Ime: Ivan

Prezime: Dodlek

Titula: izv. prof. dr. sc.

e-mail adresa: idodlek1@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 417

CROSBI: Ivan Dodlek

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 1980. u Belici. Diplomirao je 2003. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završenom studiju zaređen je za svećenika Varaždinske biskupije nakon čega je od 2004. do 2008. bio odgojitelj u Međubiskupijskom sjemeništu i vjeroučitelj u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od 2008. do 2014. godine bio je odgojitelj bogoslova u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Ak. godine 2008./2009. upisao je Poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je doktorirao 2012. temom s područja filozofske estetike. Iste godine zaposlen je kao viši asistent na Katedri filozofije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2017. zaposlen je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja filozofije na Katedri filozofije na istom fakultetu.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Povijest antičke i srednjovjekovne filozofije

Studij Teološko-religijskih znanosti:

Povijest antičke i srednjovjekovne filozofije
Estetika i teologija ljepote

Obvezno-izborni kolegiji:

Filozofija i suvremena kultura

           Estetika

Seminar:

Seminar iz estetike

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi :

 • Ivan DODLEK, Aristotelovo određenje tragičnoga, u: Metodički ogledi, 18 (2011) 2, Zagreb, str. 31–39.
 • Ivan DODLEK, Hermeneutički identitet umjetničkog djela, u: Nova prisutnost, 11 (2013) 1, Zagreb, str. 37-55.
 • Ivan DODLEK, Buberova filozofija dijaloga i umjetnost kao susret, u: Filozofska istraživanja, 129 (2013) 1, str. 83-95.
 • Ivan DODLEK, Dosada i medijski spektakl, u: Hrvoje JURIĆ – Sead ALIĆ (ur.), Filozofija i mediji, Hrvatsko filozofsko društvo, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2014., str. 271-284.
 • Ivan DODLEK, Umjetnost kao kontemplacija: Kupareova integralna estetika, u: Kolo. Časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu, 25 (2015), 1, str. 112-122.
 • Ivan DODLEK, Umjetnost kao očovječenje. Antropologija u estetičkoj misli Rajmunda Kuparea, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015) 4, str. 957-978.
 • Ivan DODLEK, Dijaloški karakter umjetničkog djela, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2016.
 • Ivan DODLEK, Dodir pogleda i tajna slike – filozofija pogleda i teologija slike, u: Josip OSLIĆ – Alojz ĆUBELIĆ – Nenad MALOVIĆ (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2016., str. 247-268.
 • Ivan DODLEK, Umjetnost kao preobražavanje vremena i prostora. Kupareovo odgonetanje zagonetke umjetnosti, u: Riječki teološki časopis (RTČ), 48 (2016.) 2,  199-220.
 • Ivan DODLEK – Ivan LOTAR, Kazališna umjetnost – put uzbiljenja logosa, u: Ivan DODLEK – Nenad MALOVIĆ – Željko PAVIĆ (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018., 483-503.
 • Ivan DODLEK, Proročka dimenzija umjetnosti. Potencijali duhovno-oslobodilačkog načela stvaralaštva, u: Bogoslovska smotra, 89 (2019) 3, 754-774.
 • Ivan DODLEK, Ekonomija zajedništva kao zauzetost kršćana za zajedničko dobro, u: Krunoslav NOVAK (ur.), Činiti dobro. Zbornik u čast mons. Josipa Mrzljaka u povodu 75. obljetnice života, 50. obljetnice svećeništva i 20. obljetnice biskupstva, Varaždinska biskupija, Varaždin, 2020., 203-215.