Na sjednici Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost održanoj 13. studenoga 2023. godine donesena je Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2022. godinu. Naš professor emeritus Josip Baloban dobitnik je nagrade za životno djelo, a prof. dr. sc. Ivan Karlić dobitnik je godišnje nagrade za znanost (područje humanističkih znanosti). 

Više na poveznici: https://mzo.gov.hr/vijesti/dobitnici-drzavne-nagrade-za-znanost-za-2022-godinu/5858

“Prof. dr. sc. Josip Baloban, professor emeritus Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zasigurno danas najkompetentniji stručnjak iz pastoralne teologije na hrvatskom jezičnom području, nagrađuje se Državnom nagradom za znanost za životno djelo za ukupni znanstveno-istraživački, stručni i organizacijski rad u području humanističkih znanosti, polje teologija. Zaslužan je za doprinos razvoju teološke znanosti, osobito pastoralne teologije na hrvatskoj i srednjoeuropskoj razini. Bio je voditelj međunarodnih znanstvenih projekata za RH u pastoralnoj teologiji u postkomunističkim zemljama i o europskim vrijednostima. Svojim znanstveno-istraživačkim radom pridonio je da je hrvatska teologija postala prepoznatljiva u europskim razmjerima, a njegov interdisciplinarni pristup ostavio je traga na više razina, kao npr. na Sveučilištu u Zagrebu, u crkveno-teološkoj djelatnosti kao član Konferencije pastoralnih teologa njemačkog govornog područja i Udruženja pastoralnih teologa Srednje i Istočne Europe. Također je zaslužan za rad na oblikovanju teološkog studija KBF-a u Zagrebu i njegovu povezivanju s inozemnim znanstvenim institucijama. Pridonio je razvoju Sveučilišta u Zagrebu kao član Senata i raznih senatskih radnih skupina i povjerenstava, kao član saborskog Odbora za etiku u znanosti i obrazovanju, kao član Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Njegov ukupni znanstveni, pedagoški, crkveni i društveni rad zaslužuju da mu se dodijeli nagrada za životno djelo.”


Prof. dr. sc. Ivan Karlić, redoviti profesor u trajnom zvanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vrsni je stručnjak u dogmatskoj teologiji u Hrvatskoj. Nagrađuje se Državnom nagradom za značajno znanstveno postignuće u području humanističkih znanosti, polje teologija, grana dogmatska teologija, za autorsku knjigu Bogočovjek Isus Krist, Mesija, Sin Božji, Spasitelj. To je djelo prva sustavna i sveobuhvatna kristologija na hrvatskome govornom području koja sve važne kristološke i soteriološke teme obrađuje kako u povijesnom razvitku tako i u suvremenome teološkom diskursu te je kao referentno djelo i temelj kristološke misli na hrvatskome jeziku i standardizacijsko mjerilo te kriterij hrvatske jezične i stručne terminologije. Knjiga je i rezultat vlastite teološke vizije i kao takva je nezaobilazna kao znanstveno i studijsko polazište za daljnja teološka istraživanja u području kristološke misli u dogmatskoj teologiji u Hrvatskoj.