E-mail adresa: anto@kapucini.hr

CRORis-CROSBI: Anto Barišić

Rođen je 25. listopada 1974. u Jajcu, BiH. Osnovnu školu završava u rodnom mjestu, a 1989. dolazi u Varaždin gdje upisuje i završava srednju školu. U međuvremenu ulazi u Red franjevaca kapucina, a 1994. dolazi u Zagreb te upisuje Katolički bogoslovni fakultet. Na istom je Fakultetu diplomirao 1999. Za svećenika je zaređen 10. lipnja 2000. kao član Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića.

U Varaždinu od 2000. do 2002. predaje vjeronauk u osnovnoj školi i sudjeluje u pastoralnom radu župe sv. Vida.

Od 2002. do 2005. boravi u Rimu gdje upisuje poslijediplomski studij iz Patrologije i patrističkih znanosti na Institutu Lateranskog Sveučilišta „Augustinianum”. Uspješno je obranio magistarski rad 25. listopada 2005. na temu: Adversvs omnes haereses – Un catalogo di eresie di Tertulliano? i tako postigao magisterij iz patrističkih znanosti.

Od 1. ožujka 2006. počinje s radom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka kao asistent prof. dr. sc. Tomislavu Zdenku Tenšeku. Od ak. god. 2007./2008. počinje predavati kolegij Patrologija te izborne kolegije Arije i Nicejski sabor, Logos i crkveni oci, Eshatologija izabranih teologa. U ak. god. 2008./2009. na Institutu za teološku kulturu laika KBF-a u Zagrebu počinje predavati i kolegij Uvod u misterij Krista i povijesti spasenja.

Istovremeno, po povratku iz Rima, na istom Fakultetu upisuje doktorantsku godinu nakon koje počinje raditi doktorat na temu Kristološki teandrizam u misli i djelu Tomislava Janka Šagi-Bunića pod vodstvom prof. dr. sc. Tomislava Ivančića. Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na IV. redovitoj sjednici, 29. siječnja 2010. imenovalo je Stručno povjerenstvo za ocjenu njegova završenog doktorskog rada. Doktorski rad je javno, pred peteročlanim povjerenstvom, obranio 28. travnja 2010.

U listopadu 2010. godine biva izabran u suradničko zvanje višeg asistenta. 8. srpnja 2016. na X. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja teologije na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka. Uz primarni interes bavljenja poviješću kršćanstva prvog tisućljeća, paralelno s time intenzivno se bavi i istraživanjem, proučavanjem i publiciranjem teološko-znanstvene, duhovne, kulturne, povijesne baštine i ostavštine prof. dr. sc. Tomislava Janka Šagi-Bunića (1923.-1999.).

Hobi: planinarenje i skijanje.