tezarija. Time je stekao naslov magistra teologije (mag. theol). U lipnju 2018. godine zaređen je za svećenika.

U jesen 2018. upisuje poslijediplomski specijalistički studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja ekumenske teologije. Akademski stupanj licencijata iz teologije (lic. theol.) postigao je 10. rujna 2021. godine polaganjem licencijatskog ispita i obranom istraživačkog licencijatskog rada „Aktualne doktrinarne pozicije u Katoličkoj i Pravoslavnoj Crkvi s obzirom na interkonfesionalnu zajedničku molitvu“. Doktorsku disertaciju obranio je 17. siječnja 2023. godine ocjenom suma cum laude te je stekao akademsku titulu doktora znanosti iz područja teologije (dr. sc). Disertacija pod naslovom „Aktualne doktrinarne, zakonodavne i teološke pozicije u kršćanskim Crkvama s obzirom na narav višekonfesijske molitve“, izrađena pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Jure Zečevića-Božića, bavi se aktualnim pitanjem ekumenske teologije o mogućnosti i naravi molitve na ekumenskim okupljanjima različitih kršćanskih Crkava, odnosno pitanjem je li takva molitva zajednička (interkonfesijska) ili je odijeljena (višekonfesijska).

Od veljače do travnja 2023. godine radio je kao vanjski suradnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od travnja 2023. godine zaposlen je kao viši asistent na katedri ekumenske teologije istoga fakulteta.

Sudjelovao je i izlagao na međunarodnim znanstvenim simpozijima (npr. na Internacionalnom kongresu Renovabisa te Međunarodnom znanstvenom ekumenskom simpoziju „Dvadeseta obljetnica ekumenske povelje“), održao predavanja i radio na promicanju ekumenizma u raznim radijskim i televizijskim emisijama.

U samostanu karmelićana u Remetama gdje živi bavi se redovitim svećeničkim pastoralom (sakramenti, duhovne vježbe i duhovna vodstva) te u provinciji trenutno vrši službu zamjenika provincijala i prvog provincijalnog savjetnika.

Profesori katedre ekumenske teologije

Umirovljeni profesori Katedre ekumenske teologije