Ime: Danijel

Prezime: Tolvajčić

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: dtolvajcic@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 417

CROSBI: Danijel Tolvajčić

Google Scholar

Životopis:

Rođen je u Zagrebu 1978. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a poslijediplomski studij filozofije nastavio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje ga je priveo kraju obranom doktorata 2007. godine. Zaposlen je u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje nekoliko kolegija iz područja filozofije (uvod u filozofiju, filozofsku antropologiju, filozofiju religije, fenomenologiju religije te filozofiju odgoja). Područja osnovnog znanstvenog interesa: filozofija religije, pitanje uvođenja u filozofiju te komparativni studij religijâ. Objavio je jednu autorsku knjigu, uredio dva zbornika te objavio dvadesetak radova (osobito iz područja suvremene filozofije religije te iz filozofije Karla Jaspersa i Paula Tillicha) u raznim hrvatskim stručnim i znanstvenim časopisima, kao i nekim časopisima iz regije. Oženjen je i otac dvoje djece.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Uvod u filozofiju i teologiju
Filozofska antropologija

           Filozofija religije

Studij Teološko-religijskih znanosti:

Antropologija i etika
Teodiceja i filozofija religije
Filozofija odgoja

Seminar:

Seminar iz filozofije religije

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 •  Danijel TOLVAJČIĆ, Suvremena analitička filozofija religije, Zagreb, 2016.
 • Boško PEŠIĆ – Danijel TOLVAJČIĆ (ur.) Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, Zagreb, 2013.
 • Danijel TOLVAJČIĆ, Bog kao kritika institucionalizirane religije. Pokušaj rekonstrukcije filozofijske teologije Karla Jaspersa, u: Filozofska istraživanja, 26 (2006) 2, 441-456.
 • Josip OSLIĆ – Danijel TOLVAJČIĆ, Odnos „filozofijskog vjerovanja“ i objavljene religije u Karla Jaspersa, u: Bogoslovska smotra, 77 (2007) 3, 603-625.
 • Danijel TOLVAJČIĆ, Filozofijska vjera Karla Jaspersa, u: Crkva u svijetu, 44 (2009) 3, 353-371.
 • Danijel TOLVAJČIĆ, „Bog“ kao šifra transcendencije. Jaspersova interpretacija «temeljnih šifri božanstva», u: Riječki teološki časopis, 34 (2009) 2, 503-542.
 • Danijel TOLVAJČIĆ, Na granici filozofije i teologije. Paul Tillich i pitanje o „filozofijskoj teologiji“, u: Bogoslovska smotra, 79 (2009) 2, 305-324.
 • Danijel TOLVAJČIĆ, „Onkraj teologijskog teizma“. „Bog“ u „filozofijskoj teologiji“ Paula Tillicha, u: Anthropos, 42 (2010) 1-2, 65-85.
 • Danijel TOLVAJČIĆ, Nerealistička filozofija religije Dona Cupitta. Prikaz i kritika, u: Bogoslovska smotra, 80 (2010) 4, 975-992.
 • Danijel TOLVAJČIĆ, Religijski pluralizam kao izazov za filozofiju religije: John Hick, u: Filozofska istraživanja, 31 (2011) 1, 203-218.
 • Danijel TOLVAJČIĆ, Racionalnost vjerovanja u Boga. „Reformirana epistemologija“ Alvina Plantinge, u: Logos, 1 (2013) 1, 91-111.
 • Danijel TOLVAJČIĆ, Religija kao »ono što nas se bezuvjetno tiče« skica jednoga mogućeg filozofijskog pristupa religiji, u: Bogoslovska smotra, 84 (2004) 2, 221-233.
 • Danijel TOLVAJČIĆ, Barthovo i Tillichovo razumijevanje odnosa filozofije i teologije, u: Diacovensia, 24 (2016) 3, 421-440.