Ime: Vanda

Prezime: Kraft Soić

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: vanda.kraft-soic@kbf.unizg.hr

Telefon:

CROSBI: Vanda Kraft Soić

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 26. veljače 1972. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. 1991. upisala je Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1997. i diplomirala.

Od 1997. do 2005. zaposlena je u izdavačkoj kući Kršćanska sadašnjost d.o.o. na radnom mjestu tajnika Uredništva (VSS), a od 2005. do 2007. na radnom mjestu redaktora.

Od 2007. godine zaposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu znanstvenog novaka – asistenta.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 2011. obranila magistarski rad naslovljen Sveti Jeronim u glagoljaškoj kulturi srednjega vijeka i humanizma, a 2013. doktorski rad pod naslovom Krist između poniženja i slave – značenje utjelovljenja u De Trinitate Hilarija iz Poitiersa te time stekla akademski stupanj doktorice teoloških znanosti u specijalizaciji dogmatske teologije.

24. siječnja 2014. izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto znanstvenog novaka – poslijedoktoranda na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskoga nauka Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 14. listopada 2016. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 28. travnja 2017. godine u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na istoj katedri.

Od 2014. članica je International Association of Patristic Studies, a od 2015. Hrvatskog mariološkog instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske sekcije Europskog društva za katoličku teologiju. Tajnica je i članica Upravnoga odbora Društva bivših studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta od njegova osnutka 2016.

Udana je i majka jednoga djeteta.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Proseminar

Studij Teološko-religijskih znanosti/Religijske pedagogije i katehetike:

Uvod u misterij Krista i povijesti spasenja
Ekumenska teologija

Izborni kolegij:

Povijesno-teološke pretpostavke Efeškog raskola (431.) prema djelima T. J. Šagi-Bunića

Seminari:

Teme u Pismima sv. Jeronima u hrvatskom prijevodu
Dogmatske teme Katehetskih homilija Teodora Mopsuestijskog

Stručni studij Teologije:

Ekumenska teologija
Povijest asketsko-monaške duhovnosti otačkog razdoblja. Od početaka do sv. Benedikta

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjiga:

Vanda KRAFT SOIĆ, Hilarijeva borba protiv arijanizma. Povijesno-teološki okvir, Crkva u svijetu, Split, 2016., 120 str.

Članci:

Vanda KRAFT SOIĆ, Nazivi hostia, victima, sacrificium, holocaustum, oblatio i munus (Vulgata, Lev 1 – 10) u hrvatskom prijevodu Bartola Kašića, u: Kroatologija, 2 (2011.) 2, 68-85 (prethodno priopćenje).

Vanda KRAFT SOIĆ, Ispovijed kao duhovni događaj u Zoričićevu djelu Uprava mnoggo korisna ispovidnika (1781), u: Pavao KNEZOVIĆ – Marko JERKOVIĆ (ur.), Zbornik o Mati Zoričiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa “Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća”, Skradin, 19.–21. svibnja 2011. godine, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., 63-80 (izvorni znanstveni rad).

Vanda KRAFT SOIĆ, Otpis Inocenta IV. senjskom biskupu (1248.) pod patronatom sv. Jeronima I: Senjski privilegij iz godine 1248., u: Croatica Christiana Periodica, 40 (2016.) 77, 1-23 (prethodno priopćenje).

Vanda KRAFT SOIĆ, Otpis Inocenta IV. senjskom biskupu (1248.) pod patronatom sv. Jeronima II: Povijesni usud glagoljice i začetci jeronimske tradicije, u: Croatica Christiana Periodica, 40 (2016.) 78, 17-37 (izvorni znanstveni rad).

Ivan BODROŽIĆ – Vanda KRAFT SOIĆ, Prorok Ilija u misli svetih otaca, u: Jure ZEČEVIĆ (ur.), Prorok Ilija, Zbornik radova o sv. Iliji u povodu 10. obljetnice Samostana-duhovnog centra Karmel sv. Ilije: 2006. – 2016., Karmelska izdanja, Zagreb, 2016., 71-89.

Ivan BODROŽIĆ – Vanda KRAFT SOIĆ, Heretical Doctrine of Photinus of Sirmium in Hilary of Poitiers’ De Trinitate, u: Vox Patrum, 37 (2018.) 68, 283-314 (izvorni znanstveni rad).

Andrea FILIĆ – Vanda KRAFT SOIĆ, Fatimski zahtjev za posvećenje Rusije i svijeta u teološkim promišljanjima Renéa Laurentina, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 2, 381-408 (pregledni članak).