Matični broj znanstvenika: 377916

E-mail adresa: jakovrada@gmail.com

CRORis-CROSBI: Jako Rađa

Google Scholar

Rođen je 20. prosinca 1985. u Zagrebu. Osnovnu školu Ivana Filipovića u Zagrebu završio je 2000. godine nakon koje je upisao Privatnu Klasičnu Gimnaziju koju je uspješno završio 2004. godine. Iste godine upisao je Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te ušao u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije. Filozofsko-teološki studij je 2006. godine nastavio u Rimu na Papinskom Sveučilištu Gregoriana kao pitomac zavoda Almo Collegio Capranica. 2009. godine, po završetku filozofsko-teološkog studija, upisao je poslijediplomski studij (licencijat) iz fundamentalne teologije na istom Sveučilištu. Licencijat je završio 2011. godine s poslijediplomskom radnjom na temu Il pluralismo religioso tra Jacques Dupuis e Dominus Iesus kod profesora Salvadora Pié-Ninota. Iste je godine zaređen za svećenika Zagrebačke nadbiskupije. 2014. godine upisao je doktorski studij iz fundamentalne teologije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana, a u biskupiju se, na poziv kardinala Josipa Bozanića, vratio 2015. godine kada je preuzeo službu koordinatora Trajne formacije svećenika te nastavio rad na doktoratu. 2018. godine prestao je vršiti službu koordinatora Trajne formacije svećenika i preuzeo službu Povjerenika za pastoral duhovnih zvanja i promotora kršćanskih poziva, kao i službu izvanrednog duhovnika u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu. 21. rujna 2018. godine izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u humanističkom području, u znanstvenom polju teologije na Katedri fundamentalne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Papinskom Sveučilištu Gregoriana je 22. veljače 2019. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Le radici ecclesiologiche, cristologiche e antropologiche della ricerca teologica di Jacques Dupuis. Dibattito e prospettive pod mentorskim vodstvom profesorice Micheline Tenace.