E-mail adresa: andrea.filic@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: 091 95 82 697

CRORis-CROSBI: Andrea Filić

Google Scholar

Rođena je 30. studenoga 1971. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1990. upisala je Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 1997. godine. Od 1996. do 2006. godine bila je zaposlena u Zagrebu kao vjeroučiteljica u osnovnoj i srednjoj školi.

Od 15. svibnja 2006. zaposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na istraživačkom i suradničkom mjestu znanstvene novakinje – mlade urednice časopisa – asistentice. Pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Ivana Karlića izradila je i 2011. godine obranila magistarski rad pod naslovom Povijesno-teološke pretpostavke efeškoga raskola prema djelima T. J. Šagi-Bunića. Akademski stupanj doktorice teoloških znanosti u specijalizaciji dogmatske teologije stekla je 20. lipnja 2012. obranom doktorske disertacije pod naslovom Efeška kristološka kontroverzija prema djelima T. J. Šagi-Bunića – od raskola (431.) do sjedinjenja (433.), koju je također izradila pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Ivana Karlića.

28. rujna 2012. izabrana je u suradničko zvanje više asistentice na Katedri za povijest kršćanske literature i kršćanskoga nauka Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 9. svibnja 2016. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice te 15. rujna 2022. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice na istoj katedri.

Od 2006. do 2012. bila je mlada urednica Bogoslovske smotre, a od 2013. do 2018. izvršna urednica istoga časopisa. Od 2012. do 2018. bila je tajnica Konferencije profesora dogmatske, fundamentalne, otačke i ekumenske teologije. Od 2019. godine je koordinatorica za volontiranje a od 2021. koordinatorica Programa cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je ovih znanstveno-strukovnih udruženja: Hrvatski mariološki institut (od 2005.), International Association of Patristic Studies (od 2014.), Europsko društvo za katoličku teologiju – Hrvatska sekcija (od 2015.), Društvo bivših studenata KBF-a (od 2016.), Papinska međunarodna marijanska akademija PAMI (dopisna članica, od 2022.).

Udana je i majka troje djece.