Ime: Ana s. Thea

Prezime: Filipović

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: ana.filipovic1@zg.htnet.hr

Telefon: +385 1 4890 416

CROSBI: Ana s. Thea Filipović

Životopis:

1961. (3. rujna) rođena u Boderištu, Brčko, Bosna i Hercegovina

1988. diplomirala filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (prosjek 5,0; nagrada za diplomski rad)

1993. postigla bakalaureat odgojno-obrazovnih znanosti na Fakultetu odgojno-obrazovnih znanosti Papinskoga salezijanskog sveučilišta u Rimu, nagrađena kao najbolja studentica

1994. magistrirala na Odsjeku za pastoral mladih i katehetiku Papinskoga salezijanskog sveučilišta u Rimu

1994.-2002. zaposlena kao znanstvena asistentica u Salesianumu – Institutu za religijsku pedagogiju i katehetiku u Zagrebu

1995./96. predavala na Teološko-katehetskom institutu Teologije u Splitu, Odsjek u Dubrovniku

1997.-2001. znanstveno-istraživački boravci u Benediktbeuernu i Münchenu u Njemačkoj

2002. (4. studenoga) doktorirala na Odsjeku za pastoral mladih i katehetiku Fakulteta odgojno-obrazovnih znanosti Papinskoga salezijanskog sveučilišta u Rimu, nagrađena medaljom sveučilišta

2002./03.- 2007./08. predavala na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru

2006. (2. studenoga) izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta

2007. (1. listopada) primljena kao docentica u radni odnos na Katedri religijske pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2012. (25. siječnja) izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice

2013.-2017. u dva mandata predstojnica Katehetskog instituta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2017. (1. siječnja) pročelnica Katedre religijske pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2017. izabrana u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice

2017./2018. u ljetnom semestru gost-profesor na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Luzernu, Švicarska

2019. (25. siječnja) izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice

Članica nekoliko međunarodnih profesionalnih društava te uredništava i znanstvenih vijeća časopisa: Članica Međunarodne akademije praktične teologije, Europskog foruma za školski vjeronauk, Europskog društva za katoličku teologiju, Europskog društva žena u teološkom istraživanju (predsjednica Hrvatske sekcije) i Europske akademije znanosti i umjetnosti. Članica uredničkog vijeća časopisa Nova prisutnost i Katehetski glasnik te znanstvenog vijeća časopisa Österreichisches Religionspädagogisches Forum i Teologia praktyczna.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Fundamentalna katehetika

Obvezno-izborni kolegiji:

Metodičke vježbe iz katehetike
Mediji komuniciranja u religioznom odgoju i katehezi

Izborni kolegij:

Socijalno učenje u pedagoškoj i teološkoj perspektivi

Seminar:

Aktualne teme religijske pedagogije i katehetike

Poslijediplomski licencijatski i doktorski studij teologije:

Religijska pedagogija i katehetika u međunarodnoj i interdisciplinarnoj perspektivi
Koncepcije moralnog odgoja i vrijednosna usmjerenja mladih (seminar)

Nastavni materijali: