Ime: Tomislav

Prezime: Kovač

Titula: doc. dr. sc.

Matični broj znanstvenika: 289222

e-mail adresa: kovactomislav@hotmail.com

Telefon: +385 1 4890 418 (Katedra fundamentalne teologije)

CROSBI: Tomislav Kovač

Google Scholar

Životopis

Rođen je 6. kolovoza 1969. u Münchenu, u Njemačkoj. Odrastao je u Francuskoj, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirao je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu (2002). Magistrirao je na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Fribourgu u Švicarskoj (2005.), iz specijalizacije fundamentalne teologije, s licencijatskim radom La révélation coranique. Essai de présentation en vue d’une comparaison avec la théologie chrétienne de la révélation (»Kuranska objava. Pokušaj prikaza u vidu usporedbe s kršćanskom teologijom objave«). Doktorirao je na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom »Crkva gleda s poštovanjem i muslimane« (NA 3). (Post)koncilski zaokret u odnosima Katoličke crkve prema islamu i njegovi teološki izazovi pod vodstvom prof. dr. sc. Željka Tanjića (2013.).

Od 1. listopada 2006. zaposlen je na Katedri fundamentalne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent, od 1. travnja 2013. kao viši asistent, a od 1. listopada 2016. kao docent. Od 1. siječnja 2017. pročelnik je Katedre fundamentalne teologije i voditelj II. poslijediplomske specijalizacije Fundamentalna teologija: koncilska istraživanja i obnova Crkve na istom Fakultetu

Područja njegova zanimanja i znanstvenog istraživanja su odnos kršćanstva i drugih religija, međureligijski, osobito kršćansko-muslimanski dijalog, teologija religija, misiologija, odnos vjere i kulture.

Od 2007. do 2020. izlagao je na sedamnaest domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija te na preko šezdeset stručnih skupova i tribina. Autor je petnaestak znanstvenih članaka te preko sedamdeset stručnih i drugih radova.

Član je uredništva znanstveno-teološkog časopisa Bogoslovska smotra, Vijeća za ekumenizam i dijalog Hrvatske biskupske konferencije, Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog, Europskog društva za katoličku teologiju (European Society for Catholic Theology).

U privatnom životu je oženjen i otac troje djece.

 

Nastava na (do)diplomskom studiju:

Filozofsko-teološki studij (FTS) i Studij teološko-religijski znanosti (TRZ):

Kršćanstvo i religije
Međureligijski i međukulturalni dijalog

Izborni predmeti FTS i TRZ:

Islam i kršćanstvo
Međureligijski dijalog

Seminar FTS i TRZ:

Religijski fundamentalizmi i suvremene ideologije

Nastava na poslijediplomskom studiju:

II. specijalizacija/modul: Fundamentalna teologija: koncilska istraživanja i obnova Crkve

Misijsko poslanje Crkve od koncilskog dekreta Ad gentes do danas
Teologija religija u svjetlu (post)koncilskih dokumenata

V. specijalizacija/modul: Ekumenska teologija i dijalog religija, svjetonazora i kultura

Duhovnost kao mjesto ekumene među kršćanima i dijaloga među religijama
Zajedničko i specifično u religijama
Dijalog između kršćana, židova i muslimana u suvremenoj Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

 

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 • Le martyre en Islam, u: Sources: revue dominicaine de Fribourg, 32 (2006.) 2, 90-98.
 • Mučeništvo kao svjedočenje, u: Nova prisutnost, 4 (2006.) 1, 147-154.
 • Muslimanska mistika – drugo lice islama, u: Iskustvo Boga danas i karmelska mistika. Mistagogija i međureligijski i kulturalni dijalog, Zbornik radova Međunarodnog seminara Zidine (Bosna i Hercegovina), 17.-22. rujna 2007., Zagreb, Karmelska izdanja, 2009., 297-332.
 • Islam kao paradigma suvremenom europskom društvu i kršćanskoj misli, u: Nova prisutnost, 7 (2009.) 2, 207-220.
 • Islamsko-kršćanski dijalog u vremenu globalizacije, u: Željko TANJIĆ – Tomislav KOVAČ – Branko MURIĆ (ur.), Teologijom svjedočitinaviještati, Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2010., 739-761.
 • Kršćanstvo i islam: zajednički izazovi i perspektive, u: Nova prisutnost, 9 (2011.) 1, 191-197.
 • Crkva pred izazovima siromaštva u novoj evangelizaciji, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 3, 451-477.
 • Kršćani – žrtve nasilja u današnjem svijetu, u: Mijo NIKIĆ – Marijana MARJANOVIĆ (ur.), Religije i nasilje, Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 17. listopada 2014., Zagreb, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu,  2015., 205-228.
 • „Crkva gleda s poštovanjem i muslimane“ (NA 3). (Post)koncilski zaokret u odnosima Katoličke crkve prema islamu i njegovi teološki izazovi (Izvadak doktorske disertacije), Zagreb, Vlastita naklada, 2016., 133 str.
 • Osvrt i vrednovanje koncilskog govora o islamu pedeset godina poslije, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 2, 407-440.
 • Martyre et témoignage en islam et christianisme, u: Tibhirine 20 ans après. Actes du colloque international inaugural de la semaine interdisciplinaire de la Faculté de théologie de lʼUniversité de Fribourg à lʼoccasion du XXe anniversaire de la mort des moines de Tibhirine (1996-2016), 24-28 octobre 2016, Paris, Éditions Parole et Silence, 2017., 131-154.
 • Unutarcrkveni dijalog i pomirenje, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 3, 495-504.
 • Mjesto filozofije i teologije u kršćansko-muslimanskom dijalogu u srednjem vijeku i danas, u: Anto GAVRIĆ – Marina NOVINA (ur.), Aktualnost srednjovjekovne filozofije. Tomo Vereš kao inspiracija. Zbornik radova, Zagreb, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2018., 143-169.
 • Međureligijski i međukulturalni dijalog u naučavanju Katoličke crkve, u: Adolf POLEGUBIĆ (ur.), Crkva u multikulturalnoj i multireligijskoj Bosni i Hercegovini. Zbornik radova Godišnjeg pastoralnog skupa, Sarajevo, 24.-28. rujna 2018., Frankfurt am Main, Hrvatski dušobrižnički ured – Kroatenseelsorge in Deutschland, 2019., 9-58.
 • Lana KOS – Marina ŠAGUD – Alma MIHALJEVIĆ-PELEŠ – Mislav KUTLEŠA – Tomislav KOVAČ – Vladimir TRKULJA, Religiosity and severity of symptoms in Croatian patients with major depressive disorder or schizophrenia, u: The journal of nervous and mental disease, vol. 207 (2019.) 6, 515-522.
 • Izbjeglička kriza i strah od islamizacije Europe, u: Tonči MATULIĆ – Denis BARIĆ – Valerija KOVAČ (ur.), Zbornik radova Coloquii Theologici, Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Europsko društvo za katoličku teologiju – Hrvatska sekcija, 2021. [U tijeku objavljivanja.]