Ime: Josip

Prezime: Šalković

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: josip.salkovic@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4829 014

Adresa osobne web stranice: www.kanonsko-pravo.info

CROSBI: Josip Šalković

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 3. 5. 1971. godine u Krapini, grad Krapina. Osnovnu školu završio je 1986. godine u Šemnici Donjoj. Maturirao je 1990. godine u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu. Diplomirao je teologiju 1996. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije 26. lipnja 1997. godine u Zagrebu.

U jesen 1997. godine započeo je poslijediplomski studij iz kanonskoga prava na Fakultetu kanonskog prava Papinskog lateranskog sveučilišta u Rimu. Akademski stupanj licencijata kanonskog prava postigao je 1999. godine. Na istom Fakultetu 2001. godine postigao je akademski stupanj doktorata iz kanonskog prava. 

U jesen 2002. godine izabran je kao znanstveni novak postdoktorand – viši asistent na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri kanonskoga prava. Godine 2005. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2016. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (I. izbor).

Autor je više knjiga, znanstvenih i znanstveno-stručnih radova te urednik više zbornika radova. Od 2010. do 2015. godine vršio je službu predsjednika, a od 2015. do 2019. godine službu potpredsjednika Hrvatskoga kanonističkoga društva, strukovne asocijacije iz svojega znanstvenog područja. Član je pravne komisije Hrvatske biskupske konferencije te prezbiterskog vijeća i zbora savjetnika Zagrebačke nadbiskupije. 

Od crkvenih službi 2002. godine vršio je službu župnog vikara u Župi sv. Vida u Vrbovcu. Od 220. do 2006. godine vršio je službu vicerektora u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu te službu voditelja đakonske pastoralne godine Zagrebačke nadbiskupije. Promicateljem pravde imenovan je 2007. godine u postupku beatifikacije Marice Stanković, 2009. godine u kauzi proglašenja svetog, istraživanje vjerojatna čuda, bl. Alojzija Stepinca, a 2015. godine u kauzi beatifikacije o. Ante Gabrića. Od 2006. godine vrši službu sudskoga vikara na Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu, a od 2018. godine službenik je u Uredu za upravna postupanja vezana uz klerički pri istom Sudu.

 

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

 1. J. Šalković, II. knjiga Zakonika
 2. J. Šalković, IV. knjiga Zakonika,
 3. J. Šalković, Administrativno pravo Crkve (obvezno-izborni)
 4. J. Šalković, /I. Rak, Filozofija prava (izborni)
 5. J. Šalković/L. Boljat, Ništavost ženidbe (seminar)
 6. J. Šalković/L. Boljat, Istraživanja u kauzama svetih (seminar)

Studij teološko-religijskih znanosti:

 1. J. Šalković/L. Boljat, Kanonsko pravo
 2. J. Šalković, Administrativno pravo Crkve (obvezno-izborni)
 3. J. Šalković/I. Rak, Filozofija prava (izborni)
 4. J. Šalković/L. Boljat, Ništavost ženidbe
 5. J. Šalković/L. Boljat, Istraživanja u kauzama svetih (seminar)

Objavljeni znanstveni radovi:

Knjige:

Le relazioni tra i ministri della piena cura d’anime nel ministero parrocchiale secondo il CIC-1983 e nel diritto particolare dell’Arcidiocesi di Zagabria, Roma, 2002.

Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231). Poslanje i djelovanje, Zagreb, 2009.

Pravni elementi evangelizacijskog poslanja Crkve. Komentar III. knjige Zakonika, Zagreb, 2013.

J. Šalković/L. Boljat, Priručnik za provedbu pastoralne istrage i pripremu parnice proglašenja ništavosti ženidbe, Zagreb, 2016.

Znanstveni radovi:

Oblici pastoralnih jedinica u Zakoniku kanonskog prava, u: Bogoslovska smotra, LXXIII (2003.) 4, 833-859.

Sudjelovanje vjernika laika u posvetiteljskoj službi Crkve (kan. 230), u: Bogoslovska smotra, LXXIV (2004.) 1, 263-288.

Homoseksualnost: kontraindikacija za primanje svetih redova, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, CXXXII (2004.) 6, 466-469.

Vjernici laici u naučiteljskoj službi Crkve, u: Bogoslovska smotra, LXXV (2005.) 1, 315-342.

Zakonik kanonskog prava – teološko-pravna sinteza Sabora, u: Bogoslovska smotra, 75 (2005.) 3, 767-792.

Odredbe kanonskog prava o zaštiti od nasilja u obitelji, u: Zbornik radova Nasilje nad ženama. Teološko-pastoralni izazov, B. Vuleta (ur.), Split, 2006., 161-190.

Suradnja laika u vlasti upravljanja, u: Bogoslovska smotra, 76 (2007.) 4, 1073-1106.

Zašto kanonsko pravo u Crkvi, u: Zbornik radova Franjo Herman i kodeks iz 1917., N. Škalabrin (ur.), Diacovensia, Studije 13, Đakovo, 2008., 11-40.

Katolička sveučilišta (kann. 807-814), u: Bogoslovska smotra, 77 (2008.) 4, 807-838.

Kažnjiva djela klerika protiv šeste Božje zapovijedi (kan. 1395), u: Bogoslovska smotra, 79 (2009.) 2, 247-273.

Kanonskopravno uređenje u vrijeme Ivana Pavla II., u: Zbornik radova Ivan Pavao II: Poslanje i djelovanje, Zagreb, 2007., 287-308.

Znanstveni i stručni rad dr. Stjepana Kranjčića, u: Zbornik radova Stjepan Kranjčić. Život i djelo, Zagreb – Križevci, 2009., 75-92.

Komentar Zakonika i rječnik kanonskoga prava, u: Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, Zagreb, 2009., 237-244.

J. Šalković/L. Babić: Vjernik laik u službi suca na crkvenom sudu, u: Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija u Zagrebu, Zagreb, 2009., 255-276.

J. Šalković/M. Laković: Predprocesne radnje za postupak proglašenja ništavosti ženidbe, u: Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija u Zagrebu, Zagreb, 2009., 277-292.

Prethodna istraga u kaznenom postupku, u: Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu, Josip Šalković (ur.),  Zagreb, 2010., 257-275.

Doprinos Stjepana Kranjčića hrvatskoj kanonskoj tradiciji, u: Stjepan KRANJČIĆ, Otkup pokroviteljstva u Zagrebačkoj nadbiskupiji, Zagreb, 2011., 257-272.

Ispovijest vjere (kan. 833) – pravna zaštita crkvene zajednice, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 2, 243-266.

“Granice” udruživanja, autonomija i ovisnost vjerničkih društava, u: Vjernici, društva, pokreti. Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, Josip Šalković (ur.),  Zagreb, 2011., 115-131.

Pravni okvir katoličkog vjeronauka u javnim školama: aktualnosti i perspektive, u: Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija u Zagreb, Ružica Razum (ur.), Zagreb, 2011., 121-141.

Primanje u puno zajedništvo Katoličke crkve, u: Bogoslovska smotra, 82 (2012.) 2, 399-426.

Kažnjiva djela protiv posebnih obveza (kann. 1392-1396), u: Riječki teološki časopis, 38 (2012.) 2, 353-378.

Pravilnik suda u kanonskoj znanosti i sudskoj praksi, u: Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 125-135.

Pravni sustavi odnosa između Crkve i države, u: KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962. – 2012.). Zbornik radova teološkog simpozija održanog u Zagrebu od 15. do 17. studenoga 2012., Zagreb, 2015., 685-697.

Javnost i tajnost, pravila i iznimke u votumu i presudi, u: RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26.-27. listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 327-333.

Otpadnik od vjere (kan. 1364), u: Bogoslovska smotra, 83 (2013.) 2, 189-213.

Zabrana sklapanja nove ženidbe (DC, čl. 251), u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu, Zbornik radova VII. međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, 11.-12. listopada 2013., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 291-311.

J. Šalković/I. Deković: Zaručnici i primanje sakramenta potvrde, pokore i euharistije (kan. 1065), u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu, Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, 11.-12. listopada 2013., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 315-328.

J. Šalković/L. Boljat/E. Mikulić: Bliža priprava za ženidbu i specifične situacije zaručnika, u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu, Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, 11.-12. listopada 2013., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 329-346.

J. Šalković/L. Boljat, Kaononsko-pravni aspekti priprave za ženidbu i prevencija ništavosti, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 3, 813-840.

J. Šalković/L. Boljat, Pravni okvir sudjelovanja suodgovornosti na župnoj razini, u: RAZNI AUTORI, Zakon u životu partikularne Crkve, Zbornik radova VIII. međunarodnog znanstvenog simpozija na Čiovu – Trogir, Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2016., 241-284.

J. Šalković/L. Boljar/M. Mioč, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske kao izvor partikularnog prava, u: RAZNI AUTORI, Zakon u životu partikularne Crkve, Zbornik radova VIII. međunarodnog znanstvenog simpozija na Čiovu – Trogir, Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2016., 287-306.

J. Šalković/E. Mikulić, Osnivanje međubiskupijskih sudova, u: RAZNI AUTORI, Da život imaju, Zbornik u povodu 70. rođendana kardinala Josipa Bozanića, metropolita i nadbiskupa zagrebačkoga i velikoga kancelara Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mario Cifrak, Ružica Razum, Nenad malović i Anto Barišić (ur.), Zagreb, 2019., 179-207.

J. Šalković/I. Rak, Ovlast za odrješenje od grijeha pobačaja prema apostolskom pismu Misericordia et misera, u: Bogoslovska smotra, 89 (2019.) 1, 85-108.

Promjena zakonito prihvaćene obveze pridodane nabožnoj svrsi: načela i postupanje, u: Piae causae u Istri u XIX. i XX. stoljeću s pravnog i povijesnog gledišta. Zbornik radova s Četvrtog motovunskog kolokvija održanog 18. studenog 2017. godine u Motovunum Dunja Milotić – Budislav Vukas (ur.), Pazin – Motovun, 2018., 89-104.

Kanonski propisi o materiji vina za euharistijsko slavlje, u: Teran u istri. Povijesno, ampelografsko, enološko i pravno gledište, Zbornik radova s Motovunskog kolokvija održanog 19. studenoga 2016. u Motovunu, Milan Antolović – Ivan Milotić (ur.), Pazin, 2017., 91-106.

Canon law Regulations on the Wine element for the Eucharistic Celebartion, in: Teran in Istria – a Historical, Ampelographic, Oenological and Legal Perspective. Proceedings from the Motovun Colloquium held on 19 November 2016 in Motovun, Pazin, 2017., 91-106.

Visoka učilišta religijskih znanosti, u: RAZNI AUTORI, Da život imaju, Zbornik u povodu 70. rođendana kardinala Josipa Bozanića, metropolita i nadbiskupa zagrebačkoga i velikoga kancelara Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mario Cifrakk, Ružica Razum, Nenad Malović i Anto Barišić (ur.), Zagreb, 2019., 209-249.

J. Šalković/E. Mikulić, Pravo i načela pristupa “medijskom prostoru” prema ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske, u: Vjerka tematika u hrvatskom medijskom prostoru. Zbornik radova znanstvenog simpozija i projekta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, Jerko Valković (ur.), Zagreb, 2019., 13-28.

Il risarcimento del danno in diritto canonico: il principio e le modalita procedurali, u: Bogoslovska smotra, 89 (2019.) 5, 1163-1189.

Zadaće zbora savjetnika u upravljanju crkvenim dobrima, u: Bogoslovska smotra, 89 (2019.) 4, 809-836.

Stota obljetnica od stupanja na snagu prvoga zakonika kanonskog prava, u: Habsburgovci i Istra u pravu i povijesti. Zbornik radova s Petoga motovunskog kolokvija održanog 17. studenog 2018. godine u Motovunu, Pazin – Motovun, 2019., 173-193.

J. Šalković/L. Boljat, Modalità di notifca degli atti giudiziari nella causa du nullità del matrimonio, u: Bogoslovska smotra, 90 (2020.) 5, 1051-1078.

Uredio:

Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija u Zagrebu, Zagreb, 2009.

Posebni sudski postupci i postupanja. Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu, Zagreb, 2010.

Vjernici, društva, pokreti. Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, Zagreb, 2011.

KRANJČIĆ Stjepan, Otkup pokroviteljstva u Zagrebačkoj nadbiskupiji, Zagreb, 2011.

Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi. Zbornik radova V. međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, Zagreb, 2012.

Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja. Zbornik radova VI. međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, Zagreb, 2013.

Zaručništvo i priprava za ženidbu, Zbornik radova VII. međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, Zagreb, 2015.

Zakon u životu partikularne Crkve. Zbornik radova VIII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika na Čiovu, Zagreb, 2016.