Ime: Nedjeljka s. Valerija

Prezime: Kovač

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: valerija.kovac13@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 482 24 55

CROSBI: Nedjeljka s. Valerija Kovač

Google Scholar

Životopis:

 • Rođena 13. kolovoza 1972. u Posušju, Bosna i Hercegovina, članica Družbe sestara franjevki od Bezgrešne (Šibenik). Osnovnu i srednju školu pohađala u Zavelimu k. Vira (BiH), Münchenu (Njemačka) i Šibeniku.
 • Od 1993. do 1998. godine pohađala Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je u ožujku 2000. godine diplomirala. Tema diplomskog rada: Teologija povijesti u propovijedima biskupa Srećka Badurine (mentor: prof. dr. sc. Ivan Golub).
 • Od rujna 1998. do kolovoza 2002. godine radila kao vjeroučiteljica i položila državni stručni ispit.
 • Od listopada 2002. do ožujka 2005. pohađala poslijediplomski studij dogmatske teologije na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu (Italija), gdje je postigla licencijat iz dogmatske teologije. Tema licencijatskog rada: Gott als Geheimnis in der Theologie Karl Rahners (mentor: pok. prof. dr. sc. John O’Donell).
 • Od travnja 2005. do kolovoza 2008. radila u novinsko-izdavačkoj kući “Glas Koncila” kao urednica mjesečnika Mali Koncil i suradnica za tjednik Glas Koncila.
 • Ak. god. 2005./2006. upisala na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu poslijediplomski doktorski studij (3. godina) iz specijalizacije dogmatske teologije. Doktorski rad na temu Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI. (mentor: prof. dr. sc. Ivan Karlić) obranila na istom fakultetu 10. lipnja 2013. te promovirana u doktora znanosti.
 • Ak. god. 2009./2010. i 2010./2011. vanjska suradnica na Katedri dogmatske teologije KBF-a. Od 1. studenoga 2011. asistentica, od 1. listopada 2013. viša asistentica, od 1. listopada 2015. docentica na Katedri dogmatske teologije KBF-a.
 • Od ak. god. 2008./2009. do ak. god. 2014./2015. kao vanjski suradnik predavala obvezni kolegij Katoličanstvo na današnjem Sveučilišnom studiju Protestantska teologija. Od ak. god. 2015./2016. kao vanjski suradnik predaje obvezni kolegij Teološka antropologija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Odjel za sestrinstvo.
 • Tajnica Hrvatskoga mariološkog instituta, znanstveno-istraživačkog instituta KBF-a u Zagrebu (od 5. prosinca 2015.); dopisna članica Papinske međunarodne marijanske akademije (PAMI) u Rimu (od 16. listopada 2016.); članica Europskoga društva za katoličku teologiju – Hrvatska sekcija (od siječnja 2015.); članica Franjevačkog instituta za kulturu mira (od svibnja 2017.);  tajnica Vijeća HBK za nauk vjere (od 22. svibnja 2018.).
 • Od listopada 2008. urednica mrežnog portala www.sibenskefranjevke.hr.
 • Služi se njemačkim, talijanskim i engleskim jezikom. Područja znanstvenog istraživanja su sustavna teologija, teologija Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., pitanje čovjeka danas u teološko-dogmatskoj i interdisciplinarnoj perspektivi, opća i posebna teologija stvaranja, milost, eshatologija i mariologija.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Teološka antropologija

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Teološka antropologija

Stručni studij Teologije:

Teološka antropologija

Izborni kolegiji i seminari:

Teološka antropologija konstitucije „Gaudium et spes“ (izborni)
Duša kao antropološki i eshatološki pojam (seminar)

Poslijediplomski studij:

Osoba kao temeljni pojam kršćanske slike Boga i čovjeka (kolegij)
Suvremena pitanja vjere i teologije u djelima J. Ratzingera/Benedikta XVI (seminar)

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjige:

KOVAČ, Valerija, Tragovi Božji u povijesti prema propovijedima biskupa Srećka Badurine, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik, 2001.

KOVAČ, Nedjeljka s. Valerija, Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka (ur.), Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije. Zbornik radova mariološko – marijanskog simpozija povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije Sisak, 4. – 6. prosinca 2015., Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2017.

Znanstveni članci (izbor):

KOVAČ, Valerija, Kategorija igre u teološkom govoru Huga Rahnera i Ivana Goluba, u: Nova prisutnost, 5 (2007.) 2, 177-198.

KARLIĆ, Ivan – KOVAČ, Valerija, Fra Pio Grgur Milesi (1680.-1769.), u: KNEZOVIĆ, Pavao – JERKOVIĆ, Marko (ur.), Zbornik o Mati Zoričiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća“, Hrvatski studiji, Zagreb, 2012., 307-324.

KOVAČ, Nedjeljka s. Valerija, Teološke odrednice mariologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., u: Crkva u svijetu, 49 (2014.) 3, 279-294.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Svakodnevno iskustvo kao mjesto iskustva Boga, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 4, 829-849.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Aktualnost evanđeoskih savjeta u svjetlu “izlaska” kao poslanja Crkve i posvećenog života, u: Služba Božja, 40 (2015.) 3-4, 354-374.

KOVAČ, Nedjeljka s. Valerija, O Bogu stvoritelju i uzdržavatelju – kršćansko teološko razumijevanje i katehetski govor, u: Katehetski glasnik, 15 (2016.) 1-2, 23-35.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka – TEPERT, Darko, Iluzionirana oltarna pala Majka Božja od sedam žalosti iz Stare Drenčine: ikonografska i biblijsko-teološka interpretacija, u: KOVAČ, Valerija Nedjeljka (ur.), Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije, Zbornik radova mariološko-marijanskog simpozija povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije Sisak, 4. – 6. prosinca 2015., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2017., 295-322.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka – VISHKA, Emanujila Oksana, Ekumenski dijalog s pravoslavljem prema Josephu Ratzingeru i ruskopravoslavna perspektiva ekumenizma s katolicima, u: Crkva u svijetu, 52 (2017.) 4, 592-611.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Dijaloška bit vjere u perspektivi odnosa Bog – čovjek – Crkva – svijet, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 3, 531-552.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Zdravlje i bolest u Bibliji i kroz povijest kršćanstva, u: POLEGUBIĆ, Adolf (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja – Das Sakrament der Krankensalbung. Godišnji pastoralni skup – Pastorale Jahrestagung, Vierzehnheiligen, 9. – 12. 10. 2017., Frankfurt am Main, 2018., 33-64.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Zdravlje – najveće dobro današnjega čovjeka i teološko-pastoralna perspektiva, u: POLEGUBIĆ, Adolf (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja – Das Sakrament der Krankensalbung. Godišnji pastoralni skup – Pastorale Jahrestagung, Vierzehnheiligen, 9. – 12. 10. 2017., Frankfurt am Main, 2018., 81-114.

KOVAČ, Valerija – GELO, Milan – BARNJAK, Tea, Pavlova teologija u teologiji Josepha Ratzingera / Benedikta XVI., u: KLJAJIĆ, Stipo – CIFRAK, Mario (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018., 775-790.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Izazov povijesti u Fatimskoj poruci, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 2, 325-345.