Matični broj znanstvenika: 343931

E-mail adresa: lucebabic1@gmail.com

Telefon/mobitel: /

Adresa osobne web stranice: www.kanonsko-pravo.info

CRORis-CROSBI: Lucija Boljat

Google Scholar

Rođena je u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu (Klasičnu gimnaziju) završila je u Zagrebu. Akademske godine 2001./2002. upisala je studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je u veljači 2007. diplomirala. 

U rujnu 2007. započela je poslijediplomski studij iz kanonskoga prava na Fakultetu kanonskog prava Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu. Akademski stupanj licencijata iz kanonskog prava na Fakultetu kanonskoga prava Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu postigla je u lipnju 2010. godine. Na istome Fakultetu u listopadu 2014. godine postigla je akademski stupanj doktorata iz kanonskoga prava.

Od 1. ožujka 2014. godine zaposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri kanonskog prava kao asistentica, a od 8. rujna 2016. u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta. Dana 18. svibnja 2023. napredovala je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Objavila je dvije knjige te više znanstvenih radova s područja kanonskoga prava. Uređivala je zbornike radova, sudjelovala u istraživačkim projektima i projektima prijevoda kanonskopravnih izvora, te u izradi pravnih akata. Sudjelovala je i održala više izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Od 2015. do 2019. godine bila je predsjednica Hrvatskoga kanonističkog društva strukovne asocijacije iz svojega znanstvenog područja, a od 2019. je potpredsjednica.

Od crkvenih službi 2006. vršila je službu bilježnika na Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu, a od 2011. godine vrši službu suca na Međubiskupijskom prizivnom sudu u Zagrebu.