Redoviti profesor

Ime: Sanda

Prezime: Smoljo-Dobrovoljski

Titula: dr. sc.

e-mail adresa: sanda.smoljo@hotmail.com 

Telefon/mobitel:

CROSBI: Sanda Smoljo-Dobrovoljski

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 2. siječnja 1982. u Sarajevu. U Katoličkom školskom centru “Sv. Josip” u Sarajevu završila je srednju medicinsku školu 2001. godine. Iste godine upisuje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, na kojem je diplomirala 2007. godine. U razdoblju od 2003. do 2005. godine radila je u Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije, a nakon toga i u Uredu za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije. 2004. godine obavila je stažiranje iz karitativno-socijalnog rada u SAD-u.

Od 2008. do 2015. godine studirala je dubinsku psihologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Nakon bakalaureata postigla je stupanj magisterija 2011. godine. Na istom fakultetu 2012. godine upisuje doktorski studij kojeg završava obranom disertacije 2015. godine. Praktični dio studija iz kliničke psihologije pohađala je u Centru za savjetovanje pri Institutu za Psihologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Rad je uključivao procjenu osobnosti, individualnu i grupnu psihoterapiju, posebno s osobama iz duhovnog života te s vjernicima laicima. Stažiranje iz psihijatrije obavila je u psihijatrijskoj ustanovi Villa Giuseppina u Rimu, pod supervizijom prof. dr. Tommasa Parisia.

U listopadu 2014. godine, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić povjerava joj službu voditeljice Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije. Od akademske godine 2019./2020. uposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao poslijedoktorand na katedri filozofije. Od 2016. godine vanjski je suradnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Od 2016. do 2019. predavala je na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Teološko-filozofskom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Stručni je suradnik Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije.

Od veljače 2016. godine sudjeluje u edukaciji za grupnog analitičara na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu. Član je nekoliko društava i povjerenstava: Povjerenstva za pripravu Sinode Vrhbosanske Nadbiskupije, Vijeća za obitelj Biskupske konferencije BiH, Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH, Europskog društva za katoličku teologiju, te član Instituta za grupnu analizu u Zagrebu.

Područja osnovnog znanstvenog interesa: razvojna psihologija, psihologija i duhovnost, psihologija i formacija, duhovnost i terapijski proces – individualna i grupna psihoterapija.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Psihologija religije

Studij Teološko-religijskih znanosti/ Institut za crkvenu glazbu:

Uvod u psihologiju

Razvojna psihologija

Seminar:

Interpersonalna komunikacija

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

  • Obitelj – povlašteno mjesto razvijanja zdrave ljudske osobnosti, u: Josip BOŠNJAKOVIĆ (ur.), Izgrađivati zrelu ljudsku osobnost za plodne međuljudske odnose: zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija u Đakovu, Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet, 2014., 11-28.
  • Dijaloški i suradnički identitet pastoralnih djelatnika, u: Bogoslovska smotra 88 (2018.) 3, 637–656.
  • Psiho-pedagoška analiza uloge odgojitelja u dinamici praćenja kandidata u formaciji, u: Vrhbosnensia, 23 (2019.) 1, 81-117.