Ime: Nenad

Prezime: Malović

Titula: Prof. dr. sc.

Matični broj znanstvenika: 268985

e-mail adresa: nenad.malovic@vz.t-com.hr

Telefon/mobitel: 01 4890 417

CROSBI: Nenad Malović

Google Scholar

Životopis:

1972. rođen u Čakovcu.
1991.-1994. studirao teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
1998. diplomirao teologiju na Katholisch-Theologische Fakultät, Leopold-Franzens Universität Innsbruck.
2000. magistrirao filozofiju na Institut für Christliche Philosophie, Katholisch-Theologische Fakultät, Leopold-Franzens Universität Innsbruck.
2004. vanjski suradnik (honorarni predavač) na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2005. doktorirao filozofiju na Institut für Christliche Philosophie, Katholisch-Theologische Fakultät, Leopold-Franzens Universität Innsbruck.
2005. izabran u suradničko zvanje višeg asistenta na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2009. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2007.-2011. suradnik istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu „Supsidijarnost u hrvatskom društvu“ (203-1941533-0732).

2020. – (2024.) suradnik na znanstvenom projektu HRZZ: Doprinos religijskog obrazovanja suživotu u multikulturalnom društvu – RELIGOBRAZ IP-2019-04 3661. Voditeljica: prof. dr. sc. Ružica Razum
2010.-2012. prodekan za nastavu.
2012.-2014.; 2016.-2021. prodekan za znanost (poslijediplomski studij i međunarodna suradnja).
2017. izvanredni profesor

Član različitih stručnih odbora i povjerenstava na Fakultetu i Sveučilištu.
Prezbiter varaždinske biskupije.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Logika i spoznajna teorija
Kozmologija

Studij Teološko-religijskih znanosti:

Logika i spoznajna teorija

Obvezno-izborni kolegiji za FTS i TRZ:

Vjera i znanost
Filozofija i suvremena kultura

Izborni predmet i seminar za FTS i TRZ:

Grenzfragen zwischen Religion und Naturwissenschaften (izborni)
Seminar iz spoznajne teorije

Poslijediplomski studij:

Religija i politika
Habermasova teorija komunikativnog djelovanja

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

  • Bruto domaći proizvod (BDP) i dokolica. Gospodarski razvoj i ljudski napredak, u: Krunoslav Novak (ur.), Činiti dobro. Zbornik u čast mons. Josipu Mrzljaku u povodu 75. obljetnice života, 50. obljetnice svećeništva i 20. obljetnice biskupstva, Varaždin, 2020., 216-223.
  •  Christian Trinitarian Monotheism – the Source of a Condition of Possibility of Pluralism, u: Robert Petkovšek – Bojan Žalec (ur.), Ethical Implications of One God. The Significance of Monotheism, Wien-Zürich, 2020., 61-67; 185-186.
  •  The Wisdom of Folly, u: Gjoko Gjorgjevski e.a. (ur.), International conference St. Sophia – „Wisdom has built her house“, Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Ortodox Theology „St. Clement Of Ohrid“, Skopje, Ohrid – Struga, 11-13 October 2019, Zbornik radova, 177-190.
  •  Berdjajev o političkim sustavima, u: Ivan Šestak – Ivan Čulo – Vladimir Lončarević (ur.), Odjeci filozofije personalizma. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Personalizam – jučer, danas, sutra održanoga 1. prosinca 2017. na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019., 157-166.
  •  Nagovor na dijalog. Poteškoće i načela vjeronazorskog i svjetonazorskog dijaloga, u: Ivan DODLEK – Nenad MALOVIĆ – Željko PAVIĆ (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života, Zagreb, 2018., 375-387.
  •  Pneumopatologija društva – filozofija i teologija kao terapija, u: Danijel TOLVAJČIĆ – Iva MRŠIĆ FELBAR – Nenad MALOVIĆ – Alojz ĆUBELIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Zagreb, 2018., 287-299.
  •  „Smrt“ u povijesti filozofije, u: Ivan MARKEŠIĆ (ur.), Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, Zagreb, 2017., 283-292.
  • Mišljenje i djelovanje. O znanju, društvu i vrijednostima, Zagreb, 2016.