e-mail adresa: stipokljajic@yahoo.com

Telefon/mobitel: 

Stipo Kljajić, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene (Sarajevo). Rođen 15. prosinca 1980. u Ljubatovićima, Bosna i Hercegovina, od oca Pere i majke Katice r. Tomić. Osnovnu školu završio u Novom Šeheru (1987-1995), a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Baškoj Vodi (RH) i Visokom (BiH) od 1995. do 1999. Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (2000-2006). Za đakona je zaređen 4. prosinca 2005. u Sarajevu, a za svećenika 29. lipnja 2006. također u Sarajevu.

Nakon godinu dana pastoralnog djelovanja u župi Sv. Ante u Busovači, Uprava provincije šalje ga na poslijediplomski studij u Rim gdje 2011. postiže licencijat iz biblijskih znanosti na Papinskom biblijskom institutu (Biblicum), s temom: „Il gesto generoso della peccatrice perdonata. Un esegetico-sincronico studio di Lc 7,36-50“. Nakon završenog licencijata, godine 2015. postiže doktorat iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Antonianum, s temom: „Il ruolo di Ioab nella Narrazione di Successione. Analisi narrativa e valutazione del ruolo di Ioab in 2 Sam 9-20; 1 Re 1-2“.

Nastavnik biblijskih znanosti na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu je od ak. god. 2015./2016., gdje predaje pet obvezatnih predmeta, a od ljetnog semestra ak. god. 2017./2018. radi kao vanjski suradnik na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 26. listopada 2018. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 16. siječnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 1. veljače 2019. radi kao docent na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i kao gost predavač na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Kao gost predavač predavao je i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.