Matični broj znanstvenika: 337245

E-mail adresa: idodlek1@gmail.com

CRORis-CROSBI: Ivan Dodlek

Google Scholar

Rođen je 1980. u Belici. Diplomirao je 2003. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završenom studiju zaređen je za prezbitera Varaždinske biskupije nakon čega je bio odgojitelj u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu (od 2004. do 2008.) i vjeroučitelj u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (od 2005. do 2008.). Od 2008. do 2014. godine bio je odgojitelj bogoslova u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2008. gdje je doktorirao 2012. temom s područja filozofijske estetike. Od 2012. zaposlen je pri Katedri filozofije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je više znanstvenih članaka iz područja filozofije. Član je Uredništva znanstvenog časopisa Bogoslovska smotra, te Uredništva Riječkog teološkog časopisa. Također je član Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatske sekcije Europskog društva za katoličku teologiju.