Ime: Tomislav

Prezime: Kovač

Titula: izv. prof. dr. sc.

Matični broj znanstvenika: 289222

e-mail adresa: tomislavkovac204@gmail.com

Telefon: +385 1 4890 418 (Katedra fundamentalne teologije)

CROSBI: Tomislav Kovač

Google Scholar

Životopis

Rođen je 1969. u Münchenu. Odrastao je u Francuskoj, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirao je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu (2002). Magistrirao je na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Fribourgu u Švicarskoj (2005.), iz specijalizacije fundamentalne teologije, s licencijatskim radom La révélation coranique. Essai de présentation en vue d’une comparaison avec la théologie chrétienne de la révélation (»Kuranska objava. Pokušaj prikaza u vidu usporedbe s kršćanskom teologijom objave«), za koji je dobio Nagradu Društva prijatelja Sveučilišta u Fribourgu (Prix de l’Association des Amis de l’Université de Fribourg). Doktorirao je na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom »Crkva gleda s poštovanjem i muslimane« (NA 3). (Post)koncilski zaokret u odnosima Katoličke crkve prema islamu i njegovi teološki izazovi pod vodstvom prof. dr. sc. Željka Tanjića (2013.).

Od 1. listopada 2006. zaposlen je na Katedri fundamentalne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent, od 1. travnja 2013. kao viši asistent, od 1. listopada 2016. kao docent, a od 1. lipnja 2023. kao izvanredni profesor. Od 1. siječnja 2017. pročelnik je Katedre fundamentalne teologije i voditelj II. poslijediplomske specijalizacije Fundamentalna teologija: koncilska istraživanja i obnova Crkve na istom Fakultetu.

Područja njegova zanimanja i znanstvenog istraživanja su odnos kršćanstva i drugih religija, međureligijski, osobito kršćansko-muslimanski dijalog, teologija religija, misiologija, odnos vjere i kulture.

Autor je dviju znanstvenih knjiga, šesnaest znanstvenih radova i preko osamdeset stručnih, publicističkih i drugih radova. Suurednik je triju zbornika znanstvenih radova. Od 2007. do 2023. izlagao je na dvadeset i pet međunarodna i domaća znanstvena skupa te na osamdesetak stručnih skupova i tribina.

Član je uredništva znanstveno-teološkog časopisa Bogoslovska smotra, Europskog društva za katoličku teologiju (European Society for Catholic Theology, podpredsjednik Hrvatske sekcije od 2021.), Savjeta teologa Centra za proučavanje odnosa znanosti i religije, Odbora Hrvatske biskupske konferencije za odnose sa Židovima i muslimanima (tajnik Odbora), Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog.

U privatnom životu je oženjen i otac troje djece.

Nastava na (do)diplomskom studiju:

Filozofsko-teološki studij (FTS)

Kršćanstvo i religije (3. god., zim. sem.)

Studij Teološko-religijske znanosti (TRZ) i dvopredmetni Studij Teološko-religijske znanosti i Povijest / Sociologija (KBF Sveučilišta u Zagrebu – Hrvatsko katoličko sveučilište):

Kršćanstvo i religije (2. god. preddiplomskog studija, ljet. sem.)

Međureligijski i međukulturalni dijalog (2. god. diplomskog studija, ljet. sem.)

Izborni predmeti FTS i TRZ:

Međureligijski dijalog

Misiologija

Islamska religija i misao

Seminar FTS i TRZ:

Religijski fundamentalizmi i suvremene ideologije

Nastava na poslijediplomskom studiju:

II. specijalizacija/modul: Fundamentalna teologija: koncilska istraživanja i obnova Crkve

Misijsko poslanje Crkve od koncilskog dekreta Ad gentes do danas

Teologija religija u svjetlu (post)koncilskih dokumenata

V. specijalizacija/modul: Ekumenska teologija i dijalog religija, svjetonazora i kultura

Duhovnost kao mjesto ekumene među kršćanima i dijaloga među religijama

Zajedničko i specifično u religijama

Dijalog između kršćana, Židova i muslimana u suvremenoj Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Najvažniji objavljeni radovi:

Knjige

 1. „Crkva gleda s poštovanjem i muslimane“ (NA 3). (Post)koncilski zaokret u odnosima Katoličke crkve prema islamu i njegovi teološki izazovi (Izvadak doktorske disertacije), Zagreb, Vlastita naklada, 2016., 133 str.
 2. O međureligijskom dijalogu iz katoličke perspektive. Uvid u osnovne pojmove i naučavanje Crkve, Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2023., 104 str. (e-izdanje).

Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima

 1. Mučeništvo kao svjedočenje, u: Nova prisutnost, 4 (2006.) 1, 147-154.
 2. Islam kao paradigma suvremenom europskom društvu i kršćanskoj misli, u: Nova prisutnost, 7 (2009.) 2, 207-220.
 3. Muslimanska mistika – drugo lice islama, u: Iskustvo Boga danas i karmelska mistika. Mistagogija i međureligijski i kulturalni dijalog, Zbornik radova Međunarodnog seminara Zidine (Bosna i Hercegovina), 17.-22. rujna 2007., Zagreb, Karmelska izdanja, 2009., 297-332.
 4. Islamsko-kršćanski dijalog u vremenu globalizacije, u: Željko TANJIĆ – Tomislav KOVAČ – Branko MURIĆ (ur.), Teologijom svjedočitinaviještati, Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2010., 739-761.
 5. Crkva pred izazovima siromaštva u novoj evangelizaciji, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 3, 451-477.
 6. Kršćani – žrtve nasilja u današnjem svijetu, u: Mijo NIKIĆ – Marijana MARJANOVIĆ (ur.), Religije i nasilje, Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 17. listopada 2014., Zagreb, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu,  2015., 205-228.
 7. Osvrt i vrednovanje koncilskog govora o islamu pedeset godina poslije, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 2, 407-440.
 8. Martyre et témoignage en islam et christianisme, u: Tibhirine 20 ans après. Actes du colloque international inaugural de la semaine interdisciplinaire de la Faculté de théologie de lʼUniversité de Fribourg à lʼoccasion du XXe anniversaire de la mort des moines de Tibhirine (1996-2016), 24-28 octobre 2016, Paris, Éditions Parole et Silence, 2017., 131-154.
 9. Mjesto filozofije i teologije u kršćansko-muslimanskom dijalogu u srednjem vijeku i danas, u: Anto GAVRIĆ – Marina NOVINA (ur.), Aktualnost srednjovjekovne filozofije. Tomo Vereš kao inspiracija. Zbornik radova, Zagreb, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2018., 143-169.
 10. Međureligijski i međukulturalni dijalog u naučavanju Katoličke crkve, u: Adolf POLEGUBIĆ (ur.), Crkva u multikulturalnoj i multireligijskoj Bosni i Hercegovini. Zbornik radova Godišnjeg pastoralnog skupa, Sarajevo, 24.-28. rujna 2018., Frankfurt am Main, Hrvatski dušobrižnički ured – Kroatenseelsorge in Deutschland, 2019., 9-58.
 11. Lana KOS – Marina ŠAGUD – Alma MIHALJEVIĆ-PELEŠ – Mislav KUTLEŠA – Tomislav KOVAČ – Vladimir TRKULJA, Religiosity and severity of symptoms in Croatian patients with major depressive disorder or schizophrenia, u: The journal of nervous and mental disease, vol. 207 (2019.) 6, 515-522.
 12. Izbjeglička kriza i strah od islamizacije Europe, u: Nedjeljka Valerija KOVAČ – Denis BARIĆ (ur.), Teologija pred izazovima: identitet – migracije – sveučilište. Zbornik radova Europskog društva za katoličku teologiju – Hrvatska sekcija, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2021., 157-204.
 13. Jure ZEČEVIĆ BOŽIĆ – Tomislav KOVAČ, Odgoj, obrazovanje i formacija za ekumenski i međureligijski dijalog prema dokumentima Katoličke crkve, u: Bogoslovska smotra, 91 (2021.) 4, 847-876.
 14. Interreligious dialogue in Croatia, u: Bogoslovska smotra, 91 (2021.) 5, 981-1004.
 15. Međureligijski i međukulturalni dijalog kao izazov katoličkom vjeronauku, u: Crkva u svijetu, 58 (2023.) 2, 237-264.
 16. Interrreligious and Intercultural Dialogue as a Challenge for Catholic Religious Education, u: Ana Thea FILIPOVIĆ – Tomislav KOVAČ – Jean-Paul NIYIGENA (eds.), The Contribution of Religious Education to the Creation of Responsible Citizens: European and African Perspectives. Proceedings of the International Scientific Symposium organised by the Catholic Faculty of Theology of the University of Zagreb, Zagreb, July 14-17, 2022, Zagreb, Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb – Nairobi, Paulines Publication Africa, 2023., 141-163.

Stručni radovi (izbor)

 1. Le martyre en Islam, u: Sources: revue dominicaine de Fribourg, 32 (2006.) 2, 90-98.
 2. Biskup dijaloga i mučenik vjere: dominikanac Pierre Claverie (1938.-1996.), u: Kana Kršćanska obiteljska revija, 37 (2006.) 7/8, 22-23.
 3. U spomen hrvatskim radnicima Hidroelektre i trapističkoj braći iz Tibhirina ubijenima u Alžiru, te prijevod teksta: »Christian de Chergé: Ako prešutimo, vadijsko će kamenje vikati… 22. siječnja 1994.«, u: Nova prisutnost, 5 (2007.) 2, 257-262.
 4. Odgovornost religija za očuvanje stvorenoga, u: Kana Kršćanska obiteljska revija, 38 (2007.) 12, 6-7, 11.
 5. Maurice Zundel (1897.-1975.), u: Ratko VINCE (ur.), Kršćanska misao XX. stoljeća, Zagreb, Hrvatski radio – Kršćanska sadašnjost, 2009., 782-796.
 6. Kršćani i muslimani – partneri na Božjemu putu, u: Svjetlo riječi, 27 (2010.) 322, 18-19.
 7. Teološka dimenzija međureligijskog dijaloga, u: Svjetlo riječi, 27 (2010.) 331, 18-19.
 8. Kršćanstvo i islam: zajednički izazovi i perspektive, u: Nova prisutnost, 9 (2011.) 1, 191-197.
 9. Kršćanski pogled na islam tijekom povijesti i danas, u: Poslušni Duhu: časopis Instituta za ekumensku teologiju i dijalog »Juraj Križanić« Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2 (2012.) 6, 99-106.
 10. Dijalogom do zajedništva u ljubavi, u: Lađa: časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, 7 (2012.) 1, 114-116.
 11. Muftija Ševko Omerbašić – čovjek vjere, mudrosti i vizije, u: Aziz HASANOVIĆ (ur.), Muftija Ševko ef. Omerbašić, Zagreb, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, 2014., 253-258.
 12. Siromasi u srcu evangelizacije, u: Vjesnik biskupa Langa, 44 (2014.) 128, 13-15.
 13. Kultura milosrđa spram kulture odbacivanja, u: Lađa: časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, 11 (2016.) 1, 15-25.
 14. U spomen profesoru dr. sc. Tomislavu Ivančiću – teologu evangelizacije i evangeliziranom teologu, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 1, 137-143.
 15. Unutarcrkveni dijalog i pomirenje, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 3, 495-504.
 16. Enciklika Fides et ratio dvadeset godina poslije, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 3, 873-876.
 17. Katedrala Notre-Dame – kršćanski simbol u dekristijaniziranoj Europi, u: Kana Kršćanska obiteljska revija, 50 (2019.) 5, 46-47.
 18. Katedra fundamentalne teologije = Department of Fundamental Theology, u: Mario CIFRAK – Vanda KRAFT SOIĆ – Daniel PATAFTA – Davor ŠIMUNEC (ur.), 350 godina Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1669.-2019.) = 350 Years of the Catholic faculty of theology University of Zagreb (1669-2019), Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, 2020., 230-235.
 19. Isus i Marija u kršćansko-muslimanskoj perspektivi, u: https://polis.ba (5. veljače 2021.)
 20. Religious research in Croatia, u: https://religobraz.wordpress.com (1. ožujka 2021.).
 21. Dijaloška odgovornost vjere, u: Ivan ŠARČEVIĆ, Dijalog iz vjere, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2021., 305-325. (Pogovor)
 22. Privlačna aktualnost Charlesa de Foucaulda, u: ISUSOVA MALA SESTRA ANNIE, Charles de Foucauld. Stopama Isusa iz Nazareta, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2022., 123-137. (Pogovor)

Uređivačka djelatnost

 1. Tomislav KOVAČ (ur.), Misao i djelo Jeana Vaniera, u: Nova prisutnost, 6 (2008.) 3, 423-485.
 2. Željko TANJIĆ – Tomislav KOVAČ – Branko MURIĆ (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2010., 960 str.
 3. Tomislav KOVAČ – Tomislav ŠAGUD (ur.), Teologija pred izazovima siromaštva. Zbornik radova studenata Filozofsko-teološkog studija i Religiozne pedagogije i katehetike Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu seminara održanog pri Katedri fundamentalne teologije tijekom zimskog i ljetnog semestra ak. god. 2014./2015., Zagreb, Vlastita naklada, 2016., 133 str. (e-izdanje)
 4. Sead ALIĆ – Tomislav KOVAČ (ur.), Islam i mediji. Zbornik radova, Zagreb, Islamska zajednica u Hrvatskoj, 2020., 264 str.
 5. Ana Thea FILIPOVIĆ – Tomislav KOVAČ – Jean-Paul NIYIGENA (eds.), The Contribution of Religious Education to the Creation of Responsible Citizens: European and African Perspectives, Proceedings of the International Scientific Symposium organised by the Catholic Faculty of Theology of the University of Zagreb, Zagreb, July 14-17, 2022, Zagreb, Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb – Nairobi, Paulines Publication Africa, 2023., 256 p.