Porta & od ponedjeljka, LI. srpnja 2016. do petka, 26. kolovoz a 201,6., zbog gradevinskih radova u zgradi, raditi od 6.45 do 16.30 sati, ili prema dinamici obavljanja radova pojedinog dana. Struino-administrativne sluZbe 6e od petka, 22. srpnia 2016. do petka, 26. kolovoza 201.6. raditi od 8.00 do 14.00 sati. Od ponedjeljka, 29. kolovoza 2016., nastavlja se redovito, uobidajeno radno vrijeme svih strudno-administrativnih i pomodno-tehnidkih sluZbi

292_obavijest-o-ljetnom-radnom-vremenu-2016