E-mail adresa: imajic81@gmail.com, ivan.majic@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: 

CRORis-CROSBI: Ivan Majić

Rođen je 1981. u Splitu. Završio je Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Splitu te 2000. upisuje studij kroatistike i slavistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 2005. s temom iz suvremene slovenske drame. Od 2005. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je kao znanstveni novak na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti te upisuje poslijediplomski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na istom fakultetu. Godine 2011. obranio je doktorsku disertaciju Sjećanje i pripovijedanje – interkulturna konstelacija opusa Meše Selimovića.

U razdoblju od 2012. do 2014. stipendist je Njemačkog istraživačkog udruženja (Deutsche Forschungsgemeinschaft) radeći na poslijedoktorskom projektu Literary Homelessness: Identity Between Memory and Migration in post-Yugoslav Writers unutar istraživačke platforme Kulturelle Orientirungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa na Friedrich-Schiller Sveučilištu u Jeni u Njemačkoj. Na istom fakultetu unutar Instituta za slavistiku u zimskom semestru 2013./2014. održava nastavu iz kolegija Postjugoslawische Migrantenliteratur. U zimskom semestru 2011./2012. održavao je nastavu na Institutu za slavistiku Humboldtovog sveučilišta u Berlinu, a gostujuća predavanja održao je na sveučilištima u Grazu i Klagenfurtu/Celovcu (Austrija), Giessenu, Hamburgu, Jeni (Njemačka), Zürichu (Švicarska) te na Sveučilištu Washington u Seattleu u SAD-u.

Nakon desetogodišnjeg angažmana na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je radio kao znanstveni novak i viši asistent, pristupa Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu, upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te 2022. te diplomira na Filozofsko-teološkom studiju s temom „Teološka analiza paradoksa u Pavlovim poslanicama“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tarasa Barščevskog. Za svećenika je zaređen 27. svibnja 2023.

Od rujna 2023. zaposlen je kao docent na Katedri religijske pedagogije i katehetike za potrebe Instituta religijskih znanosti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.   

Sudjelovao je na tridesetak međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, a znanstvene radove, prikaze i recenzije objavljuje u domaćim i stranim časopisima.