E-mail adresa: josip.horvat@kbf.unizg.hr;

CRORis-CROSBI: Josip Horvat

Rođen je 1985. u Zaboku, Republika Hrvatska. Nakon završene osnovne škole Ljudevit Gaj – Krapina (područna škola Donja Šemnica), pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Zagrebu. Akademske godine 2005./2006. upisao je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2007./2008. filozofsko-teološki studij nastavlja na Papinskom sveučilištu Svetog Križa u Rimu, na kojem je diplomirao 2010. Godine 2011. zaređen je za prezbitera Zagrebačke nadbiskupije.

Akademske godine 2013./2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje poslijediplomski licencijatski studij u specijalizaciji iz pastoralne teologije koji završava 2019. obranom licencijatskog rada pod naslovom Mogućnosti ostvarivanja Župnog pastoralnog vijeća u župnoj zajednici, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Josipa Šimunovića.

Akademske godine 2015./2016. upisuje poslijediplomski studij iz kanonskog prava na Fakultetu kanonskog prava svetog Pia X. u Veneciji koji je završio 2018. polaganjem tezarija i obranom licencijatskog rada pod naslovom I rescritti – Sinossi dei canoni nel processo della prima codificazione canonica (Reskripti. Sinopsis kanona u procesu prve kodifikacije), pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Giuliana Brugnotta. Na istom je Fakultetu upisao i poslijediplomski doktorski studij kanonskog prava te radi na doktorskoj disertaciji pod naslovom Relazione tra coscienza e norma canonica alla luce dell’esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia (Odnos između savjesti i kanonske norme u svjetlu apostolske postsinodalne pobudnice Amoris laetitia), pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Giuliana Brugnotta.

Kao prezbiter Zagrebačke nadbiskupije vršio je crkvene službe: tajnik zagrebačkog nadbiskupa (2012.-2013.); župni vikar u župama: Navještenje Gospodinovo (Vrbani) – Zagreb (2011.-2012.) i Sv. Leopold B. Mandić (Ljubljanica–Voltino) – Zagreb (2011.-2012.), Sv. Petar ap. – Zagreb (2013.-2014.), Bl. Alojzije Stepinac (Bestovje–Novaki–Rakitje) (2014.-2015.); pastoralni suradnik na župi Bezgrešnog začeća BDM (Malešnica–Oranice) – Zagreb (2019.-2021.), pastoralni suradnik na župi Katedra sv. Petra – Maerne kod Martellaga, biskupija Treviso (Italija) (2015.-2019.). Od 2023. godine pastoralni je suradnik u župi sv. Ivana Nepomuka, Stupnik-Lučko.

Godine 2018. imenovan je sucem istražiteljem u Uredu za upravna postupanja vezana uz klerički stalež pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu. Godine 2019. imenovan je braniteljem veze pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu. Godine 2019. imenovan je preslušateljem koji nije sudac pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu. Član je Hrvatskoga kanonističkog društva, strukovne asocijacije iz svojega znanstvenog područja. Od 2020. član je Stručnog vijeća za izradu kanonske bibliografije na hrvatskom jeziku pri Hrvatskom kanonističkom društvu.

Godine 2023. izabran je u suradničko zvanje – asistent iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i grane kanonskog prava, na Katedru kanonskog prava Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izlagao je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih simpozijima. Najvažniji: XIII. međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika, Spolno zlostavljanje maloljetnika. Odgovor Crkve u svjetlu kanonskog prava, Malinska – Otok Krk, 11.-12. listopada 2019., na temu: Pretpostavka nedužnosti, granice određivanja mjerâ opreza osumnjičenom kleriku, te mjere povrata dobroga glasa klerika; XIV. međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika, Kanonsko pravo i Amoris laetitia: perspektive za pastoral braka i obitelji, Bjelovar, 8.-9. listopada 2021., na temu: Osobno i pastoralno razlučivanje kao konkretan put do integracije; 62. Teološko-pastoralni tjedan, Preobrazba svećeništva u promjeni epohe, Zagreb, 25.-27. siječnja 2022., na temu: Kanonsko-pravno oblikovanje celibata kao proročke karizme; znanstveni teološki simpozij, Život i djelo kardinala Franje Kuharića, 1.-2. srpnja 2022., Zagreb, na temu: Nadbiskup Franjo Kuharić i aktivnosti glede zakona u životu Crkve zagrebačke.