Ime: Anto

Prezime: Barišić

Titula: izv. prof. dr. sc.

e-mail adresa: anto@kapucini.hr

Telefon/mobitel: +385 1 489 04 25

CROSBI: Anto Barišić

Životopis:

Rođen je 25. listopada 1974. u Jajcu, BiH. Osnovnu školu završava u rodnom mjestu, a 1989. dolazi u Varaždin gdje upisuje i završava srednju školu. U međuvremenu ulazi u Red franjevaca kapucina, a 1994. dolazi u Zagreb te upisuje Katolički bogoslovni fakultet. Na istom je Fakultetu diplomirao 1999. Za svećenika je zaređen 10. lipnja 2000. kao član Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića.

U Varaždinu od 2000. do 2002. predaje vjeronauk u osnovnoj školi i sudjeluje u pastoralnom radu župe sv. Vida.

Od 2002. do 2005. boravi u Rimu gdje upisuje poslijediplomski studij iz Patrologije i patrističkih znanosti na Institutu Lateranskog Sveučilišta „Augustinianum”. Uspješno je obranio magistarski rad 25. listopada 2005. na temu: Adversvs omnes haereses – Un catalogo di eresie di Tertulliano? i tako postigao magisterij iz patrističkih znanosti.

Od 1. ožujka 2006. počinje s radom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka kao asistent prof. dr. sc. Tomislavu Zdenku Tenšeku. Od ak. god. 2007./2008. počinje predavati kolegij Patrologija te izborne kolegije Arije i Nicejski sabor, Logos i crkveni oci, Eshatologija izabranih teologa. U ak. god. 2008./2009. na Institutu za teološku kulturu laika KBF-a u Zagrebu počinje predavati i kolegij Uvod u misterij Krista i povijesti spasenja.

Istovremeno, po povratku iz Rima, na istom Fakultetu upisuje doktorantsku godinu nakon koje počinje raditi doktorat na temu Kristološki teandrizam u misli i djelu Tomislava Janka Šagi-Bunića pod vodstvom prof. dr. sc. Tomislava Ivančića. Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na IV. redovitoj sjednici, 29. siječnja 2010. imenovalo je Stručno povjerenstvo za ocjenu njegova završenog doktorskog rada. Doktorski rad je javno, pred peteročlanim povjerenstvom, obranio 28. travnja 2010.

U listopadu 2010. godine biva izabran u suradničko zvanje višeg asistenta. 8. srpnja 2016. na X. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja teologije na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka. Uz primarni interes bavljenja poviješću kršćanstva prvog tisućljeća, paralelno s time intenzivno se bavi i istraživanjem, proučavanjem i publiciranjem teološko-znanstvene, duhovne, kulturne, povijesne baštine i ostavštine prof. dr. sc. Tomislava Janka Šagi-Bunića (1923.-1999.).

Hobi: planinarenje i skijanje.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Patrologija

Studij Teološko-religijskih znanosti:

Patrologija

Izborni kolegiji:

Arije i Nicejski sabor
Eshatologija izabranih teologa (Origen, Grgur iz Nise, Augustin, Anselmo Canterburyjski,
Toma Akvinski, H.U. von Balthasar,T. J. Šagi-Bunić, Karl Barth)

Seminari:

E-arhiv T. J. Šagi-Bunića

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

  • Tomislav Janko Šagi-Bunić, Kristologija Prokla Carigradskog, Anto Barišić (ur.), Zagreb, 2009.
  • Anto Barišić, Teandrička kristologija Tomislava Janka Šagi-Bunića, Zagreb, 2012.
  • Anto Barišić (ur.), Franjevci kapucini u Karlobagu (1713. – 2013.), Zagreb-Karlobag, 2014. (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija u povodu 300. obljetnice djelovanja franjevaca kapucina u Lici održan u Karlobagu 12. listopada 2013. godine.)
  • Anto Barišić, Vjerska politika Konstantina I. tijekom i nakon Koncila u Niceji 325. godine, u: Bogoslovska smotra, Vol. 83., No. 4, 2013., str. 763-786.
  • Anto Barišić, O univerzalnoj eshatologiji Origena iz Aleksandrije, u: Crkva u svijetu, Vol. 49, No. 1, 2015., str. 58-80.
  • Anto Barišić, Hadrijan Borak – povratak u Hrvatsku i služba provincijala 1970. – 1973., u: Život i djelo Hadrijana Franje Boraka (1915. – 1993.) – Briga da uspiju i drugi, Anto Barišić (ur.), Zagreb-Cestica, 2017. (Zbornik radova s međunarodnog skupa povodom 100-te obljetnice rođenja Hadrijana Boraka 1915. – 2015.)
  • Anto Barišić, Ilirska kapucinska provincija i put prema izboru Tomislava Šagija za provincijala 1955. godine, u: Diacovensia, Vol. 26, No. 1, 2018., 33-54.
  • Anto Barišić, Augustinovo (u)poznavanje Origena i egzegetska (p)odudaranja u svjetlu origenističke i pelagijanske kontroverzije, u: Znat će da prorok bijaše među njima (Ez 33,33), Stipo Kljajić i Mario Cifrak (ur.), Zagreb, 2018., str. 649-677.