E-mail adresa:  anabiocic.1@gmail.com

Telefon/mobitel: 

CRORis-CROSBI: Ana Biočić

Google Scholar

Rođena je 15. srpnja 1983. godine u Zagrebu.

Osnovnu školu pohađala je od 1990. do 1998. godine u Zagrebu, a od 1998. do 2002. Gimnaziju Lucijana Vranjanina (program jezične gimnazije).

Godine 2002. upisala je dvopredmetni studij kroatologije i povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2007. godine diplomirala i stekla stručni naziv diplomirani kroatolog i profesor povijesti.

Upisala je poslijediplomski znanstveni studij povijesti 2008. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest stekla je 2014. godine obranivši, s konačnom ocjenom izvrstan (5), doktorski rad naslovljen Djelovanje katoličkih svećenika u sazivu Sabora Trojedne kraljevine od 1868. do 1871. godine.

Matični odbor za područje humanističkih znanosti – polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije prihvatio je prijedlog Znanstvenog vijeća Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu od 18. prosinca 2015. godine te ju 13. srpnja 2016. izabrao u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest, a isti ju je Matični odbor 2022. godine izabrao je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest.

U radni odnos na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stupila je 1. svibnja 2008. godine u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u svojstvu znanstvenog novaka. Sudjelovala je na znanstveno-istraživačkom projektu poslodavca pod nazivom Strossmayerov europeizam u politici i umjetnosti, u svojstvu znanstvenog novaka, a pod vodstvom glavnog istraživača projekta izv. prof. dr. sc. Slavka Sliškovića. U ožujku 2015. izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u svojstvu znanstvenog novaka iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti na Katedri crkvene povijesti KBF-a. U travnju 2018. godine izabrana je u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Katedri crkvene povijesti KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, a u  siječnju 2023. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice.

Od 2008. godine sudjeluje u organizaciji nastave na Katedri crkvene povijesti te izvodi izborni kolegij Izabrana pitanja crkvene povijesti i seminare, od 2015. godine predaje obvezni kolegij Povijest Crkve u Hrvata. Također od 2016. godine sudjeluje u organizaciji nastave na Licencijatskom i doktorskom studiju teologije unutar modula Crkva i teologija tijekom povijesti. Oblikovala je i uvela nekoliko novih kolegija. Pod njezinim mentorstvom su dvojica studenta dobila Rektorovu nagradu.

Bila je voditeljica dva institucijska projekta na fakultetu u razdoblju od 2015. do 2020. (Djelovanje katoličkih svećenika u životu Hrvatske u 19. i 20. stoljeću i Katolički svećenici rektori Sveučilišta u Zagrebu). Od 2020. do 2022. bila je voditeljica projekta Religion and Sceince – Priests as University Professors and Rectors koji su financirali John Templeton Foundation i Ian Ramsey Centre for Science and Religion pri Oxford University. Od 2023. godine je voditeljica institucijskog projekta (Katolička crkva i politika).

Osmislila je i postavila izložbu povodom obilježavanja 350. godišnjice postojanja Fakulteta 2019. godine, a za što je nagrađena Dekanovom nagradom. Jedna je od autorica izložbe „Umjetnička zbirka biskupa Đure Kokše – Pečat vjere, trag umjetnosti“ postavljene u Galeriji Klovićevi dvori od prosinca 2022. do ožujka 2023. godine.

Članica je uredništva časopisa za crkvenu povijest Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Croatica christiana periodica od 2011. godine, a izvršna urednica od 2018. godine. Članica je American Catholic Historical Association od 2019. godine, The Ecclesiastical History Society in London od 2021. godine i The Society for Global Nineteenth-Century Studies od 2022.

Profesionalni interesi su joj crkvena povijest, poglavito 19. stoljeća. Objavila je dvije knjige, više znanstvenih članaka, prikaza, uredila je nekoliko zbornika radova te sudjelovala u više domaćih i inozemnih konferencija te kongresa. Aktivno se služi engleskim, a pasivno njemačkim jezikom.