Ime: Mario

Prezime: Cifrak

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: mario.cifrak@ofm.hr

Telefon/mobitel: +385 1 4890 422

CROSBI: Mario Cifrak

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 1966. u Virovitici, gdje je završio i osnovnu školu. Maturirao je 1985. na Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu. Diplomirao je 1993. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je i klasičnu filologiju. Za svećenika je zaređen 27. lipnja 1993. Na Papinskom biblijskom institutu u Rimu postigao je 1997. licencijat biblijskih znanosti (SSL), a na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Freiburgu (Breisgau) promoviran je 2001. u doktora teologije. Od ak. god. 2001./2002. honorarni je nastavnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao viši asistent pri Katedri Svetog pisma Novog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je 1. listopada 2003. 14. studenoga 2006. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 8. veljače 2007. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 31. listopada 2008. pročelnik je Katedre Svetog pisma Novog zavjeta. Od 27. studenoga 2009. do 30. rujna 2013. bio je predstojnik Instituta za teološku kulturu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 6. srpnja 2011. izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, a 23. studenoga 2011. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od ak. god. 2012./2013. je prodekan za organizacijska pitanja i područni studij. 25. studenoga 2016. izabran je za dekana Fakulteta, a dužnost je preuzeo 14. ožujka 2017. poslije potvrde Senata Sveučilišta u Zagrebu (13. prosinca 2016.) i Kongregacije za katolički odgoj (14. veljače 2017.). 14. ožujka 2017. Senat ga je izabrao za redovitog profesora, a spomenuta je Kongregacija taj izbor potvrdila 26. svibnja 2017. 25. svibnja 2018. ponovno je izabran za dekana. Senat je taj izbor potvrdio 12. lipnja 2018., a Kongregacija 15. srpnja 2018.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Uvod i egzegeza Novoga zavjeta II (Ivanovski spisi)
Uvod i egzegeza Novoga zavjeta III (Pavlove i druge poslanice)
Grčki jezik
Grčki biblijski jezik

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Biblijska teologija Novoga zavjeta

Izborni kolegij:

Hermeneutika SZ u NZ

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 • Die Beziehung zwischen Jesus und Gott nach den Petrusreden der Apostelgeschichte. Ein exegetischer Beitrag zur Christologie der Apostelgeschichte, FzB 101; Würzburg 2003.
 • “Nasljeduj Krista po Marku”, Bogoslovska smotra 74 (2004) 35-50.
 • „Slika o Bogu ili etika (Lk 18,9-14)!?“, Bogoslovska smotra 75 (2005) 541-555.
 • “‚Dom molitve za sve narode‘ (Iz 56,7). Analiza masoretskog teksta i Septuaginte kao hermeneutskog preduvjeta novozavjetne recepecije Iz 56,7”, Bogoslovska smotra 76 (2006) 29-46.
 • “Bog slave je/i Bog Abrahamov. Abraham u Djelima apostolskim”, Bogoslovska smotra 76 (2006) 617-632.
 • „Pavlov govor u Ateni (Dj 17,22-31). Stjecište evanđelja i helenizma“, Bogoslovska smotra 77 (2007) 103-119.
 • „Dometi katoličke egzegeze danas“, Poslanje egzegeze u Katoličkoj Crkvi. Od Drugog vatikanskog sabora do danas (Zagreb 2008) 37-53.
 • „‚Nova‘ pravednost ili pravednost u obilju više (Mt 5,20)!?“, Bogoslovska smotra 78 (2008) 109-125.
 • „’Benedictus’ (Lk 1,68-79), Antonianum 84 (2009) 431-440.
 • Početak evanđelja Isusa Krista. Hermeneutske pretpostavke, Zagreb 2009.
 • „Petrus und Jakobus bei dem sog. Apostelkonzil in Jerusalem (Apg 15)“, Antonianum 85 (2010) 9-18.
 • „Hrvatski latinički lekcionari. Pohrvaćenje poslanica i evanđelja“, Biblija – knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu (Split 2010) 407-422.
 • „Slavonski lekcionari“, Zbornik – 300 godina visokog školstva u Osijeku (Osijek 2011) 61-72.
 • „Religioznost i kršćanski identitet. Novozavjetni pogled u hrvatsko društvo“, Bogoslovska smotra 81 (2011) 913-929.
 • Vježbenica grčkoga jezika Novoga zavjeta, Zagreb 2012. (sveučilišni udžbenik)
 • „’Lass die Toten ihre Toten begraben’ (Q 9,60). Das Motiv der Zögerung in der Nachfolge Jesu“, Antonianum 87 (2012) 11-24.
 • „Jesus als ARCHGOS (Apg 3,15; 5,31)“, Jézustól Krisztusig. 24. Nemzetközi Biblikus Konferencia 2012. augusztus 21-23. (Szeged 2013) 55-63.
 • Ta u vjeri hodimo, a ne u gledanju. Egzegetski doprinos moralnoj poruci Novoga zavjeta, Zagreb 2013.
 • „Posreduje li Božja riječ vjeru i danas?“, Bogoslovska smotra 83 (2013) 513-528.
 • „’… deiner Almosen wurde gedacht vor Gott’ (Apg 10,31). Reinheit und ‘wahres’ Israel“, The Bible and Economics. International Biblical Conference XXV. Szeged, 22nd-24th August 2013 (Szeged 2014) 81-89.
 • „Vjera u Djelima apostolskim“, Vrhbosnensia 18 (2014) 61-79.
 • „Mesija – graditelj Hrama (Iv 2,13-22)“, Bogoslovska smotra 85 (2015) 465-484.
 • I riječ je Božja rasla. Od kerigme do evanđelja, Zagreb 2016.
 • Evanđelje po Luki, Sarajevo 2017.
 • „Perikopa o kamenu ugaonom i narodu Božjem – kraljevskom svećenstvu u Prvoj Petrovoj poslanici (1 Pt 2,4-10)“, Diacovensia, 25 (2017) 1, 75-99.
 • „’Danas ćeš biti sa mnom u raju’ (Lk 23,43)“, Bogoslovska smotra 87 (2017) 377-390.
 • „Kršćansko iskustvo Boga. Motiv Isusova sustolništva“, Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) (FS. B. Lujić; Zagreb 2018) 343-358.