Matični broj znanstvenika: 337653

CRORis-CROSBI: Daniel Patafta

Google Scholar

Daniel Patafta rođen je 11. svibnja 1980. godine u Rijeci, gdje je završio osnovnu i srednju školu, Salezijansku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti. Godine 1998. upisuje studij jednopredmetne povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 13. siječnja 2003. godine. Iste, 2003. godine upisuje poslijediplomski studij iz Hrvatske povijesti na spomenutom visokom učilištu. Poslijediplomski znanstveni studij iz Hrvatske povijesti završio je 10. prosinca 2007. godine obranom magistarskog znanstvenog rada pod naslovom: »Gospodarski interesi Italije u Hrvatskoj u vrijeme Drugog svjetskog rata od travnja 1941. do rujna 1943. godine.« Čime je stekao akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, grana nacionalna povijest. Uže se specijalizirao za modernu i suvremenu Hrvatsku povijest, odnosno 19. i 20. stoljeće. Od listopada 2003. počeo je raditi kao kustos – pripravnik u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci, a od 2004. godine, nakon položenog stručnog muzejskog ispita, stupio je u stalni radni odnos kao kustos za povijesne zbirke Muzeja. Godine 2006. napušta dotadašnje radno mjesto i ulazi u postulaturu Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, sa sjedištem u Zagrebu. Nakon završenog novicijata, 2008. godine započinje filozofsko – teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 2013. godine u zagrebačkoj katedrali po rukama kardinala Josipa Bozanića. U Provinciji je tijekom godina obavljao niz važnijih upravnih i odgojnih službi. Od 2012. zaposlen je kao asistent na Katedri crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovdje je 2013. godine diplomirao, a kao student s najvišim prosjekom ocjena u generaciji primio je nagradu Velikog kancelara. Postdiplomski studij iz Crkvene povijesti upisao je 2013. godine na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju, koju je izradio na temu »Reformni pokret i Hrvatska starokatolička crkva od 1919. do 1929.«, obranio je s izvrsnim uspjehom 15. studenog 2016. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. svibnja 2018. izabran je u zvanje docenta, a 20. srpnja 2023. u zvanje izvanrednog profesora na istoj katedri KBF-a u Zagrebu. Od 2022. dopisni je član Papinske mariološke akademije (PAMI). Odlukom nadbiskupa zagrebačkog mons. dr. sc. Dražena Kutleše od 25. kolovoza 2023. služi kao pastoralni pomoćnik u župi sv. Leopolda Mandića, Ljubljanica – Voltino.