Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je na VIII. redovitoj sjednici, održanoj dana 27. svibnja 2016. godine pod točkom V/4 Dnevnoga reda Povjerenstvo za obranu licencijatskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, mentor-član; prof. dr. sc. Milan Špehar, član.

981_plakat-obavijest-o-obrani-licencijata-jurjevic-bernard