Matični broj znanstvenika: 334286

E-mail adresa: baric.denis@gmail.comdenis.baric@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: 

CRORis-CROSBI: Denis Barić

Google Scholar

Rođen je u Celju (Republika Slovenija) 22. travnja 1977. godine od oca Alojza i majke Ljubice r. Lipnjak.

U razdoblju od 1983. do 1991. pohađao je osnovnu školu u Humu na Sutli, nakon čega upisuje Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Zagrebu. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja boravio je u Dječačkom sjemeništu na Šalati. Položivši ispit zrelosti 1995. godine, upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije, gdje je diplomirao 2002. godine.

Godine 2002. zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije nakon čega je imenovan župnim vikarom u župama Glina, Maja, Mala Solina i Viduševac, a ujedno je vršio i službu vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka u Srednjoj školi Glina.

Godine 2004. upisao je poslijediplomski studij katehetike na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu gdje je 2007. obranio magisterij iz teologije u specijalizaciji katehetike na temu: Linguaggio e comunicazione catechistica e liturgica. Singolarità e corrispondenza (mentor: prof. dr. sc. Gianfranco Venturi, SDB).

Godine 2010. na istom je Sveučilištu obranio doktorat iz teologije u specijalizaciji katehetike na temu: L’insegnante di religione cattolica in un contesto di cambiamenti socio-religiosi. Ricerca empirica sulla formazione degli Insegnanti di religione cattolica nell’Arcidiocesi di Zagabria in Croazia (mentor: prof. dr. sc. Francis-Vincent Anthony, SDB).

Za uspješno završen ciklus doktorskoga studija uručena mu je medalja Papinskoga sveučilišta Salesiana 12. listopada 2011. tijekom inauguracije akademske godine 2011./2012.

Godine 2011. imenovan je tajnikom Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, a službu je vršio do srpnja 2023.

Dana 1. ožujka 2012. izabran je u suradničko zvanje višega asistenta pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 11. srpnja 2013. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i iz znanstvenog polja teologije pri istoj Katedri.

Dana 7. rujna 2016. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od akad. god. 2017./2018. vrši službu predstojnika Instituta religijskih znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dana 8. prosinca 2021. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora pri Katedri religijske pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Trenutno vrši i službu prebendara Prvostolne crkve zagrebačke.

 

Stručna djelatnost:

Godine 2012. imenovan je članom Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima.

Godine 2013. imenovan je članom Mješovitoga povjerenstva Republike Hrvatske i Crkava, odnosno vjerskih zajednica, za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama.

Od godine 2013. redoviti je predavač kolegija Katehetika u Školi za novakinje pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica.

U razdoblju 2014. – 2021. vršio je službu koordinatora Teološko-katehetskoga doškolovanja za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od godine 2014. stručni je suradnik portala www.vjeronauk.hr

Član je Hrvatske sekcije Europskoga društva za katoličku teologiju gdje je od 2015. – 2021. vršio službu tajnika, a od 2021. član je Upravnog odbora.  

Član je Društva bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2016. izabran za dopredsjednika Društva.  

Od 2024. član je uredništva časopisa Lađa.