Ime: Blaženka s. Valentina

Prezime: Mandarić

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: vjeronauk-predstojnica@zg-nadbiskupija.hr

Telefon/mobitel: +385 99 200 44 76

CROSBI: Blaženka s. Valentina Mandarić

Životopis:

Blaženka s. Valentina Mandarić, rođena u Splitu 7. travnja 1962., članica je Družbe sestara franjevki od Bezgrješne sa sjedištem u Šibeniku. Godine 1990. diplomirala je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i postigla naslov diplomirani kateheta. Iste godine upisala je poslijediplomski studij u Rimu, na Fakultetu odgojnih znanosti Papinskog sveučilišta Salesianum u Rimu i 1993. stekla diplomu magistar odgojnih znanosti sa specijalizacijom u pastoralu i katehetici. Tema magistarskog rada bila je La catechesi di fronte all’indifferenza religiosa. Od 1993. do 1996. predavala je vjeronauk u srednjoj školi u Zagrebu, a od 1995. zaposlena je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2. lipnja 2000. obranila doktorsku disertaciju Religioznost adolescenata u Gradu Zagrebu.

Nastavnu djelatnost ostvaruje kroz vođenje više kolegija i seminara na preddiplomskom i diplomskom studiju te na poslijediplomskom studiju.

Objavila je nekoliko autorskih, suautorskih i uredničkih knjiga, zbornika i monografija, više znanstvenih i stručnih radova na području religioznosti adolescenata i mladih, religijske pedagogije i pastorala mladih, katehetike, odgoja i obrazovanja. Drži predavanja na znanstvenim simpozijima u Hrvatskoj i inozemstvu, sudjeluje u vođenju više znanstvenih projekata, organizira znanstvene i stručne skupove, pedagoške radionice i tribine, aktivna je u javnim medijima, sudjeluje u izradi on-line kolegija.

Od 2006. godine predstojnica je Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi. Glavna je urednica mrežnog portala Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi – www.vjeronauk.hr. Sudjelovala je u pokretanju časopisa Lađa i članica je uredništva istog časopisa. Od akad. god. 2008./2009. do akad. god. 2012./2013. na Hrvatskim studijima predavala je kolegije Didaktika i Opća pedagogija. Od akad. god. 2009./2010. do akad. god. 2010./2011. predavala je kao gost predavač na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Specijalna katehetika II

Teološko-religijski studij:

Didaktika

Didaktika nastave vjeronauka u srednjoj školi
Metodičke vježbe za vjeronauk u srednjoj školi
Vrjednovanje u nastavi vjeronauka

Studij Crkvene glazbe:

Didaktika

Obvezno-izborni kolegiji:

Vođenje razreda

 

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjige:

 1. Religiozni identitet zagrebačkih adolescenata, 2000.
 2. Bogatstvo prisutnosti u radosti, 2004.
 3. Dodiri trenutaka nekih, 2006.
 4. Mladi – integrirani i(li) marginalizirani, Glas Koncila, Zagreb 2009.
 5. Vjeronauk izazov Crkvi i školi. Empirijsko istraživanje na području Zagrebačke nadbiskupije, 2011. (u suautorstvu s Ružicom Razum i Alojzijem Hoblajem)
 6. Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota (Zbornik radova), 2011.
 7. Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote (Zbornik radova), 2013.
 8. Važnost odgoja u današnjem svijetu. Doprinos vjeronauka odgojnom djelovanju škole, 2015. (u suautorstvu s Ružicom Razum)
 9. Religioznost zagrebačkih adolescenata, 2019. (u suautorstvu s Ružicom Razum i Denisom Barićem)
 10. Nastavničke kompetencije, 2019. (u suautorstvu s Ružicom Razum i Denisom Barićem)
 11. Misli o odgoju i dobroti, 2020.

Znanstveni članci:

Crkva u očima mladih, u: Bogoslovska smotra, 71 (2001) 4, 579-596.

Redovništvo kao znak i izazov za današnje mlade, u: Bogoslovska smotra 73(2003) 4, 795-811.

Croatia: Between a troubled past and an elusive future, u: H.-G. Ziebertz- K. W. Kay, Youth in Europa I, An internationale empirical Study about Life Perspectives, LIT, 2005,  165-181. (u suautorstvu s G. Črpić i S. Zrinščak)

„Pastoralno-katehetska praksa i saborska baština“, u: Bogoslovska smotra, 75(2005)3, 817-853.

Pastoralni projekt za mlade Ivana Pavla II., u: Bogoslovska smotra 76 (2006) 1, 123-145

Mladi – nada Crkve i svijeta, u: Ivan Pavao II., Poslanje i djelovanje, Zbornik Radova – promišljanje hrvatskih znanstvenika, Zagreb, 2007., 183-196;

Dr. Stjepan Kranjčić – vjeroučitelj i odgojitelj, Zbornik Stjepan Kranjčić život i djelo, (ured.) Ivan Miklenić, Glas Koncila, Zagreb – Križevci, 2009., 213-228.

 (Ne)odgovornost medija u odrastanju djece i mladih, u: Lađa 5 (2010) 1, 19-34

Odgojno-obrazovno djelovanje i vrjednote, u: Valentina Blaženka Mandarić – Ružica Razum (ur.), Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota, Zbornik radova s tribine Zajednički vidici, Glas Koncila, 2011., 27-53

Prihvaćenost vjeronauka kao školskog predmeta, u: Ružica Razum (ur.), Vjeronauk nakon devedeset godina: izazov Crkvi i školi, Glas Koncila, 2011.

Novi mediji i rizično ponašenje djece i mladih, u: Bogoslovska smotra 82(2012.), br. 1., 131-149

 Formacija vjeroučitelja u Hrvatskoj, u: Kateheza 34(2012), br. 2., 181-186.

Konfesionalni vjeronauk pred izazovima dekristijanizirajuće Europe, u: Bogoslovska smotra, 82(2012.), br. 4., 891-915.

Odgoj(i obrazovanje) u zrcalu saborske baštine, u: Nikola Bižaca-Mladen Parlov (ur.), Recepcija drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata. Zbornik radova XIX. međunarodnog teološkog simpozija, Split, 2014.

Suvremene tendencije u društvu – izazovi za vjeronauk u školi, u Diacovensia 23(2015.), 3., 337-354.

Profetizam posvećenog života i važnost nade za suvremeni svijet, u Diacovensia 23(2015.) 4., 454-480.

Kršćanski odgoj između pedagogizacije i kerigmatizacije, u: Zbornik radova 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugog vatikanskog koncila (1962.-2012.), Zagreb 2015., 431-444.

Milosrđe: put Crkve do čovjeka i suvremenih periferija, u: Bogoslovska smotra 86(2016.)3, 705.-730.

Suradnja vjeroučitelja i župnika pred izazovima evangelizacije u suvremenom svijetu, u: Bogoslovska smotra 88 (2018.) 3, 687-709.

Doprinos religijskog obrazovanja u promicanju (međureligijskog) dijeloga, u: Pehlić, I. (ur.), Zabornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, decembar 17(2019), 139-165 (online)

Profil mladih u dokumentu Instrumentum laboris. Mladi, vjera i razlučivanje zvanja, u: Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života, Zagreb, 2019., 639-657.

Doprinos kardinala Josipa Bozanića promicanju vjeronauka u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu, u: Zbornik u povodu 70. rođendana kardinala Josipa Bozanića metropolite i nadbiskupa zagrebačkoga i velikog kancelara Katolićkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2019., 89-107.

Young people, faith, spirituality, ecclesiality, u: Bogoslovska smotra, 89(2019)5, 1083-1108. (online)