Ime: Andrea

Prezime: Filić

Titula: izv. prof. dr. sc.

e-mail adresa: andrea.filic@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: 091 95 82 697

CROSBI: Andrea Filić

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 30. studenog 1971. u Zagrebu, gdje je stekla osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1990. godine, gdje je diplomirala teologiju 1997. Od 1996. do 2006. godine bila je zaposlena u Zagrebu kao vjeroučiteljica u osnovnoj i srednjoj školi.

Od 15. svibnja 2006. zaposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na istraživačkom i suradničkom mjestu znanstvene novakinje – mlade urednice časopisa – asistentice. Pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Ivana Karlića izradila je te 30. ožujka 2011. obranila magistarski rad pod naslovom Povijesno-teološke pretpostavke efeškoga raskola prema djelima T. J. Šagi-Bunića. Akademski stupanj doktorice teoloških znanosti u specijalizaciji dogmatske teologije stekla je 20. lipnja 2012. obranom doktorske disertacije pod naslovom Efeška kristološka kontroverzija prema djelima T. J. Šagi-Bunića – od raskola (431.) do sjedinjenja (433.), koju je također izradila pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Ivana Karlića. 28. rujna 2012. izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta pri Katedri za povijest kršćanske literature i kršćanskoga nauka Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 23. listopada 2015. izabrana je od strane Matičnoga odbora za područje humanističkih znanosti u polju filozofije i teologije u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 9. svibnja 2016. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri za povijest kršćanske literature i kršćanskoga nauka Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2006. do 2012. bila je mlada urednica Bogoslovske smotre, znanstvenog časopisa Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. godine članica je Uredništva Bogoslovske smotre, a od 2013. do 2018. bila je izvršna urednica istoga časopisa.

Od 2012. do 2018. bila je tajnica Konferencije profesora dogmatske, fundamentalne, otačke i ekumenske teologije.

Od godine 2005. članica je Hrvatskoga mariološkog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2014. članica je Međunarodnog udruženja patrističkih studija, a od 2015. Hrvatske sekcije Europskog društva za katoličku teologiju.

Udana je i majka troje djece.

Nastava :

Filozofsko-teološki studij:

Uvod u misterij Krista i povijest dogmi
Proseminar

Stručni studij Teologije:

Povijest kršćanskog učenja

Izborni kolegiji:

Kristologija i soteriologija sv. Ireneja iz Lyona
Kalcedonski sabor (451.)

Seminar:

Istraživanje i uređivanje arhiva T. J. Šagi-Bunića
Duhovnost staraca istočne crkve

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi :

– Objavljena knjiga:

 1. Andrea FILIĆ, Efeška kristološka kontroverzija prema djelima T. J. Šagi-Bunića – od raskola (431.) do sjedinjenja (433.), Zagreb, 2015., 491 str.

– Objavljeni znanstveni radovi:

 1. Andrea FILIĆ, Majčinsko lice Božje. Bog je ne samo Otac, nego nas ljubi ljubavlju Majke, u: Vlado KOŠIĆ (ur.), Marija i Presveto Trojstvo, Zagreb, 2002., 35-56. (pregledni članak)
 2. Andrea FILIĆ – Tomislav Zdenko TENŠEK, „Marija prihvaća utjelovljenje Sina Božjega u vjeri“ u misli Tomislava Šagi-Bunića, u: Vlado KOŠIĆ (ur.), Mater Verbi Incarnati. Marija iz Nazareta prihvaća utjelovljenje Sina Božjega u povijesti, Zagreb, 2005., 113-138. (pregledni članak)
 3. Andrea FILIĆ, Povijesno-teološki kontekst razvoja kalcedonske diofizitske dogme, u: Ivica RAGUŽ (ur.), „Multorum fratrum vehementissima postulatione et maxime tua iussione compulsus”. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. fra Marijanu Mandacu prigodom 70. obljetnice života, Služba Božja, Makarska, 2010., 101-134.
 4. Andrea FILIĆ, Šagi-Bunićeve intuicije o sjedinjenju Boga i (svakoga) čovjeka kroz prizmu usporedbe Kalcedonskog koncila i Drugoga vatikanskog koncila, u: Bogoslovska smotra, 83 (2013.) 4, 787-813. (izvorni znanstveni rad)
 5. Andrea FILIĆ, Rekapitulacija i civilizacija ljubavi. Prilog utemeljenju Šagi-Bunićeve tvrdnje da je Mt 25,40 sastavnica Irenejeva nauka o rekapitulaciji svega u Isusu Kristu, u: Crkva u svijetu, 50 (2015.) 1, 8-32. (izvorni znanstveni rad)
 6. Andrea FILIĆ, Teološki hod Tomislava Janka Šagi-Bunića, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 1, 57-92. (izvorni znanstveni rad)
 7. Andrea FILIĆ, Ženidba i obitelj prema Dekretu o apostolatu laika Apostolicam actuositatem, u: Tonči MATULIĆ – Mario CIFRAK – Ružica RAZUM – Nenad MALOVIĆ – Andrea FILIĆ (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila. Zbornik radova teološkog simpozija održanog u Zagrebu od 15. do 17. studenoga 2012., Zagreb, 2015., 579-599.
 8. Andrea FILIĆ, „Zlatni Hadrijan“ – Hadrijan Borak u svjetlu korespondencije s Tomislavom Jankom Šagi-Bunićem, u: Anto BARIŠIĆ (ur.), Život i djelo Hadrijana Franje Boraka (1915. – 1993.). Briga da uspiju i drugi. Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija „Hadrijan Borak: Život i djelo. 100. obljetnica rođenja prof. fra Hadrijana Franje Boraka, OFMCap. (1915. – 2015.)“, Zagreb – Cestica, 2017., 101-153. (izvorni znanstveni rad)
 9. Andrea FILIĆ, Kristološki naglasci govora o Božjem milosrđu u promišljanjima izabranih crkvenih otaca, u: Nova prisutnost, 15 (2017.) 3, 343-362. (izvorni znanstveni rad)
 10. Andrea FILIĆ, Promišljanja o kristološkom utemeljenju međuljudskoga milosrđa na tragu izabranih crkvenih otaca, u: Nova prisutnost, 16 (2018.) 1, 39-58. (pregledni članak)
 11. Andrea FILIĆ – Vanda KRAFT SOIĆ, Fatimski zahtjev za posvećenje Rusije i svijeta u teološkim promišljanjima Renéa Laurentina, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 2, 381–408. (pregledni članak)
 12. Andrea FILIĆ, Božo Lujić – čovjek Isusove otvorene antropologije. Biografija i bibliografija prof. dr. sc. Bože Lujića, u: Stipo KLJAJIĆ – Mario CIFRAK (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Zagreb, 2018., 939-987.
 13. Andrea FILIĆ – Vlado KOŠIĆ, Majčinstvo Marije i Crkve u svjetlu intervenata zagrebačkog nadbiskupa Franje Šepera na Drugome vatikanskom koncilu i Šagi-Bunićeva govora o civilizaciji ljubavi, u: Andrea FILIĆ – Tomislav FILIĆ (ur.), Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova XXIII. međunarodnoga mariološko-marijanskog kongresa, Rim, 4. – 9. rujna 2012., Zagreb, 2018., 83-105. (izvorni znanstveni rad)