Ime: Branko

Prezime: Murić

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: bmuric@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 418

CROSBI: Branko Murić

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 1981. godine u Zagrebu. Nakon osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 2007. godine. Tijekom diplomskog studija boravio je i na studiju u Grazu (Austrija). Specijalizaciju iz fundamentalne teologije, područja objave, upisuje u jesen 2007. na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu (Italija). Akademski stupanj magistra znanosti iz teologije, područja fundamentalne teologije, postiže 30. lipnja 2009. kada pod mentorstvom prof. dr. sc. Giuseppea Lorizija brani magistarski rad pod naslovom Senso definitivo della rivelazione trasmessa nell’Ultima parola di Dio. La prospettiva teologico-fondamentale di Hansjürgen Verweyen. U jeseni 2009. upisuje doktorski studij na Papinskom lateranskom sveučilištu pod vodstvom istog mentora te 21. rujna 2016. postiže doktorat znanosti obranivši pred ispitnim povjerenstvom doktorsku disertaciju pod naslovom La rivelazione come comunicazione del fondamento ultimo. Od svibnja 2010. zaposlen je kao asistent pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od prosinca 2016. kao poslijedoktorand, gdje predaje kolegije iz područja fundamentalne teologije. 14. prosinca 2018. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a od 15. ožujka 2019. zaposlen je u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio više znanstvenih i stručnih radova te je preveo nekoliko teološko-stručnih knjiga s talijanskog jezika za izdavačku kuću Kršćanska sadašnjost. Jedan je od urednika zbornika radova Teologijom svjedočiti i naviještati (Zagreb, 2011.) objavljenog u čast prof. dr. sc. Tomislava Ivančića.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Fundamentalno-teološka ekleziologija

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Kršćanska objava
Fundamentalno-teološka ekleziologija

Stručni studij Teologije:

Otajstvo Kristove Crkve

Izborni kolegij:

Logika svjedočenja u Crkvi

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Željko TANJIĆ – Branko MURIĆ, Temeljne filozofske odrednice fundamentalno-teološkoga projekta Hansjürgena Verweyena, u: Josip KRPELJEVIĆ – Ivica ŽULJEVIĆ (ur.), U služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice biskupstva, Požega, 2007., 103-123.

Željko TANJIĆ – Branko MURIĆ, Fundamentalno-teološki model Tomislava Ivančića u službi naviještanja i svjedočenja Crkve, u: Ž. Tanjić – T. Kovač – B. Murić (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Zagreb 2010., 45-72.

Branko MURIĆ, Svjedočanstvo kao živa traditio kršćanske vjere i objave, u: Ž. MAJIĆ – B. GOLUŽA (ur.), Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti. Zbornik radova hrvatskih rimskih studenata, Rim 2012., 41-66.

Branko MURIĆ, Vjera danas tumačena logikom paradoksa, u: Diacovensia, 33 (2012.) 3, 339-363.

Branko MURIĆ, Narod Božji kao nositelj navještaja Crkve. Evangelii gaudium i misionarska preobrazba Crkve, u: Diacovensia: teološki prilozi, 22 (2014.) 4, 469-495.

Branko MURIĆ, La rivelazione come comunicazione del fondamento ultimo, Excerptum Thesis ad Doctoratum in S. Theologiae consequendum, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma, 2016.; 272 str.

Željko TANJIĆ – Branko MURIĆ, Načelo sinodalnosti kao paradigma Crkve trećeg tisućljeća, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 2, 275-295.

Branko MURIĆ, Objava između temelja i granice filozofijsko-teološkog interesa, u: Danijel TOLVAJČIĆ – Iva MRŠIĆ FELBAR – Nenad MALOVIĆ – Alojz ĆUBELIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Zagreb, 2018., 161-174.

Branko MURIĆ, Objava Boga kao središnje teološko pitanje u promišljanjima Rudolfa Bultmanna, u: Stipo KLJAJIĆ – Mario CIFRAK (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Zagreb, 2018., 767-774.

Branko MURIĆ, Promišljanje o uvjetu mogućnosti fundamentalno-teološkog utemeljenja unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 3, 561-584.