Ime: Stipo

Prezime: Kljajić

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: stipokljajic@yahoo.com

Telefon/mobitel: 

Životopis:

Stipo Kljajić, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene (Sarajevo). Rođen 15. prosinca 1980. u Ljubatovićima, Bosna i Hercegovina, od oca Pere i majke Katice r. Tomić. Osnovnu školu završio u Novom Šeheru (1987-1995), a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Baškoj Vodi (RH) i Visokom (BiH) od 1995. do 1999. Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (2000-2006). Za đakona je zaređen 4. prosinca 2005. u Sarajevu, a za svećenika 29. lipnja 2006. također u Sarajevu.

Nakon godinu dana pastoralnog djelovanja u župi Sv. Ante u Busovači, Uprava provincije šalje ga na poslijediplomski studij u Rim gdje 2011. postiže licencijat iz biblijskih znanosti na Papinskom biblijskom institutu (Biblicum), s temom: „Il gesto generoso della peccatrice perdonata. Un esegetico-sincronico studio di Lc 7,36-50“. Nakon završenog licencijata, godine 2015. postiže doktorat iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Antonianum, s temom: „Il ruolo di Ioab nella Narrazione di Successione. Analisi narrativa e valutazione del ruolo di Ioab in 2 Sam 9-20; 1 Re 1-2“.

Nastavnik biblijskih znanosti na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu je od ak. god. 2015./2016., gdje predaje pet obvezatnih predmeta, a od ljetnog semestra ak. god. 2017./2018. radi kao vanjski suradnik na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 26. listopada 2018. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 16. siječnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 1. veljače 2019. radi kao docent na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i kao gost predavač na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Kao gost predavač predavao je i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Grčki jezik
Grčki biblijski jezik
Biblijska teologija Staroga zavjeta

Izabrane teme biblijske teologije Staroga zavjeta

Studij Teološko-religijskih znanosti:

Uvod i egzegeza SZ-a II: Proročki i mudrosni spisi

Izabrane teme biblijske teologije Staroga zavjeta

Seminar:

Kršćansko-židovski odnosi tijekom povijesti

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Il ruolo di Ioab nella Narrazione di Successione. Analisi narrativa e valutazione del ruolo di Ioab in 2 Sam 9-20; 1 Re 1-2 (Pars dissertationis), Romae, 2015.

„Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33)“. Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, fra Stipo KLJAJIĆ – fra Mario CIFRAK, ur., KS, Zagreb 2018.

Od Ponijeva do Šehera. Povijest župe Svetog Ilije Proroka – Novi Šeher, Jozo DŽAMBO – Stipo KLJAJIĆ, ur., Svjetlo riječi – Rkt župni ured Novi Šeher, Sarajevo – Novi Šeher 2018.

„Prva ljubav i prva djela prvih kršćana. Interpretacija i aktualnost Pisma Crkvi u Efezu (Otk 2,1-7)“ u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 2, 417-435.

„Plemenita gesta nepoznate žene. Semantička analiza i interpretacija scene pomazanja u Betaniji (Mk 14,3-9)“, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 4, 965-986.

„Joabova uloga u Davidovom ubojstvu Urije Hetita. Narativna analiza i vrednovanje uloge Joaba u 2 Sam 11,1-27“, u: „Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33)“. Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, fra Stipo KLJAJIĆ – fra Mario CIFRAK, ur., KS, Zagreb 2018, 51-75.

„Od Ponijeva do Rosulje. Pabirčenje (po) prošlosti župe Sv. Ilije Proroka – Novi Šeher“, u: Od Ponijeva do Šehera. Povijest župe Svetog Ilije Proroka – Novi Šeher, Jozo DŽAMBO – Stipo KLJAJIĆ, ur., Svjetlo riječi – Rkt župni ured Novi Šeher, Sarajevo – Novi Šeher 2018, 19-113.

Utjeha mesijanske nade, Zagreb – Jajce, 2018.