Matični broj znanstvenika: 303664

E-mail adresa: sestraamabilis@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 99 517 64 23

CRORis-CROSBI: Kata s. Amabilis Jurić

Google Scholar

Redovnica, članica Družbe školskih sestara franjevaka Krista Kralja sa sjedištem u Sarajevu, rođena 1959. godine u Drijenči, Bosna i Hercegovina. Od 1982. do 1986 god. pohađala je studij religiozne pedagogije i katehetike na Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1986. godine diplomirala s izvrsnim uspjehom. Poslijediplomski studij upisuje 1999. godine na Fakultetu odgojnih znanosti, smjer pastoral mladih i katehetika, na Papinskom sveučilištu Salezijana u Rimu, gdje postiže stupanj magistra odgojnih znanosti 11. listopada 2001. god. s ocjenom Summa cum laude.

Od siječnja 2002. do rujna 2008. godine radila je kao viša stručno-pedagoške nadzornica/savjetnica u Nacionalnom katehetskom uredu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu na promociji vjeroučitelja u zvanja mentora i savjetnika te imenovanja vjeroučitelja u voditelje županijskih stručnih vijeća; organizirala je i vodila mnoštvo stručnih seminara za stručno usavršavanje vjeroučitelja mentora, savjetnika i voditelja županijskih stručnih vijeća; redovito je pratila i aktivno sudjelovala u organizaciji svih katehetskih škola za vjeroučitelje na nacionalnoj razini te pomagala u izvedbenoj koncepciji i uređenju Katehetskog glasnika. Od 2005. do 2009. bila je član Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Državna matura). Član je Hrvatske sekcije Europskoga društva za katoličku teologiju.

Od ožujka 2008. god. zaposlena je na Katedri religiozne pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti i polja teologije u specijalizaciji pastoralne teologije postiže na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 8. srpnja 2013. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom Duhovnost vjeroučitelja vjernika laika u hrvatskim suvremenim crkveno-društvenim uvjetima. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 15. prosinca 2017., a u znanstveno-nastavno zvanje docentice pri Katedri religijske pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 7. veljače 2018. U znanstveno nastavno zvanje izvanredne profesorice izabrana je 31. ožujka 2023. godine.