Ime: Denis

Prezime: Barić

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: baric.denis@gmail.comdenis.baric@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: +385 99 200 44 82

CROSBI: Denis Barić

Google Scholar

Životopis:

Rođen je u Celju (Republika Slovenija) 22. travnja 1977. godine od oca Alojza i majke Ljubice r. Lipnjak.

U razdoblju od 1983. do 1991. pohađao je osnovnu školu u Humu na Sutli, nakon čega upisuje Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Zagrebu. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja boravio je u Dječačkom sjemeništu na Šalati. Položivši ispit zrelosti 1995. godine, upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije, gdje je diplomirao 2002. godine.

Godine 2002. zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije nakon čega je imenovan župnim vikarom u župama Glina, Maja, Mala Solina i Viduševac, a ujedno je vršio i službu vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka u Srednjoj školi Glina.

Godine 2004. upisao je poslijediplomski studij katehetike na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu gdje je 2007. obranio magisterij iz teologije u specijalizaciji katehetike na temu: Linguaggio e comunicazione catechistica e liturgica. Singolarità e corrispondenza (mentor: prof. dr. sc. Gianfranco Venturi, SDB).

Godine 2010. na istom je Sveučilištu obranio doktorat iz teologije u specijalizaciji pastorala mladih i katehetike na temu: L’insegnante di religione cattolica in un contesto di cambiamenti socio-religiosi. Ricerca empirica sulla formazione degli Insegnanti di religione cattolica nell’Arcidiocesi di Zagabria in Croazia (mentor: prof. dr. sc. Francis-Vincent Anthony, SDB).

Za uspješno završen ciklus doktorskoga studija uručena mu je medalja Papinskoga sveučilišta Salesiana 12. listopada 2011. tijekom inauguracije akademske godine 2011./2012.

Godine 2011. imenovan je tajnikom Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.

1. ožujka 2012. izabran je u suradničko zvanje višega asistenta pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 11. srpnja 2013. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i iz znanstvenog polja teologije pri istoj Katedri.

7. rujna 2016. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Trenutno djeluje i kao pastoralni suradnik u župi Svetog Marka Evanđelista u Zagrebu.

Stručna djelatnost:

Godine 2012. imenovan je članom Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima.

Godine 2013. imenovan je članom Mješovitoga povjerenstva Republike Hrvatske i Crkava, odnosno vjerskih zajednica, za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama.

Od godine 2013. redoviti je predavač kolegija Katehetika u Školi za novakinje pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica.

Godine 2014. imenovan je koordinatorom Teološko-katehetskoga doškolovanja za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od godine 2014. stručni je suradnik portala www.vjeronauk.hr

Godine 2015. izabran je za tajnika Hrvatske sekcije Europskoga društva za katoličku teologiju.

Godine 2016. izabran je za dopredsjednika Društva bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Crkvena kateheza
Metodičke vježbe iz katehetike
Župna kateheza

Studij Teološko-religijskih znanosti/Religijske pedagogije i katehetike:

Proseminar
Povijest kateheze i katehetike
Župna kateheza

Poslijediplomski studij:

Suvremena kultura i odgoj u vjeri

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

  • Denis BARIĆ, Sveti Pavao – model vjeroučiteljskoga poziva u kontekstu društveno-religioznih promjena, u: Apostolu naroda. Zbornik radova svećenika Papinskoga hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu o sv. Pavlu u njegovu Jubileju, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim, 2009., 257-272.
  • Denis BARIĆ, Uloga svećenika u katehetskom poslanju Crkve, u: Iz naroda za narod. Zbornik radova svećenika Papinskoga hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu u Svećeničkoj godini, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim, 2010., 209-222.
  • Denis BARIĆ, L’insegnante di religione cattolica in un contesto di cambiamenti socio-religiosi. Ricerca empirica sulla formazione degli Insegnanti di religione cattolica nell’Arcidiocesi di Zagabria in Croazia. Estratto della Tesi di Dottorato, Università Pontificia Salesiana, Roma, 2010.
  • Denis BARIĆ, Obilježja identiteta vjeroučitelja u Zagrebačkoj nadbiskupiji, u: Bogoslovska smotra, 83 (2013.) 2, 215-234.
  • Denis BARIĆ, Inicijalna formacija vjeroučitelja: izazov Crkvi i školi, u: Obnovljeni život, 68 (2013.) 3, 339-352.
  • Denis BARIĆ, Perspektive nade unutar katoličkoga vjeronauka u školi, u: Katehetski glasnik, 11 (2013.) 1, 64-76.
  • Denis BARIĆ, Župna kateheza i formacija župnih kateheta: »Bijeg« od univerzalnosti?, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 143 (2015.) 1, 59-60.
  • Denis BARIĆ – Josip BURUŠIĆ, Quality of religious education in Croatia assessed from teachers’ perspective, u: British journal of religious education, 37 (2015.) 3, 293-310.
  • Denis BARIĆ, Slika Boga u vjeronaučnim udžbenicima, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 3, 671-686.
  • Denis BARIĆ – Tomislav GALOVIĆ, Kateheza odraslih u kontekstu poslanja župne zajednice, u: Služba Božja, 58 (2018.) 2, 129-157.