Ime: Tomislav

Prezime: Kovač

Titula: doc. dr. sc.

Matični broj znanstvenika: 289222

e-mail adresa: kovactomislav@hotmail.com

Telefon: +385 1 4890 418 (Katedra fundamentalne teologije)

CROSBI: Tomislav Kovač

Životopis

Rođen je 6. kolovoza 1969. u Münchenu u Njemačkoj. Odrastao je u Francuskoj gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirao je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu (2002.), s diplomskim radom Obrisi teološke antropologije Mauricea Zundela, za koji je i dobitnik godišnje nagrade KBF-a za diplomski rad (2003.). Magistrirao je na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Fribourgu u Švicarskoj (2005.), iz specijalizacije fundamentalne teologije, s licencijatskim radom La révélation coranique. Essai de présentation en vue d’une comparaison avec la théologie chrétienne de la révélation (»Kuranska objava. Pokušaj prikaza u vidu usporedbe s kršćanskom teologijom objave«), za koji je dobitnik nagrade Društva prijatelja Sveučilišta u Fribourgu za magistarski rad (2006.). Doktorirao je na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom »Crkva gleda s poštovanjem i muslimane« (NA 3). (Post)koncilski zaokret u odnosima Katoličke crkve prema islamu i njegovi teološki izazovi pod vodstvom prof. dr. sc. Željka Tanjića (2013.).

Od 1. listopada 2006. zaposlen je na Katedri fundamentalne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent, od 1. travnja 2013. kao viši asistent, a od 1. listopada 2016. kao docent. Od 1. siječnja 2017. pročelnik je Katedre fundamentalne teologije istoga Fakulteta. Predaje predmete Znanost o religijama i Kršćanska objava te izborne predmete Uvod u islam, Misiologija i Međureligijski dijalog.

Područja njegova zanimanja i znanstvenog istraživanja su odnos kršćanstva i drugih religija, međureligijski, osobito kršćansko-muslimanski dijalog, teologija religija, teologija objave, misiologija, odnos vjere i kulture.

Od 2007. do 2018. izlagao je na šesnaest domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija te na preko pedeset stručnih skupova i tribina. Autor je petnaestak znanstvenih i stručnih članka te pedesetak publicističkih radova.

Član je uredništva znanstveno-teološkog časopisa Bogoslovska smotra (od 2016.), Vijeća za ekumenizam i dijalog Hrvatske biskupske konferencije (od 2009.) i Europskog društva za katoličku teologiju (The European Society of Catholic Theology) – Hrvatska sekcija (od 2015.).

U privatnom životu je oženjen i otac dviju kćeri.

Nastava na diplomskom studiju:

Filozofsko-teološki studij:

Znanost o religijama (1. godina, zim. sem.)
Kršćanska objava (3. godina, zim. sem.)

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Znanost o religijama (1. godina, ljet. sem.)

Izborni kolegiji:

Misiologija (ljet. sem.)
Međureligijski dijalog (ljet. sem.)
Uvod u islam (zimski sem.)

Nastava na poslijediplomskom studiju:

II. specijalizacija/modul: Fundamentalna teologija: koncilska istraživanja i obnova Crkve (voditelj specijalizacije i savjetnik)

Misijsko poslanje Crkve od koncilskog dekreta Ad gentes do danas
Teologija religija u svjetlu (post)koncilskih dokumenata

V. specijalizacija/modul: Ekumenska teologija i dijalog religija, svjetonazora i kultura

Duhovnost kao mjesto ekumene među kršćanima i dijaloga među religijama
Zajedničko i specifično u religijama

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Le martyre en Islam, u: Sources: revue dominicaine de Fribourg, 32 (2006.) 2, 90-98.

Mučeništvo kao svjedočenje, u: Nova prisutnost, 4 (2006.) 1, 147-154.

Proslov i urednik tematske cjeline „Misao i djelo Jeana Vaniera“, u: Nova prisutnost, 6 (2008.) 3, 422-485.

Muslimanska mistika – drugo lice islama, u: Iskustvo Boga danas i karmelska mistika. Mistagogija i međureligijski i kulturalni dijalog, Zbornik radova Međunarodnog seminara Zidine (Bosna i Hercegovina), 17.-22. rujna 2007., Zagreb, Karmelska izdanja, 2009., 297-332.

Islam kao paradigma suvremenom europskom društvu i kršćanskoj misli, u: Nova prisutnost, 7 (2009.) 2, 207-220.

Maurice Zundel (1897.-1975.), u: Ratko VINCE (ur), Kršćanska misao XX. stoljeća, Zagreb, Hrvatski radio / Kršćanska sadašnjost, 2009., 782-796.

Željko TANJIĆ – Tomislav KOVAČ – Branko MURIĆ (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati, Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2010., 960 str.

Islamsko-kršćanski dijalog u vremenu globalizacije, u: Željko TANJIĆ – Tomislav KOVAČ – Branko MURIĆ (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati, Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2010., 739-761.

Kršćanstvo i islam: zajednički izazovi i perspektive, u: Nova prisutnost, 9 (2011.) 1, 191-197.

Kršćanski pogled na islam tijekom povijesti i danas, u: Poslušni Duhu: časopis Instituta za ekumensku teologiju i dijalog »Juraj Križanić« Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2 (2012.) 6, 99-106.

Muftija Ševko Omerbašić – čovjek vjere, mudrosti i vizije, u: Aziz HASANOVIĆ (ur.), Muftija Ševko ef. Omerbašić, Zagreb, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, 2014., 253-258.

Crkva pred izazovima siromaštva u novoj evangelizaciji, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 3, 451-477.

Kršćani – žrtve nasilja u današnjem svijetu, u: Mijo NIKIĆ – Marijana MARJANOVIĆ (ur.), Religije i nasilje, Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 17. listopada 2014., Zagreb, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu,  2015., 205-228.

Tomislav KOVAČ – Tomislav ŠAGUD (ur.), Teologija pred izazovima siromaštva. Zbornik radova studenata Filozofsko-teološkog studija i Religiozne pedagogije i katehetike Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu seminara održanog pri Katedri fundamentalne teologije tijekom zimskog i ljetnog semestra ak. god. 2014./2015., Zagreb, Vlastita naklada, 2016., 133 str.

Kultura milosrđa spram kulture odbacivanja, u: Lađa: časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, 11 (2016.) 1, 15-25.

„Crkva gleda s poštovanjem i muslimane“ (NA 3). (Post)koncilski zaokret u odnosima Katoličke crkve prema islamu i njegovi teološki izazovi (Izvadak doktorske disertacije), Zagreb, Vlastita naklada, 2016., 133 str.

Osvrt i vrednovanje koncilskog govora o islamu pedeset godina poslije, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 2, 407-440.

Martyre et témoignage en islam et christianisme, u: Tibhirine 20 ans après. Actes du colloque international inaugural de la semaine interdisciplinaire de la Faculté de théologie de lʼUniversité de Fribourg à lʼoccasion du XXe anniversaire de la mort des moines de Tibhirine (1996-2016), 24-28 octobre 2016, Paris, Éditions Parole et Silence, 2017., 131-154.

Unutarcrkveni dijalog i pomirenje, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 3, 495-504.

Mjesto filozofije i teologije u kršćansko-muslimanskom dijalogu u srednjem vijeku i danas, u: Anto GAVRIĆ – Marina NOVINA (ur.), Aktualnost srednjovjekovne filozofije. Tomo Vereš kao inspiracija. Zbornik radova, Zagreb, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2018., 143-169.