Ime: Lucija

Prezime: Boljat

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: lucebabic1@gmail.com

Telefon/mobitel: /

Adresa osobne web stranice: www.kanonsko-pravo.info

CROSBI: Lucija Boljat

Google Scholar

Životopis:

Rođena je u Zagrebu 12. travnja 1980. Osnovnu i srednju školu (Klasičnu gimnaziju) završila je u Zagrebu. Akademske godine 2001./2002. upisala je studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je u veljači 2007. diplomirala. 

U rujnu 2007. započela je poslijediplomski studij iz kanonskoga prava na Fakultetu kanonskog prava Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu. Akademski stupanj licencijata iz kanonskog prava na Fakultetu kanonskoga prava Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu postigla je u lionju 2010. godine. Na istome Fakultetu u listopadu 2014. godine postigla je akademski stupanj doktorata iz kanonskoga prava.

Od 1. ožujka 2014. godine zaposlena je na katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta uZagrebu pri Katedri kanonskog prava kao asistentica, a od 8. rujna 2016. u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta. 

Objavila je dvije knjige te više znanstvenih radova s područja kanonskoga prava, sudjelovala u istraživačkim projektima i projektima prijevoda kanonskopravnih izvora, izrade pravnih akata, održala više izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Od 2015. do 2019. godine bila je predsjednica Hrvatskoga kanonističkog društva strukovne asocijacije iz svojega znanstvenog područja, a od 2019. je potpredsjednica.

Od crkvenih službi 2006. vršila je službu bilježnika na Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u zagrebu, a od 2011. godine vrši službu suca na Međubiskupijskom prizivnom sudu u Zagrebu.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

 1. L. Boljat, I. i III. knjiga Zakonika
 2. L. Boljat, V., VI. i VII. knjiga Zakonika
 3. L. Boljat, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske (izborni)
 4. J. Šalković i L. Boljat, Ništavost ženidbe (seminar)
 5. J. Šalković/L. Boljat, Istraživanja u kauzama svetih (seminar)

Studij teološko-religijskih znanosti:

 1. J. Šalković i L. Boljat, Kanonsko pravo
 2. L. Boljat, Pravno-pedagoški propisi
 3. L. Boljat i M. Petrak, Pravo crkvenih kulturnih dobara
 4. L. Boljat, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske (izborni)
 5. J. Šalković i L. Boljat, Ništavost ženidbe (seminar)
 6. J. Šalković/L. Boljat, Istraživanja u kauzama svetih (seminar)

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjige:

Lucija BABIĆ, Il fedele laico nell’ufficio del giudice ecclesiastico. Sviluppo storico, prospettive, problematiche, Rim, 2015.

Znanstveni radovi:

Josip ŠALKOVIĆ – Lucija BABIĆ, Vjernik laik u službi suca na crkvenom sudu, u: RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2009.

Lucija BABIĆ, Postupak Kongregacije za nauk vjere u ispitivanju doktrinâ, u: RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i  postupanja, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 299-319.

Lucija BABIĆ, Društva i pokreti u partikularnoj Crkvi, u: RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2011., 175-190.

Lucija BABIĆ, Koordinacija, suradnja i podređenost crkvenih sudova, u: RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 91-102.

Lucija BABIĆ, Javnost i tajnost postupka proglašenja ništavosti ženidbe, u: RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 301-310.

Lucija BABIĆ – Olja BARŠČEVSKI, (Ne)spojivost bračnoga ugovora i dobra suprugâ, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 2, 283-302.

Lucija BOLJAT – Josip ŠALKOVIĆ, Kanonsko-pravni aspekti priprave za ženidbu i prevencija ništavosti, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 3, 813-840.

Olja BARŠČEVSKI – Lucija BOLJAT, Utjecaj bračnoga ugovora na ništavost ženidbe, u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 181-212.

Lucija BOLJAT – Elizabeta MIKULIĆ – Josip ŠALKOVIĆ, Bliža priprava za ženidbu i specifične situacije zaručnika, u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 329-346.

Lucija BOLJAT – Josip ŠALKOVIĆ, Pravni okvir sudjelovanja suodgovornosti na župnoj razini, u: RAZNI AUTORI, Zakon u životu partikularne Crkve, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija na Čiovu – Trogir, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2016., 241-284. 

Lucija BOLJAT – Marijana MIOČ – Josip ŠALKOVIĆ, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske kao izvor partikularnog prava, u: RAZNI AUTORI, zakon u životu partkularne Crkve, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija na Čiovu – Trogir, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2016., 287-306.

 Josip ŠALKOVIĆ – Lucija BOLJAT, Modalità di noticia degli atti giudiziari nella causa di nullità  del matrimonio, u: Bogoslovska smotra, 90 (2020.) 5, 1051-1078.
 
Lucija BOLJAT, Apostolska konstitucija Veritatis gaudium u svjetlu kanonskoga prava, u: Tonči MATULIĆ – Denis BARIĆ – Valerija KOVAČ (ur.), Zbornik radova Coloquii Theologici, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Europsko društvo za katolički teologiju – Hrvatska sekcija, zagreb, 2021. [U tijeku objavljivanja.]