Matični broj znanstvenika: 252522

E-mail adresa: josip.salkovic@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4829 014

Adresa osobne web stranice: www.kanonsko-pravo.info

CRORis-CROSBI: Josip Šalković

Google Scholar

Rođen je 3. 5. 1971. godine u Krapini, grad Krapina. Osnovnu školu završio je 1986. godine u Šemnici Donjoj. Maturirao je 1990. godine u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu. Diplomirao je teologiju 1996. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije 26. lipnja 1997. godine u Zagrebu.

U jesen 1997. godine započeo je poslijediplomski studij iz kanonskoga prava na Fakultetu kanonskog prava Papinskog lateranskog sveučilišta u Rimu. Akademski stupanj licencijata kanonskog prava postigao je 1999. godine. Na istom Fakultetu 2001. godine postigao je akademski stupanj doktorata iz kanonskog prava. 

U jesen 2002. godine izabran je kao znanstveni novak postdoktorand – viši asistent na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri kanonskoga prava. Godine 2005. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2016. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (I. izbor).

Autor je više knjiga, znanstvenih i znanstveno-stručnih radova te urednik više zbornika radova. Od 2010. do 2015. godine vršio je službu predsjednika, a od 2015. do 2019. godine službu potpredsjednika Hrvatskoga kanonističkoga društva, strukovne asocijacije iz svojega znanstvenog područja. Član je pravne komisije Hrvatske biskupske konferencije te prezbiterskog vijeća i zbora savjetnika Zagrebačke nadbiskupije. 

Od crkvenih službi 2002. godine vršio je službu župnog vikara u Župi sv. Vida u Vrbovcu. Od 220. do 2006. godine vršio je službu vicerektora u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu te službu voditelja đakonske pastoralne godine Zagrebačke nadbiskupije. Promicateljem pravde imenovan je 2007. godine u postupku beatifikacije Marice Stanković, 2009. godine u kauzi proglašenja svetog, istraživanje vjerojatna čuda, bl. Alojzija Stepinca, a 2015. godine u kauzi beatifikacije o. Ante Gabrića. Od 2006. godine vrši službu sudskoga vikara na Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu, a od 2018. godine službenik je u Uredu za upravna postupanja vezana uz klerički pri istom Sudu.