Ime: Lucija

Prezime: Boljat

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: lucebabic1@gmail.com

Telefon/mobitel: /

Adresa osobne web stranice: www.kanonsko-pravo.info

CROSBI: Lucija Boljat

Google Scholar

Životopis:

Lucija Boljat, rođ. Babić, rođena je u Zagrebu 12. travnja 1980. Godine 2007. diplomirala je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magisterij iz kanonskog prava postigla je 2010. godine na Fakultetu kanonskoga prava Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu i na istome je 2014. godine postigla doktorat iz kanonskoga prava. Od 2014. godine zaposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri kanonskog prava kao asistentica, a od 8. lipnja 2016. u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta. Objavila je u suautorstvu knjigu te više znanstvenih radova s područja kanonskoga prava, sudjelovala u istraživačkim projektima i projektima prijevoda kanonskopravnih izvora, izrade pravnih akata, održala više izlaganja na znanstvenim skupovima. Od 2015. godine predsjednica je Hrvatskoga kanonističkog društva strukovne asocijacije iz svojega znanstvenog područja.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

  1. L. Boljat, I. i III. knjiga Zakonika
  2. L. Boljat, V., VI. i VII. knjiga Zakonika
  3. L. Boljat, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske (izborni)
  4. J. Šalković i L. Boljat, Ništavost ženidbe (seminar)

Studij religijske pedagogije i katehetike/Teološko-religijskih znanosti:

  1. J. Šalković i L. Boljat, Kanonsko pravo
  2. L. Boljat, Pravno-pedagoški propisi
  3. L. Boljat i M. Petrak, Pravo crkvenih kulturnih dobara
  4. L. Boljat, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske (izborni)
  5. J. Šalković i L. Boljat, Ništavost ženidbe (seminar)

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjige:

Lucija BABIĆ, Il fedele laico nell’ufficio del giudice ecclesiastico. Sviluppo storico, prospettive, problematiche, Rim, 2015.

Znanstveni radovi:

Josip ŠALKOVIĆ – Lucija BABIĆ, Vjernik laik u službi suca na crkvenom sudu, u: RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2009.

Lucija BABIĆ, Postupak Kongregacije za nauk vjere u ispitivanju doktrinâ, u: RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i  postupanja, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 299-319.

Lucija BABIĆ, Društva i pokreti u partikularnoj Crkvi, u: RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2011., 175-190.

Lucija BABIĆ, Koordinacija, suradnja i podređenost crkvenih sudova, u: RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 91-102.

Lucija BABIĆ, Javnost i tajnost postupka proglašenja ništavosti ženidbe, u: RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 301-310.

Lucija BABIĆ – Olja BARŠČEVSKI, (Ne)spojivost bračnoga ugovora i dobra suprugâ, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 2, 283-302.

Lucija BOLJAT – Josip ŠALKOVIĆ, Kanonsko-pravni aspekti priprave za ženidbu i prevencija ništavosti, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 3, 813-840.

Olja BARŠČEVSKI – Lucija BOLJAT, Utjecaj bračnoga ugovora na ništavost ženidbe, u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 181-212.

Lucija BOLJAT – Elizabeta MIKULIĆ – Josip ŠALKOVIĆ, Bliža priprava za ženidbu i specifične situacije zaručnika, u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 329-346.

Lucija BOLJAT – Josip ŠALKOVIĆ, Priručnik za provedbu pastoralne istrage i pripremu parnice proglašenja ništavosti ženidbe, Zagreb, 2016.