Rođena je 26. veljače 1972. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1991. upisala je Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 1997. godine.

Od 1997. do 2005. zaposlena je u izdavačkoj kući Kršćanska sadašnjost d.o.o. na radnom mjestu tajnika Uredništva (VSS), a od 2005. do 2007. na radnom mjestu redaktora.

Od 2007. godine zaposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu znanstvenog novaka – asistenta.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu godine 2011. obranila je magistarski rad naslovljen Sveti Jeronim u glagoljaškoj kulturi srednjega vijeka i humanizma, a godine 2013. doktorski rad pod naslovom Krist između poniženja i slave – značenje utjelovljenja u De Trinitate Hilarija iz Poitiersa te time stekla akademski stupanj doktorice teoloških znanosti u specijalizaciji dogmatske teologije.

24. siječnja 2014. izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto znanstvenog novaka – poslijedoktoranda na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskoga nauka Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 14. listopada 2016. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, 28. travnja 2017. godine u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, 6. studenoga 2023. godine na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora na istoj katedri.

Od 2014. članica je International Association of Patristic Studies, a od 2015. Hrvatskog mariološkog instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske sekcije Europskog društva za katoličku teologiju. Tajnica je i članica Upravnoga odbora Društva bivših studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta od njegova osnutka 2016. Pri Vijeću Konferencije profesora sustavne teologije članica je za područje otačke teologije.

Udana je i majka jednoga djeteta.